Logbog

Hjemmeopgaver og næste uges program – uge for uge:

251 tanker om “Logbog

 1. 12月14日
  コロナ授業! Vi mødes på zoom.
  宿題を直す -皆で。
  読み物を読み終える。興味深い英語での記事はここで読める。
  文法練習 – BRで。
  討論を読み始める – 皆で。

 2. 12月7日
  速読: 和歌、短歌と万葉種
  宿題を直す
  第14課、読物 (317-318ページ). Denne må I gerne læse hjemmefra!
  時間があったら、練習をする。

  宿題
  練習5/173. Sendes
  練習6a/173. Tjekkes i klassen.

 3. 11月23日
  広告を書いてみよう. 日本にしかないもの。10 minutter, benspænd: あまりに、だいたい。
  宿題を直す。
  会話文を読む。
  ペア/3人でインタビューを作ってみる (会話文に基づいて)。

  宿題
  WBの1&3/171-172ページ

 4. 11月16日
  俳句についてのテキストを読み終える (37行目から)
  内容質問(読物) / 302ページ
  自分の俳句を書いてみる。頑張ってね!少しの助け
  会話文 eller 文法の練習

  宿題
  練習2/167

 5. 11月9日
  読物1、最後の行 (58行目から) & 読物2
  俳句について
  俳句を書いてみましょう!

 6. 11月2日
  Diana tager 玄米茶 med.

  ニュースを聞きます。そして、それに関する質問を答えます。ここでボナす:

  先週の宿題をなそす。
  読物1、13行目から & 読物2を読む。

 7. 10月26日
  Diana tager 玄米茶 med.

  速読 (side 288) – læs det ikke hjemmefra!
  第13課: 日本人と自然
  読む前に (side 290). ペアでタスクをやります。
  読物1 (side 292). Denne må I gerne have læst hjemmefra!

  宿題
  Øvelse 8 (side 164).

 8. 10月19日
  Husk, at der er efterårsferie den 12. oktober!

  折り紙ゲーム
  世界一孤独な日本のオジサン afsnit 4, 5 & 6.
  Skriveøvelse: 折り紙についての会話. 二人/3人で会話を作る。

  宿題
  WBからの練習5と6、163ページ。Eメールで送ってください。

 9. 9月28日
  秋のエベンと (se loggen fra ugen før)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Teksten om 大きい og 大きな (273) & 第12か、会話文 (274-276)
  (内容質問)

  …もっと時間があったら、WBからの文法練習

  宿題
  Øvelse 1 & 2 i WB

 10. Vedtagne forslag:
  – ニュース
  – 昔話
  – 新夜食度
  – grammatikpunkter
  9月14日
  自由に話しましょう: 日本とデンマークの秋のエベント
  とびらをつづく: 第12課(249ページから)
  読む前に, side 269
  よみもの:和紙からメッセージ(s 270-271)
  (単語クゥイズ)

 11. 5月18日
  ズーム授業!Link i mail.

  ・グルップで 話しましょう。日本歴史の有名な人 / 出来事について発表。 I forbereder et par minutters præsentation om en berømt historisk personlighed eller begivenhed. Husk – enkelt sprog! Er der specielle gloser, så lav et dokument, som I kan skærmdele med jeres gruppemakker(e).
  I forbliver i BO-room og laver WBからの練習 6 &9.
  I kommer tilbage i plenum og læser resten af 会話’en. Har vi mere tid, kigger vi på 言語ノート på side 262. Denne tekst skal I ikke læse i forvejen.
  Tilbage i BO-rooms: WBからの応用練習.
  ただ楽しみのために、 歴史のレッスン (meget amerikansk):

  宿題 til 18. maj

  WBからの練習10. Sendes til mig.

 12. 5月11日

  ズーム授業!Link i mailen.

  ・グルップで: WBからの練習: 4&5/ side 153 & 7/ side 154-155
  第11課の会話文 (side 249-251).
  グルップで: 内容質問 (side 253)

  宿題 til 11. maj

  WBからの練習:6 / side 154 & 8a/ side 155. Sendes til mig.

 13. 5月4日
  ズーム授業!Link i mailen.

  ・会話宝くじ – グルップで!話題を引いて、自由に話す (måske emner fra 日本の歴史?…) I ‘trækker’ her.
  ・宿題を直す。
  Vi fortsætter med 読物 – anden side (side 246). Læs den gerne, inden vi video-mødes på mandag 🙂
  ・文法ノート: べき & からすると. I kan læse i forvejen på side 260 i bogen.
  文法練習 (べき & からすると) – i BO-rooms.

  宿題 til 4. maj

  1. Øvelse 1 / side 151 i workbook’en. Vi checker den i ‘klassen’.

  2. Skriv et resumé af nyheden. Prøv at bruge XばかりでなくY og Xとともに. Den sendes til mig.

 14. 4月27日

  ズーム教室! Klasseundervisning med zoom. Mødet er uden tidsbegrænsning, og I kan tilgå det her:
  https://us02web.zoom.us/j/88320380527?pwd=NlVERUtQTFdiblFScSszT1FVRkZKUT09

  ききとり / 会話 .
  Vi hører en nyhed. I går efterfølgende i grupper (breakout rooms) og svarer på spørgsmål om nyheden.

  ・テキスト:
  第11課 : 読む前に (side 244) & 読物 (side 245-246). I må meget gerne være læse det i forvejen.

  ・文法
  Vi taler om Xを通して, Xで言うと, XばかりでなくY & Xとともに. Som supplement kan I lade 森先生 hjælpe med at forklare と共に. I kan nøjes med at se indtil 2.20 – men den sidste halvdel er også ret nyttig:

  宿題 til 27. april

  1. Øvelser 11 / 143 & 4 / 148 i workbook’en.

  2. På repeat: Skriv et brev til en en ven fra Japan. Fortæl om, hvad der sker i dit liv lige nu.

  Alle skriftlige opgaver sendes til mig. Også gerne opgaver fra de foregående uger!

 15. 4月20日

  ズーム教室! Klasseundervisning med zoom. Jeg har oprettet to møder, så vi kan gennemføre en (næsten) almindelig undervisningsgang.
 I kan tilgå møderne her:
  – første møde kl 17.00: https://us04web.zoom.us/j/78878901887
  – andet møde kl 17.45: https://us04web.zoom.us/j/79042443390

  ・ 会話:
  
イースター休み. I snakker i grupper (jeg sender jer i breakout rooms), med lidt hjælp fra denne præsentation.

  ・テキスト:
  – den korte tekst sidst i kapitel 9 (side 221): 日本人のジェスチャー. Det må meget gerne være uden forberedelse.
  – i relation hertil, en lille tekst om japansk kropsprog: 身ぶり – 体で使える言葉. Det er ikke hele teksten, vi skal læse – kun den del, som jeg har markeret med orange pile. Det er også en relativ nem tekst, så den kan også klares uden forberedelse.

  ・練習
  WBの 9a / 141 & 9b / 142. Vi laver øvelserne sammen.

 16. 3月30日

  1. 半時間のズーム教室! En halv times klasseundervisning med zoom. I har forhåbentligt allerede hentet programmet, så I kan tilgå mødet her.

  ・ 会話
  コロナ時間の生活. Vi snakker frit, med lidt hjælp fra denne præsentation.

  ・練習
  – Læs på forhånd forklaringen om 従って og [S]上に på side 238-239 i bogen. Se også meget gerne videoen herunder, hvor 森先生 endnu en gang kan hjælpe med lidt ekstra om 従って og det beslægtede udtryk つれて:

  – WBの 5a/ 138 と 8a/ 140. Vi laver øvelserne sammen, men det ville være fantastisk, hvis I kunne nå at kaste et blik på dem inden mødet 🙂 De relevante sider fra workbook’en finder I her.
  – 時間があれば: 文化ノート / 242. Denne skal I helst ikke læse i forvejen.

  2. 在宅授業
  I fortsætter derhjemme med 練習: WBの 5b/138 と 7a/139.

