Kapitel 4

Når vi refererer til eller peger på personer og ting, der omgiver også, bruger vi udtryk som (den) her og (den) der. På japansk har vi en tredelt inddeling af rummet omkring os regeret af meget klare regler:
– ord med KO refererer til noget, der er tæt på den talende
– ord med SO refererer til noget, der er tæt på den lyttende
– ord med A refererer til noget, der hverken er tæt på den talende eller den lyttende.

På japansk kaldes det KO-SO-A-DO systemet, hvor DO står for spørgeordene.

Bonus: partiklen も