  宿題 til 20. april
  1. Øvelser 7b og 8b på side 140-141 i workbook’en.
  2. (på re-repeat fra uge 1 – jeg er en evig optimist) Hør nyheden og gengiv den med egne ord – max 1/3 A4 side. Se loggen fra sidste uge for links m.m.
  3. Skriv et brev til en en ven fra Japan. Fortæl om, hvad der sker i dit liv lige nu.

  Alle skriftlige opgaver sendes til mig. Også gerne opgaver fra de foregående uger!

 17. 3月23日

  Husk, at jeg står ved mail og telefon mellem 17 og 19, klar til at hjælpe.
  Lav gerne opgaverne i den rækkefølge, jeg har angivet.

  Fjernundervisning
  1. 読書 (læsning)
  – Læs og oversæt 会話ぶん1og 会話文2 på side 229-230. Send mig den skriftlige oversættelse – igen, bare så jeg ved, at I har forstået teksten.
  – 内容質問 på side 232. Besvar de sidste 3 spørgsmål skriftligt og send besvarelserne til mig.

  2. 文法 (grammatik)
  – Læs forklaringerne om ほど og に合わせて/に合った på side 235 i bogen. For uddybning af ほど, se videoen herunder, hvor 森先生 forklarer dens forskellige betydningsnuancer – på japansk, men letforståeligt. I kan nøjes med at se til 3.10.

  宿題 til næste uge:
  1. Øvelser 2c og 3 på side 136-137 i workbook’en. Her er de to sider i workbook’en for jer, der ikke har den.
  2. (på repeat fra sidste uge) Hør denne nyhed og gengiv den med egne ord – max 1/3 A4 side. Jeg har lave en quiz med キーワード i nyheden, som i skal lave før I hører nyheden. Vejledning til quizlet her.

  Både øvelser og nyhedsresumé sendes til mig.

 18. Fjernundervisning 3月16日

  Husk, at jeg står ved mail og telefon mellem 17 og 19, klar til at hjælpe.
  Lav gerne opgaverne i den rækkefølge, jeg har angivet.

  1. 読書 (læsning)
  – Læs og oversæt resten af 読み物’en på side 225-226. Send mig den skriftlige oversættelse. I skal ikke tænke på litterære kvaliteter i oversættelsen 🙂 Jeg skal bare være sikker på, at I har forstået teksten.
  – 内容質問 på side 232. Besvar de første 5 spørgsmål skriftligt og send besvarelserne til mig.

  2. 練習 (øvelser)
  – Øvelse 1 på side 135.

  宿題 til næste uge:
  1. Øvelser 1 og 2B på side 135-136 i workbook’en. Her er de to sider i workbook’en for jer, der ikke har den.
  2. Hør denne nyhed og gengiv det med egne ord – max 1/3 A4 side. Jeg har lave en quiz med キーワード i nyheden, som i skal lave før I hører nyheden. Vejledning til quizlet her.
  Begge opgaver sendes til mig.

 19. 3月9日
  第10課: よむ前に(s224) & 読み物 (s225)。読んでおいてください!
  ないよう質問
  文法ノート

  宿題
  Husk endelig jeres ekstra 宿題, som I finder her. Og hvis I har tid, kan I også prøve at høre denne easy news om Coronas konsekvenser.

  それに:
  Websites, hvor I kan hente ekstra læsestof:
  – NHKニュース: den lette version & de almindelige nyheder
  – lette tekster om meget forskellige emner: på websites som matcha.com, watanoc.com eller japanese.io (forskellige niveauer).
  – mere udfordrende tekster, både nyheder og baggrund, på nippon.com.

 20. 3月2日
  ニュースを聞いて、それについて話す
  宿題を直す
  WBの問題5/132 (宿題ではないから、しないでくだいさい)
  第10課: よむ前に(s224) & 読み物 (s225)。読んでおいてください!
  ないよう質問
  文法ノート

  宿題
  8B/123 sendes. 13/127 checkes i klassen.

 21. 2月17日
  Husk, at vi ikke har undervisning i uge 7, altså mandag den 10. februar!

  やさしいニュースを聞いて、それについて話す。
  第9か、会話4。
  文法点: せっかく m.fl.
  ワークブックからの文法練習。
  速読 (hurtig læsning uden forberedelse).

 22. 2月3日
  あたらしいシーズンにようこそ!

  ニュースを読んで、それについて話す。
  それから、第9か: 会話1-3.

 23. 12月16日
  今学期の最後のクラス!
  第9課を読み終える。
  時間があったら、引きこもりについて話す。

 24. 12月9日
  話の紹介 (med udgangspunkt i modellen s190)
  第9課 : 本文の読む前に(s200) & 読み物 (s202)

  宿題
  話の紹介: 赤ずきんちゃん (s189). Eメールで送ってください.

 25. 11月23日
  練習を続く: ワークブックやJLPTなどから

  宿題
  練習6/106
  Husk også at sende øvelse 2!

 26. 11月18日
  内容質問の答え – グルップで (先週の宿題)
  練習:
  ・ワークブックから
  ・JLPT3級, 後半
  時間があったら:サプライズテキスト 🙂

 27. 11月11日
  狂言の話を続く – 22行目から (パトリックさんが読み始める)
  会話文 (184-185)
  内容質問の答え – グルップで
  文法練習

  宿題
  内容質問 – 読み物を読んだ後(187)

 28. 11月4日
  インタビュアーの要約 – グルップで. Benspænd: prøv at bruge forskellige former for at referere, hvad en anden person har sagt.
  おもしろい言葉。 デンマーク語から日本語への翻訳: pålæg, skadefryd, hygge.
  とびらの第8か: 読む前に(178ページ)&読み物(180ページ)。

 29. 10月21日
  パートナーインタビュー。I bestemmer selv emnet. 5 spørgsmål. Resume præsenteres for klassen næste gang.
  宿題をなおす。
  残りのWB練習

  宿題
  WB: 9/90, 11/91, 12a/91

 30. 9月30日
  宿題を直す。先週の宿題をメールで送ってください。
  漫画のオノマトペ – 不完全なリスト: https://www.japanesepod101.com/japanese-onomatopoeia/
  オノマトペ (160ページ)
  会話1&2 (163-164ページ)
  文法ノートと文法練習

  宿題
  ワークブックから: 1と 2、文書1-3(85-86ページ) 

 31. 9月24日
  宿題を直す
  第7課: 読物1(残り)&読物2,オノマトペの練習を含めて
  (ワークブックからの文法練習)

  宿題
  内容質問 (166ページ)

 32. 9月16日
  一人で住んでいる (Lars, Maj, J-E, )・友だち/家族と住んでいる (Jakob, Emma, Peter): 長所と短所. 15分!
  とびら、第7課: 日本のポップカルチャー。本文を読む前に & 読み物1
  文法ノート1-8
  内容質問

 33. 5月13日
  ニュースと聞き取り練習
  宿題を直します
  読み物1の残り分&読み物2
  (ワークブックからの練習)

  宿題
  Husk at læse 文法ノート fra kapitel 6. Spørg i klassen, hvis I har spørgsmål.
  習8/62。クラスで直します。

 34. 5月6日
  10分の会話: いちばん好きな季節. Benspænd: Brug を始め, に違いない & らしい.
  宿題を直します
  お米の話 (125ページ)
  第6課: 読む前に & よみもの1(と2).
  (文法ノート)

  宿題
  練習5/60: メールで送ってください。練習6/61クラスで直します。

 35. 4月1日
  Vi læser カップヌードル-mangaen færdigt + 深夜食堂.
  深夜食堂の一つのエピソードを見て、自分の言葉で伝えてみましょう。
  文法ノート
  (第5課、会話1-2
  内容質問)

  宿題
  2/57

 36. 3月25日
  宿題を直す
  Resten af teksten.
  漫画:カップヌードル
  (漫画: 深夜食堂)

  宿題
  Øvelse 1/ 57

 37. 3月18日
  イースター休みの予定
  宿題をチェックする。
  第5課: 読む前に(s100-101)と読み物 (s102-103)
  文法ノート 1-6

  宿題
  7/47 sendes til mig; 10/49 checkes i klassen.

 38. 3月11日
  宿題をチェックする
  (文法ノート1-12)
  ワークブック からの練習 (6, 7 & 10)
  アニメと漫画について – færdig

  宿題
  9/48 & 11/50

 39. 3月4日
  内容の質問
  宿題をチェックします。
  文法ノート1-12
  ワークブック からの練習
  宮崎のインタビュー

  宿題
  5a/45 & 8a/47

 40. 2月25日
  10分の会話:日本の芸術家: 宮崎はやおのアニメについて
  宿題をチェックします。
  第3課の文法の復習 – continued (fra ように/s.72)
  第4課: 会話文1-3 (s.83-84)
  内容質問 (s.86)
  文法ノート1-12

  宿題
  1/43 & 3a/44. クラスでチェックします。

 41. 2月18日
  ニュース
  第3課の文法の復習 – continued (fra として)
  Resten af 読み物en
  文法ノート
  ワークブックからの練習
  三つの会話

  宿題
  1/43 & 3a/44. クラスでチェックします。

 42. 2月11日
  会話: 一番好きなスポーツについて。
  復習: 第3課の文法点 (68-73ページ)
  第4課、読み物 (79ページ)

 43. 2月4日
  新しいシーズンが始まります!
  モダンな日本のモダンな日本の家族について: 家族構成。(tekst uden forbredelse – そんなに難しくない!)
  JLPTサンプル

  皆さん、今期が楽しみです!

 44. 12月10日
  会話ゲーム:言葉を当ててみて
  ニュース: vi hører nyheden uden at læse teksten samtidigt, men med fem keyords. Derefter en hurtig læsning, og så lytter vi endnu en gang. Efterfølgende gruppearbejde, hvor I sætter jer i grupper, svarer på nogle spørgsmål og genfortæller nyheden med egne ord.
  Ekstra tekst: 火山 (ふりがなここで)- Husk at læse teksten hjemmefra.

  宿題
  4/31 メールで送ってください。

 45. 12月3日
  真実と嘘: I fortæller to løgne og en sandhed (tre forholdsvis korte sætninger) – jeres makkere gætter hvad er hvad.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  会話1+2
  教科書からの会話練習 (s65-66)
  I må gerne selv læse 文法ノート (s 68-73) – det er repetition af kendte emner.

  宿題
  ワークブックから: 2/s29 + 4/s31

 46. 11月26日
  真実と嘘 I fortæller to løgne og en sandhed (tre forholdsvis korte sætninger) – jeres makkere gætter hvad er hvad.
  第3課 – 18行目から (linje 18). Læs 読み物 og 会話 gerne hjemmefra!
  第3課からの練習

  宿題
  Lav 漢字テスト færdigt – vi checker det hurtigt i klassen.
  ワークブックからの練習1

 47. 10月22日
  秋休みわどうだった? 会話 med grammatiske benspænd.
  とびらの第2課、続き。

  秋休みの宿題
  Ekstra tekst: プレミアムフライデー。 Oversæt kun den første side.
  ワークブックからの練習: 12/s.9-10, 14/s.11. クラスでチェックする。
  第1課と第2課の単語も復習しておいてください!(husk også at repetere gloserne fra kapitel 1 & 2 🙂 )

 48. 10月8日
  自由に話しましょう: 敬語の使い方 – デンマークで、日本で。
  漢字テスト!
  とびらの第2課: 読む前に (s26-27) と読み物 (s28-31)

  宿題
  6A/B side 5
  普通のニュースのテキストの翻訳 – 秋休みに送ってくだいさい。

 49. 10月1日
  ニュースを聞いて、それについて話す。
  宿題をチェックする。
  速読: あいづちとフィラー (うちで読まないでください)
  曲げわっぱ! うちで読んでください!

  宿題
  3a/2ページ と4/3ページ。

 50. 9月27日
  自由に話しましょう!たらくじ (lotteri)
  とびらの第1課、会話1+2
  ワークブックからの練習

  宿題
  ワークブックの2A&2B/s 1-2

 51. 9月17日
  新しい教科書を始めます!
  第1課: 日本の地理
  Husk at læse 本文 (side 4-5), 会話1(side 8-9) & 会話2 (side 10) hjemmefra!
  ワークブックからの練習

  宿題
  歌詞を完全に書き込みなさい (udfyld de resterende blanke steder i おばけ-sangens tekst). Brug gerne videoen!

 52. 2018年の春シーズンはどうも有り難うございました、みんなさん!
  Her kan I finde det website, hvor I kan copypaste tekst (ikke kun webtekst, også dokumenter og pdf’er) og få en ordliste.

  Næste sæson indleder vi med 折り紙 øvelse, hvor vi følger en japansk instruktionsvideo.

 53. 5月28日
  会話ゲーム
  ボーンホルムスホイスコーレを読み続けます。
  ホイスコレのの経験について話します。
  上級へのとびら (Tobira-lærebogen) kan I se her.

  宿題
  1. JLPTテストの2枚目のページ
  2. エッセイ:読書 (skriv gerne ca en halv side)
  – 読書が好きですか。どうして。
  – どんな本が好きですか。
  – 最後読んだ本?
  – 本を読むのがインターネットなどで読むより重要だと思いますか。

 54. 4月30日
  ききとり練習: ニュースとそれについて質問
  漢字テスト: 第3-4課
  読み物2

 55. 4月16日
  イースター休みの宿題(JLPTテストの2枚目のページ)と今週の宿題を訂正します。
  読み物1: Coolな日本
  ディスカッション: クール可愛いという概念

  宿題
  ワークブックから: 練習1、97ページ

 56. 4月11日
  3月26日と4月2日はイースター休みですから、授業がありません!

  10分の会話: 休みに何をしましたか?
  第15課、会話1ー3。

  宿題
  Påskeferietekst: 大自然の中でアートを学べる学校. Samlet udgave (furigana til sidst).
  JLPTテストの2枚目のページ。クラスで訂正します。

 57. 3日5日
  さむいね!Small talk.
  ニュース
  読み物2
  ワークブックからの練習
  時間があったら シングルマザーを読み始める (furiganaudgave her)

  宿題
  Ministil: 社会の女性 / 男性への期待. Benspænd: brug くせに og Xなりの/に. メールで送って下さい。

 58. 2月26日
  テラスハウスからのシーンを見て、それに基づいて男女平等について話す
  第14課、読み物1。うちで読んでおいて下さい

  宿題
  ワークブックからの練習2 (91ページ)。メールで送ってください。

 59. 2月12日
  ことわざゲーム + 科学
  速読、第13か (前もって読まない方がいい)
  第14課、会話: 男女平等について。
  文法: Xなりに, X(の)くせに, Xとともに.

  宿題
  レポートをメールで送ってください。

 60. 12月11日
  先週のテーマと関連しているビデオ (kaiwagloser her) – så taler vi om ligestilling
  Resten af 冬の訪れを告げる日
  会話ゲーム: 本当か嘘か
  … pebernødder?… brunkager?…

 61. 11月20日
  ニュース。それを聞いてグルップでディスカッションする。
  宿題を調べる。
  McGloinの第13か、会話1-3。

  宿題
  Øvelse 3 & 4 / side 80.

 62. 11月6日
  宿題を調べる
  Task: hos lægen. Tænk på hvad der kan gå galt, mens I er i Japan (sundhedsmæssigt).
  Sidste stykke i よみものen.
  ワークブックからの練習.
  聞き取り

  宿題
  Sidste side i handoutet.

 63. 10月30日
  言葉のゲーム (gloseleg)
  mini漢字テスト
  第12課、読み物
  ワークブックからの練習

 64. 10月16日 & 10月23日
  秋休み & ekstra 秋休み!

  秋休みの宿題
  Løs opgaverne i handoutet. Oversættelsen af teksten skal sendes til mig, de andre checker vi i klassen.

  Plus: lav en liste over alle infectious diseases, I kan finde på – på japansk!

 65. 10月9日
  10分の会話: 自分の一番好きなオムレツに何を入れますか。レシピ(=作り方)を教えてください 🙂
  第12課: vi prøver at læse alle teksterne, altså 会話1−3 og よみもの. Altsammen om sygdom.
  Vi taler lidt om type og hyppighed af onomatopoietika på japansk.
  ワークブックからの練習

  宿題
  Øvelse 5, side 75 i workbook’en.

 66. 9月18日
  10分の会話: いちばん好きな作家について
  ニュース
  日本語の森 om うち
  第11課の読み物
  ワークブックからの文法練習

  宿題
  クイズの表現から5つ選んで、文書を作って、メールで送ってくだい。

 67. 9月11日
  10分の会話:ホームステイについて。したことある?将来にしたい?どこ?… Benspænd: brug SほどS og/eller Sに限る
  文法クゥイズ
  MgGloin, 第11課: 会話1-3

  宿題
  Spørgsmålene til 振り仮名-teksten. Mailes til mig.

 68. 6月12
  10分の会話: 夏休みの予定
  Hyggelæsning (ingen forberedelse nødvendig). I kan finde teksten online her.
  Opsummering af de væsentligste emner, som vi har gennemgået på trin 9.
  En lidt anderledes podcast, som i kan høre her – pdf’en er udleveret i klassen.

  宿題
  Essay: 自分の今年の漢字. Løbende deadline.

 69. 5月15日
  10分の会話:普通な1日 – 朝から夜まで
  Vi checker hjemmearbejdet.
  ききとり
  第11課
  taleleg

  宿題
  ワークブックからの練習: øvelse 4 og den sidste opsamlende øvelse.

 70. 5月8日
  5分の会話: 起きてから仕事/学校に行くまで何をする。
  漢字ゲーム – kanji fra kap8-10.
  今年の漢字。テキストを読んで、自分の今年の漢字を選んでディスカッションします。
  ワークブックとJLPT4の練習。

  宿題
  自分の今年の漢字について短い作文を書いて、メールで届けなさい。締め切りは5月15日

 71. 5月1日
  5分の会話: 学校までの道。何で行った? どこを通った? 何を見た? 写真を撮って見せてもいい。
  聞き取り練習 / hør nyheden her.
  Resten af 読み物.
  今年の漢字。テキストを読んで、自分の今年の漢字を選んディスカッションします。
  (JLPT4練習)

  宿題
  1. ワークブックの70ページの3と4。クラスで調べる。

 72. 4月24日
  Husk! Påskeferie 2 uger, så ingen undervisning den 10. og den 17. april.

  5分の会話: いスター休みについて. Benspænd: brug (mindst) en passiv og en しか.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第10課、よみもの
  ワークブックからの練習 (3&4)

  宿題
  1. Svar på sidste spørgsmål i det handout, I har fået i forbindelse med nyheden. I kan gense/genhøre nyheden her:

  2. Læs og oversæt teksten: originaludgave med gloser og furiganaudgave.
  Begge opgaver sendes til mig.

 73. 4月3日
  5分の会話: コペンハゲンの一番美味しい日本食店
  漢字チェック
  聞き取り
  Vi gennemgår 会話3 grundigt, herunder taler om だけ, しか og ばかり.
  Øvelser i workbook’en

  宿題
  Øvelse 2 i workbook’en, side 69

 74. 3月13日
  コペンハゲンの一番おいしい日本料理店
  Vi checker hjemmearbejdet.
  聞き取り
  第10課、会話
  新しい文法: ほど、に限る、まま

  宿題
  Resten af JLPT øvelserne.

 75. 2月27日
  先週末. Benspænd: brug passiv.
  Vi checker hjemmearbejdet fra begge uger.
  漢字チェック: 読めればいい漢字.
  Resten af よみもの’en.
  ワークブックからの練習
  宿題
  Øvelse 4A (side 64).
  En halvsides stil om ting, som I har fået folk til at gøre. Afleveres inden påske.

  Og her kan I høre mere om ように vs ために. Tak til Alessandra:

 76. 2月20日
  会話: 先週末について
  漢字チェック: 書くのを覚える漢字 (s168).
  文法: 10 minutter om passiv, kausativ & kausativ-passiv.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第9課: 読み物
  ワークブックからの練習

  宿題
  Øvelse 4B, s65 (ワークブック)

 77. 2月13日
  会話ゲーム
  10 minutter passiv, kausativ & kausativ-passiv.
  McGloin, 第9課: 会話
  Øvelser med grammatiske emner fra kapitel 9.

  宿題
  自分の目標 – ca en halvside. Benspænd: brug と (når) og passivform. Sendes til mig.

 78. 12月12日
  終わり!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  ジョン万次郎 færdigt.
  日本のクリスマス – furiganaudgave her.
  サプライズ! 🙂

  宿題
  Øvelser 2/52 og 4/53 fra ワークブック. Checkes i klassen.

 79. 11月21日
  10分の会話:面白い経験について
  ききとり
  第8課、読み物. Efter læsning laver I spørgsmål til teksten i grupper.
  まとめの練習

  宿題
  Øvelse 3/58 & 5B/60

 80. 11月14日
  5分の会話: 先週末
  宿題を調べます
  漢字復習 (書くのを覚える漢字、第8課)
  ききとり
  第8課、会話2+3 (genfortælles med egne ord).
  文法ハイライト: XはYくらいだ、~さえ~ば. Repetition: はず & みたい.
  練習: 4, 5A+B

  宿題
  1/57. Checkes i klassen.

 81. 11月7日
  自由に話しましょう:週末について. Benspænd: brug mindst et af følgende udtryk, og gerne alle: (た/ だ)っけ、ようにする og spørgeord + ても.
  速読、第7課. Læs ikke hjemmefra 🙂
  第8課、会話1-3. Efter læsning får I lov til at genfortælle dialogerne med egne ord.
  文法ハイライト: XはYくらいだ、~さえ~ば. Repetition: はず & みたい.

 82. 10月31日
  ケーキ!
  自由に話しましょう: 週末について
  漢字テスト、第5-7課から (漢字 i kontekst)
  resten af よみもの
  文法練習
  Vi afslutter 津田梅子.

  宿題
  第6課: Øvelse 5B, side 45 & 第7課: Øvelse 1B + 3, side 51/52. Begge sendes til mig. 締め切りは11月7日。

 83. 10月24日
  Husk! Ingen undervisning 10月17日

  Diana tager kage næste gang, når Maria er her.
  漢字復習 (書くのを覚える漢字, kap 7)
  ニュース
  第7課、よみもの

  秋休みの宿題
  Repeter jeres 漢字 kap 5-7!
  第6課: Øvelse 5B, side 45. Checkes i klassen
  第7課: Øvelse 1B + 3, side 51/52. Sendes til mig.

 84. 10月10日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第7課、会話1-3
  Udtryk med 言う – en oversigt

  宿題
  Øvelse 4 – checkes i klassen
  Øvelse 6, spørgsmål 1-4 sendes til mig.

 85. 10月3日
  自由に話しましょう: restauranthistorien fra sidste uge fortsættes.
  Øvelser med udtryk fra 第6課.
  Vi læser videre i 津田梅子.

  宿題
  Øv 漢字 fra kapitel 6.

 86. 9月26日
  ニュース + schweizerostøvelse
  文法: 何+tæller+も、のではないでしょうか、意外に.
  Resten af よみもの’en.
  グルップ練習: Skriv manuskriptet for en restaurantscene. Benspænd: brug ことは/が, とは限らない og 意外に. Instruktioner følger i klassen, I skal ikke forberede noget hjemmefra 🙂
  Vi begynder på 津田梅子 – furiganaudgave her.

 87. 9月19日
  Vi mødes 17.30!
  漢字!
  文法: ことは / が、とは限らない、前に / 後で / 時に
  Øvelser med ovenstående
  .. og øvelser fra ワキングブック
  第6課、読み物

  宿題
  Stil med udgangspunkt i spørgsmålene fra 会話-handoutet. Mailes til mig.

 88. 9月12日
  10 minutters 会話 med udgangspunkt i sidste uges tekst: 自分の一番好きな料理. Tomands grupper.
  Restaurantetikette: 第6課、会話
  単語: 単語 / 文化: レストランで: 言葉の雲.

  宿題
  Resten af teksten oversættes og mailes til mig.

 89. 6月20日
  Opsamling på sæsonens emner
  会話 leg (+ evt svar på spørgsmål fra sidste uge).
  Eventyr! 鉢かづき姫. Hent text only-udgaven (inkl gloser) her, furiganaudgaven her og ‘manga’-udgaven (med billeder) her. Alternativt kan I prøve at læse den online her, hvor I også kan finde to lydfiler med oplæsning (kig efter dem i toppen). Det kan godt være, vi ikke bliver færdige, men så har I jeres sommerferiehjemmearbejde 🙂
  … og jeg tager kage med!

 90. 6月6日
  漢字テスト: 読めればいい漢字から
  ニュース
  第5課、会話2–3
  Vi taler hovedsageligt om (og laver øvelser med) わけ og ても og genopfrisker kausativ-passiv.
  Øvelser med ovenstående.

 91. 5月30日
  漢字テスト: 書くのを覚える漢字から
  第5課、会話1–3
  Vi taler hovedsageligt om (og laver øvelser med) わけ og ても og genopfrisker kausativ-passiv.
  Story Telling i grupper. Benspænd:
  – min et underordnet sætning, meget gerne flere
  – brug et eller flere af følgende udtryk i sætningen: せっかく, そうかと言って og によると

  宿題
  Øvelse 5 i handoutet. Checkes i klassen.

 92. Husk! Ingen undervisning den 16. maj.
  5月23日
  Ekstra tekst: デンマークでセラミックスペシャリストを目指す日本人~武田佳那美さんインタビュー. Originaludgave med gloser og furiganaudgave. Vi læser fra sidste afsnit på første side i kanjiudgaven.
  Øvelser med よう, らしい og そう.

  宿題
  Oversæt denne tekst til japansk. Mailes til mig.

 93. 5月2日
  会話 …
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi gennemgår 読めればいい漢字 – husk at repetere dem!
  McGloin 第4課: 読み物.
  Vi repeterer formodnignsudtryk: そうだ, らしい, みたい, ようだ. Vi ser en video, der omhandler dem og en anden video om ~ば~ほど

  宿題
  Resten af ~ば~ほど handoutet.

 94. 4月25日
  会話!付き合いたい人について 🙂 De gloser, vi har brainstormet også frem til i klassen, er:
  ハンサムな
  あたまがいい
  やさしい
  スポーツをやる
  かわいい
  面白い
  わらわせる
  わがまま
  おこりっぽい
  せが高い
  ほほえましい
  明るい
  Suppler gerne med de gloser, jeg har fremhævet i handoutet.
  ~ば~ほど.
  McGloin 第4課: 会話1–3. Husk at øve 書くのを覚える漢字.
  ‘Naturligt’ japansk: fyldord, tøveord, tvivlsudtryk og deslige. En meget nyttig liste finder I her.

 95. 漢字テスト (vendespil): 書くの浮き会いたいを覚える
  会話: どんな人と付き合いたいか
  読み物 – fortsat
  grammatikken: ば – ほど & 必ずしも- øvelser med dem

 96. イースター休み!
  I får en ekstralang ferie, derfor lidt flere 宿題 end i plejer:
  1. JLPT øvelser. Chekes i klassen.
  2. En kort stil om jeres (ikke nødvendigvis sandfærdige) påskeferie – evt. med udgangspunktet i hjælpehandoutet. Sendes til mig.
  3. Daisukes fiskebutik – oversæt fra dansk til japansk. Sendes ligeledes til mig.

  … og hvis I vil arbejde i Japan:
  http://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/01/national/910000-new-recruits-mark-first-day-work-across-japan/#.VwKXyTY6Mb2

 97. 2月29日
  McGloin 第2課,会話
  Fokus på finalpartikler m/k og Sわけです
  Repetér 書くのを覚えられる漢字 – lav gerne jeres egen liste over dem! Vi gennemgår dem i klassen.

  宿題
  Resten af JLPT3-handoutet

 98. 2月22日
  Smalltalk med benspænd: 外国での旅行はどう思いますか. Se eventuelt forslag spørgsmål her. Benspænd: I skal bruge mindst en af følgende:
  – Vたばかり
  – Vことになっている
  – たら
  – らしい
  Ekstra tekst: 日本で使われている日本語, furiganaudgave her, gloser til de første tre afsnit her. I kan også læse den online her.
  Grammatikøvelser fra JLPT 3.

  宿題
  漢字 fra kapitel 1 – repeter repeter!

 99. 1月18日
  Vi kigger på kanjilisten i begyndelsen
  McGloin第1課,会話
  Grammatiske punkter 1-7 i kapitel 1

  宿題
  Træn lytteøvelsen! Hent nyheden her.

 100. 1月4日
  会話 leg (terningespillet)
  げんき第23課: resten af よみもの
  Grammatikøvelser.
  Teksten om furiganas oprindelse (som også kommer lidt ind på, hvordan 漢字 blev brugt, da de først blev indført i Japan):振り仮名・片仮名・平仮名について (inkl. gloser) – furiganaudgave her. Kan også læses online.

  宿題
  Har I tid i juleferien må I meget gerne repetere 漢字 fra げんき.

 101. 12月7日
  漢字テスト: 第23課, anden side
  ニュース. Se teksten her (men først efter timen!)
  Vi samler videre op på grammatikken: passiv, Vてある, Adjくする, Vてほしい (第20課) og kausativ, konditionelt, のに vs ても (第21課). Forklaringer og øvelser.
  Kap 23, 読み物 – den sidste yomimono!

 102. 11月30日
  漢字テスト, første side 
  第23課、会話
  Vi taler om passiv-kausativ

  宿題
  Øvelse 3A, side 341 / 309. I læser 日記 for jeres sidekammerat. Den behøver ikke være lang.
  Husk at finde nyheden og høre den igen!

 103. 11月23日
  ニュース
  Vi læser sidste del af ともみ.
  Øvelser fra kapitel 22.
  Vi starter på kapitel 23, 会話.

 104. 11月16日
  会話 leg.
  Vi fortsætter med ともみの日記 fra andet afsnit.
  Flere øvelser fra kapitel 22 / JLPT4

  宿題
  Hør nyheden igen – I finder teksten her.
   

 105. Tokubetsuna kanjitesuto.
  Vi checker hjemmearbejdet
  Kikitori: yasashii nyuusu.
  Kap 22 よみもの (side 339/307).
  (chotto hanashimashou – terningespil)

  Shukudai
  Øvelse 4B, side 246/214

 106. 11月2日
  10分の会話: デンマークと日本の寒い季節について. Diana kommer med hjælpespørgsmål. Benspænd: I skal sammenlignende konstruktioner (AのほうがBより)
  漢字テスト: 第22課, anden side.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser: Kausativ, konditionelt, のに
  Vi går i gang med kap 22 よみもの (side 339/307).

  宿題
  Øvelse 1A+B, side 240 / 208.Checkes i klassen.

 107. 10月26日
  漢字テスト: 第22課, 一枚目のペ–ジから
  Vi fortsætter med at gennemgå 会話1 fra linje 4 og læser 会話2&3.
  Vi taler først og fremmest om kausativ og lidt om konditionelt
  Øvelser: Kausativ, konditionelt, のに (og ても)

  宿題
  De, der ikke har sendt efterårsferiens 宿題 ind, må gerne gøre det!

 108. 10月19日
  Husk, at der er efterårsferie den 12 oktober – vi har ikke undervisning!
  漢字 – opsamlingstest: 第20課と第21課から
  第22課, 会話
  Vi taler først og fremmest om kausativ.

  秋休みの宿題
  Skriv om en ubehagelig oplevelse, som I har haft. Prøv at bruge ubehagelighedspassiv, som i fx: どろぼうにさいふをぬすまれました. Max 1/2 side, mailes til mig.
  Øvelse 5A side 224 /194. Checkes i klassen.

 109. 9月28日
  10分の会話: 夏休みについて. Diana kommer med hjælpespørgsmål.
  漢字テスト 第21課, begge sider
  Fortsat øvelser fra 第21課.
  よみもの (side 330 / 298).

  宿題
  Øvelse 2A – checkes i klassen

 110. 9月21日
  Vi fortsætter med 第21課、会話 2 og 3
  Vi taler om てある vs ておく og resultativ ている og om 間に vs 時に.
  Øvelser med ovenstående.
  Vi hører カッパ – podcasten

  宿題
  Repetér 漢字 fra kap. 18-20

 111. 9月7日
  6級ようこそ!
  Vi lægger ud med en gennemgang af de vigtigste emner fra trin 5: たら og ば, formodningsudtryk og はずだ.
  En forholdsvis nem tekst til at komme i gang med.
  Vi hører en lille ‘nyhed‘ fra Easy news with Sakura.
  Har vi mere tid ser vi også en kort video.

 112. 6月8日
  漢字テスト, 1. side af kap. 20
  ききとり: Easy news with Sakura. I får fire-fem nøgleord, hvorefter vi hører ‘nyheden’ ad flere omgange. Slutteligt hører I nyheden igen, mens udfylder de blanke steder i teksten (schweizerost-øvelsen 🙂 ).
  第20課、会話
  Repetition af grammatiske emner

 113. 6月1日
  10分の会話: まんがとアニメ
  ききとり: easy news
  よみもの1+2
  (styk sætningerne sammen)

  宿題
  漢字漢字漢字! 第16から第19課まで

 114. 5月18日
  漢字テスト:第19課, begge sider – sorte per
  checker hjemmearbejde
  fortsætter med はず og けいご øvelser
  よみもの1+2

  宿題
  Øvelser 5A – resten.

  For sjov:
  Familiær :
  (Mand): Kimi mo asu kuru ka?
  (Kvinde): Anta mo ashita kuru?
  (Kvinde): Anata mo ashita irassharu?

  Høflig (Teineigo)
  Anata mo kimasu ka?

  Høflig – første niveau:
  X-san mo ashita koraremasu ka?
  X-san mo ashita irasshaimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita irasshaimasen ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide ni narimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide ni narimasen ka?

  Høflig – andet niveau:
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasen ka?
  X-san/Sensei ni mo ashita oide itadakemasu ka?
  X-san/Sensei ni mo ashita oide itadakemasen ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasen deshoo ka?
  X-san/Sensei ni mo myoonichi oide itadakemasen deshoo ka?

 115. 5月11日
  Vi fortsætter med at tale om keigo – især kenjougo – og はずです.
  Øvelser med はず.
  第19課 – 読み物 (hent hele kapitlet her)
  (gloseleg)

 116. 5月4日
  Diana husker kage og en festlig 漢字テスト fra kapitel 18
  Sidste afsnit i アルバイト teksten
  第19課、会話
  Vi taler om keigo og はずです.
  Øvelser med はず.

 117. 4月20日
  5-10 minutters 会話: イースター休みに何をしましたか. Benspænd: brug てしまう og ながら. I får en liste med 4-5 hjælpespørgsmål.
  第18課:読物 (大学生活 – teksten på side 280 eller 312)
  Øvelser med と og ながら.
  (hvis tid: teksten アルバイトをする)

  宿題
  Husk at uploade oversættelsen af jeres stykke af påsketeksten på forumsiden, hvis ikke I allerede har gjort det 🙂
  Øvelse 5B, side 130 – checkes i klassen.
  Bøjningsregler for ば:
  – vokalstammeverber: stamme+REBA; TABERU – TABEREBA
  – konsonantstammeverber: stamme+EBA; YOMU YOMEBA
  – i-adjektiver: stamme+KEREBA; TAKAI TAKAKEREBA
  – na-adjektiver: stamme+NARABA/DE AREBA SHINSETSU DA – SHINSETSU NARABA/DE AREBA

 118. 4月13日
  代18課: 会話
  Vi taler om transitiv / intransitiv.
  Øvelser med ovenstående, Vてしまう, Sと, Vながら og Vばよかった.

  宿題
  Særlig hjemmearbejde til påskeferien: Jeg har lagt to tekster op på jeres forumside: カエルの王子様 og 韓国 (de ligger også under Ekstra tekster). Begge tekster er delt i små overskuelige stykker. I skal hver især øversætte det stykke, som jeg har tildelt til jer, og uploade jeres oversættelse som kommentar til min post (ligesom da I skulle oversætte ねずみのすもう m.m.).

  Derudover: repeter 漢字 fra kapitel 13-17!

 119. 3月23日
  漢字 leg
  Øvelser med そうだ og みたい fra げんき
  うたうがいこつ. Kanjiudgave med gloser her og furiganaudgave her.
  (Hvis tid: modsætningsleg, adjektiver)

 120. 3月18日
  漢字テスト! repetition af kanji fra kapitel 15-17.
  Vi læser resten af ヨーコ・オノ teksten.
  Formodningsudtryk

  宿題
  Historien om jeres siddemands いちばん好きな活動 🙂

 121. 3月9日
  Vi fortsætter med 小野洋子 teksten (fra linje 14).
  ポドキャスト / ききとり
  10 minutters 会話: いちばん好きな活動
  Øvelser med emner fra kapitel 17.

  宿題
  Historien (se posten herunder)!
  Sætninger med kanjitestens seks compounds.Husk at bruge たら og てから. Afleveres når I har den klar.

 122. 3月2日
  漢字テスト: 第17課、begge sider
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med de nye grammatiske emner: って, たら og みたいです.
  Øvelser med ovenstående.
  第17課: よみもの

  しゅくだい
  Øvelse 4/104 eller 4/132 (勉強しなくても). Checkes i klassen.
  Skriv en historie med udgangspunkt i 会話 handoutet. Deadline 3月9日. Mailes til mig.

 123. 2月23日
  5 minutters 会話: あさおきて、何をしますか。
  第17課、会話. Vi taler om formodningsudtryk og igen om udvidet tidsangivelse: てから, ときに,前に og あとで.
  Øvelser med ovenstående

  しゅくだい
  Se videoen med エリン igen og svar på spørgsmålene i denne quiz.
  Hør evt. også podcasts med あげる og もらう, som jeg har lagt links til her.

 124. 1月19日
  時-handoutet er rettet og opdateret.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  漢字 memory, だい13か – だい16か. Denne gang sker det!
  ねずみのすもう – del 3.

  しゅくだい
  De tre sidste spørgsmål (5, 6 og 7) i forbindelse med どらえもん. Forklaring på Doraemons navn:
  ドラ: omstrejfende (som i ドラ猫)
  えもん: sidste del af et typisk mandenavn fra middelalderen.

  Der er ingen speciel grund til sammenblandigen af hiragana og katakana. Måske er det et ekko af, at mange dyrenavne skrives med katakana?…

  En smagsprøve. Ingen undertekster, men handlingen er let at følge, tænker jeg:

 125. 1月12日

  Vi cheker hjemmearbejdet
  resten af ドラえもん
  lytteøvelse

  しゅくだい
  Øvelse 4B, side 89 / 115

 126. 1月5日
  漢字 memoryspil! Opsamling 第13課 – 第16課
  ドラえもん
  Øvelser (over to omgange) med:
  – そうです
  – あげる/くれる/もらう
  – hensigt
  – 時

 127. 12月15日
  漢字テスト
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Sidste dialog i 第13課
  Om og øvelser med 時 & donatoriske verber.

  しゅくだい
  Attributivøvelse E side 66 / F side 92, 4-6. Checkes i klassen.

 128. 漢字テスト: 第16課、1まい目のページ
  Smalltalk
  ききとり (easy news, med gloser)
  げんき16かいわ 
  Donatoriske verber redux + 時 brugt som tidspartikel og de kringlede regler, der gælder for det.

  宿題

 129. 12がつ1日
  Styret kaiwa (dvs I får en lille gloseliste): hvad har I lavet i morges?
  第15課: よみもの 
  ポドキャッス (JP101): attributive former

  宿題
  Sætninger med kanjitestens otte compounds – mailes til mig.

 130. 11月24日
  漢字テスト – opsamling kap 15, begge sider
  Styret kaiwa (dvs I får en lille gloseliste): hvad har I lavet i morges?
  Vi taler om hensigtskonstruktioner.
  Øvelser med attributivt og hensigt.
  第15課: よみもの 
  (ポドキャッス (JP101))

  宿題
  Øvelse 4B, side 63 / 89

 131. 11月17日
  漢字テスト: 第15課、anden side (side 257 i bogen).
  smalltalk – hvad har I lavet i morges?
  Vi taler om attributive sætninger og hensigtskonstruktioner.
  Øvelser med de nye emner
  第15課: よみもの 
  (ポドキャッス (JP101))

 132. 11月10日
  漢字テスト: 第15課、første side (side 256 i bogen).
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第15課: ながのりょこう (kopier uddelt)
  Vi taler om attributive sætninger og uformelle former.
  Nyt grammatisk emme: Vておく.

  宿題
  Øvelse 5B, s.46.Checkes i klassen.

 133. 11月3日
  vi hører de sidste oplæg
  漢字テスト – opsamling 第13課と第14課
  ききとり – nem, ingen gloser
  Vi fortsætter med sumomusene
  Husker I gloserne? 楽しいれんしゅう

  宿題
  Oplæg – se beskrivelse to poster under. Resten.
  s. 255 eller 287 (lige efter yomimono), øvelse C2 – mailes til mig.

 134. 10月27日
  kanjitest: opsamling 第13課と第14課
  Vi fortsætter med 第14課: よみもの (悩みの相談)
  Øvelser med kapitlets grammatiske emner.
  Leg (donatoriske verber)

  しゅくだい
  Oplæg – se beskrivelse i posten nedenunder. Denne gang Camilla, Tommas, Svend, Anders og Patrick.

 135. 10月20日
  Show and tell
  ポドキャッス: desiderativ
  Vi taler om de donatoriske verber.
  げんき14よみもの 
  Øvelser med de nye emner
  Dagens bøjningsrepetition

  しゅくだい:
  Oplæg: et minde / billede fra en ferie. Øvelsen går ud på, at I fortæller med enkle ord og sætninger, som jeres holdkammerater nemt kan forstå. Det er fantastisk hvis I vil freestyle, men I må også gerne læse op af et stykke papir.

 136. 10月6日
  漢字テスト: 第14課、første side (side 251 i bogen).
  ききとり (easy news, med gloser)
  げんき14 かいわ 
  Vi taler om desiderativ (ønskeform), donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .
  Dagens bøjningsrepetition: ない

  Husk at lægge i- og na-adjektiver på forum-siden!

 137. 9月29日
  漢字 – opsamling fra kapitel 13, begge sider
  ききとり – meget nem, ingen gloser
  Vi taler om og laver øvelser med そうだ.
  Ekstra tekst. Det er kun den første del, vi læser denne gang, så forvent ikke nogen afslutning – endnu!
  leg / rollespil (gloser / grammatik)
  Dagens bøjningsrepetition: te-form

  宿題
  Øvelse 1E, side 18 / 1F side 39. Checkes i klassen.
  (læs også gerne den anden よみもの ved kap 13)

 138. 9月22日
  Husk, vi starter kl 19.00!

  漢字テスト: 第13課、anden side (side 245 i bogen).
  ポドキャッス (JP101) – med potentielle former. Se gerne gloserne på forhånd her – men I behøver ikke høre podcasten i forvejen.
  øvelser med potentielt og そうだ
  げんき13: よみもの (side 247-248 i de udleverede kopier – sidetallet kan variere i ældre versioner af bogen, men indholdet er det samme). 
  Dagens bøjningsrepetition: te-form

 139. 9月15日
  Hent hele kapitel 13 (kaiwa, grammatik, øvelser og yomimono) her.
  漢字テスト: 第13課、første side (side 244 i bogen).
  ききとり (easy news, med gloser). Find gloserne her – men I behøver ikke høre nyheden på forhånd.
  Vi mangler at repetere:
  citations と: と思う og と言っている
  の efter verber / sætninger – hvornår skal den bruges?
  attributiv form
  げんき13: 会話
  Ny grammatik: ‘at kunne’ formen (potentialis), som vi mødte i teksten fra sidste uge; し (emfatisk opremsning), そうだ (‘ser ud til’ & ‘det siges’) og てみる
  Øvelser med de nye emner
  Dagens bøjningsrepetition: i-adjektiver

 140. 9月8日
  Da I er et fusioneret hold begynder vi sæsonen med:
  – en oversigt over hvilke kapitler vi skal gennemgå her i efteråret og hvad de indeholder. Derudover kigger vi på undervisningsplanen.
  – en repetition af de seneste emner på begge hold. For nogle af jer vil det være gamle, velkendte ting (så kan I brillere), for andre en nødvendig genopfriskning og måske et par nye ting. Vi repeterer:
  te-form
  てもいい / てはいけません
  ている-form
  formål + bevægelsesverbum
  formelt og uformelt – hvordan bøjer vi?

  Og forhåbentlig finder vi også tid til at læse denne lille tekst.

 141. 6月23日
  おわり!
  第11課,よみもの: (kontaktannoncerne). Vi læser så mange vi når, dog minimum de første to.
  Grand finale: repetition af de emner, vi har gennemgået i sæsonen:
  specifik stedsangivelse
  – adjektiver: i-adjektiver og na-adjektiver
  te-form
  てもいい / てはいけません
  igangværende handling
  ~は~が~ Vb/Adj: ぞうははながながい / 私は日本人のともだちがいる
  formål + bevægelsesverbum: きっさてんにおちゃを飲みに行く.
  fra formelt til uformelt og tilbage
  citations と: と思う og と言っている
  nominaliserende の
  attributiv form

  Hvordan kan I (nemmest) holde kundskaberne ved lige i sommerferien.
  Quiz og leg.

 142. 6月16日
  ききとり / ポドキャスト
  Øvelser med たり, たい og ことがある
  Flere kanjileg
  (meget lille ekstra tekst)

  しゅくだい
  Øv kanjierne fra kap 6-10

 143. 6月2日
  ききとり: vi hører et par nemme dialoger.
  漢字-hygge: de sidste to gange repeterer vi kanji fra kap 6-10. Hjemmelavede flashcards og andre lege.
  第11課: かいわ. Hent det her (よみもの her).
  Vi taler om たり og ことがある og ønskeformen たい.

  しゅくだい
  Første øvelse i handoutet

 144. 5月26日
  Diana husker handouts om なる, intentionalis og komparativ.
  漢字テスト med kanji fra begge sider i kpitel 10, yomimono.
  Øvelser med ovenstående.
  だい10か: よみもの

  しくだい
  Resten af øvelse 1B (s.238). Mailes til mig.
  Online øvelser

 145. 5月19日
  漢字テスト: だい10かのよみもの 1まいめのペジ (første side fra kapitel 10, yomimono:)).
  だい10か: かいわ
  Grammatik: vi taler om komparative konstruktioner, intentionalis og になる
  Øvelser med komparativ
  (ききとり)

  しゅくだい
  Øvelse 6A i kap 9. Sendes til mig.
  … og repeter te-bøjningen! Brug evt (også) denne video:

 146. 5月12日

  Hængepartier fra sidste uge:
  Vi fortsætter med attributive øvelser
  Øvelser med to iu
  podokyasuto: beskrivelser

  だい9か: よみもの

  Shukudai
  Repeter de verbale bøjninger

 147. 5月5日
  Kanjitest fra begge sider af だい9か: yomimono
  ポドキャスト
  Vi checker hjemmearbejdet
  Øvelser med attributiv
  だい9か: よみもの

  しゅくだい
  Øvelse 2A side 180 / 218. Lav både affirmative og negative svar. Vi checker det i klassen.

 148. 4月28日
  ポドキャスト
  漢字 memoryspil. Nemme 漢字 fra げんき
  Gruppeøvelser: まとめのれんしゅう: よていについて (げんき, side 167-168). I behøver ikke forberede hjemmefra:)
  第9課: かいわ
  Grammatik: もう og まだ og om attributive sætninger
  (Øvelser med uformelle former og med attributive sætninger).

 149. 4月7日
  漢字テスト: kanji fra kapitel 8, よみのも (begge sider)
  Gruppøvelser i klassen (3B, 4 A+B, 6A+B):
  カタカナ- og bøjningslege.
  Ekstra tekst: ともだちのいなか – i kan hente både original og furigana udgave her. Teksten er lidt mere kompleks end hvad vi plejer, så jeg regner med, at vi når ca. halvdelen af teksten. I behøver ikke nærlæse den hjemmefra (men I må godt lige skimme den) – det er meningen, vi oversætter sammen i klassen.

  しゅくだい
  Øvelse 2, side 291 (efter よみもの-teksten). Mailes til mig.

 150. 3月31日
  revolverrunde: verber (de skal jo ikke glemmes…)
  Grammatik på den sjove måde
  Flere øvelser med と言う og と思う
  第8課、よみもの: 日本の会社員

  宿題
  Øvelse 3 A på side 162 / 199. Checkes i klassen.

 151. 3月24日
  Vi checker hjemmearbejdet
  第8課: かいわ
  Vi taler om uformelle former, nominaliserende の og と言(い)う/と思(おも)う
  Øvelser med uformelle former og nominaliserende の
  Husk at lytte til ききとり!

  宿題
  まとめのれんしゅう (øvelse 7A), side 147/183. Checkes i klassen-

 152. 3月17日
  漢字 test: første side fra kanjilisten til kapitel 7, よみもの
  第7課、よみもの.
  Mere nyt: kort samtale / leg
  Hængeparti: geografiske カタカナ øvelser:)

  しゅくだい
  Lær kanji’erne fra kapitel 7 (de handouts, jeg har udleveret i klassen).

 153. 3月10日
  Den allerførste 漢字 test med 漢字 fra kap 4 + 5 (yomimono). Vi taler om 漢字 indlæring, om øvelser for at konsolidere jeres かな og om at håndtere forskellige ambitionsniveauer.
  第7課、かいわ.
  Grammatik: vi taler om ている og に行く
  (en lille video)
  Øvelser med ている og geografiske カタカナ øvelser:)

  しゅくだい
  Lær kanji’erne fra kapitel 4 og 5 (de handouts, jeg har udleveret i klassen).

 154. 3月3日
  ポドキャスト og/eller nem ききとり
  だい6、よみもの: 私のすきなレストラん
  Øvelser på side 278 + 280
  katakana lege
  Sæt sætninger sammen (te form & から)

 155. 2月24日
  Diana kommer med kage!
  カタカナ øvelser (げんき kap. 2)
  だい3か、 よみもの: まいにちのせいかつ
  だい4か、よみもの: メアリーさんのしゅうまつ
  漢字 øvelser (side 268 & 272)
  (Øvelse 4B)

  しゅくだい
  クリスマスやすみに何をしましたか。2 minutters tale (gerne freestyling). I taler i par.
  Frivillig ekstra opgave: første øvelse på side 2 i handoutet mailes til mig.

 156. 2月10日
  ポドキャスト
  Revolverrunde: て former.
  Øvelser med てform og ønskeform.
  Lille (mellem…) kana tekst-

  しゅくだい
  Øvelser i handoutet. Checkes i klassen.

 157. 2月3日
  Vi starter med en opsummeringsboldleg – hvor meget kan I huske fra trin 2?
  Vi taler om げんき og hvad der skal ske på trin 3.
  En lille ekstemporaltekst til at genopfriske かな, grammatik og gloser.
  Sidste kapitel i JfBP: kapitel 24. Vi taler om ønskeform.

 158. 1月20日
  終わり! Vi starter på trin 3 efter en uges pause.
  ポドキャスト
  hyggelæsening
  Øvelser med nai og te iru

 159. 1月13日
  Vi fortsætter med bøjningsøvelserne
  だい22か: dialogen
  Om te iru formen
  Øvelser med nai og te iru

 160. 12月16日
  lidt flere øvelser med てもいい og てはいけません
  ポドキャスト
  Ekstemporal tekst – かな!
  leg

 161. 11月25日
  Revolverrunde: vi bøjer verber (uformel, ます & て)
  ポドキャスト
  Kapitel 19, dialogen

  Shukudai
  Oversæt sætningerne – de første fire sætninger (ちょっとむぅかしい!). Checkes i klassen.

 162. 11月18日
  TE-formen: de nemme og de underlige bøjningsmønstre
  だい18か: かいわ
  Øvelser med てformen fra げんき
  (Hvis tid: kort ekstemporal tekst)

 163. 11月11日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 17: かいわ
  Verber: inddeling i kategorier, uformel og formel (ます) form
  TE-formen: de nemme og de underlige bøjningsmønstre

  しゅくだい
  Oversæt sætningerne

 164. 11月4日
  ポドキャスト
  Kapitel 15 og 16 :かいわ
  Opsamlingsøvelser med adjektiver og から.
  Øvelser med opfordringsformer.

  しゅくだい
  Øv かな! Hvis I allerede har styr på hiragana kan passende gå i gang med katakana:)

 165. 10月7日
  てんきに ついて: ポドキャスト
  Sæt sætningerne sammen
  Kapitel 12: dialogen
  Na-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Terpeøvelser: na-adjektiver (fra げんき) + かな かな かな!

  Shukudai
  Indsæt adjektiver i fortællingen og oversæt den. Checkes i klassen.

 166. 9月16日
  Fra nu af møder vi i Borgergade 12, aud. 118.
  Fremlæggelser – resten af klassen
  Øvelser med verber
  Kapitel 11: dialogen.
  Årsagssætninger – og mere om bisætninger.

  Shukudai
  Fremlæggelser: resten af holdet
  Øv かな og kig igen på gloserne fra kapitel 8-10.
  Frivilligt: skriv de sætninger, som I lavede i grupper, ned og mail dem til mig.

 167. 9月9日
  Oplæg
  Kapitel 9 & 10: dialogen. Nutidsformen brugt til at udtrykke fremtid.
  Øvelser med verber
  Øvelser med partikler
  Kulturel bonus: om kabuki.

  しゅくだい
  Natsu-yasumi: hvad har I lavet i sommerferien? Max to minutters oplæg – og husk, at jeres studiekammerater skal kunne forstå hvad I siger, så ingen avancerede gloser:)

 168. 6月10日
  Dobbelt op igen

  1. halvdel:
  Mere hyggekana. Brug videoen her til at blive motiveret:)

  (serien fortsætter med ‘Part 2’ osv – se listen til højre)
  Kroppen: quiz
  Kapitel 8 – dialogen. Vi taler om stedsangivelse.
  Opsamlende øvelser

  2. halvdel:
  Specifik stedsangivelse og en lille sang til at hjælpe indlæringen på vej:

  Gruppeøvelser

 169. 6月3日
  Dobbelt op! Vi mødes fra 17.15 til 20.30.

  1. halvdel:
  かな øvelser
  Øvelser med partikler
  Leg: sæt ordene i den rigtige rækkefølge
  Bonus: kroppen

  2. halvdel:
  podokyasuto
  Kapitel 7: kaiwa. Partiklen de og udtrykket o-hairi kudasai.
  flere øvelser med de nye partikler
  overraskelse:)

 170. 5月27日
  HUSK! Mandag den 20. er pinseferie og dermed har vi -igen!- fri.
  Tællere og verber
  podokyasuto
  På café: (mere eller mindre) fri dialog efter modellen:
  Sore wa nan desu ka?
  X desu
  A, sou desu ka. X wa hitotsu/ni-hai osv ikura desu ka?

  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

 171. 5月13日
  Podokyasuto
  Lidt om verber og farver
  Klassearbejde:
  Shoppingu
  Tællere og verber
  (Ekstra tekst – uden forberedelse:))

  Shukudai
  Skriv lidt om jer selv:
  nationalitet
  alder
  profession
  ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

 172. 18.03
  Podcast
  Glosequiz: ting i klassen.
  Kapitel 3: dialogen
  Tidsangivelser: klokkeslæt, datoer, ugedage

  Shukudai
  Lektien fra sidste uge: A wa B desu og A no B. OBS: I bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag! Checkes i klassen.
  Repetitionsøvelse: I skal lave en kort selvintroduktion for de smarte menneskers datingbureau: navn, profession, nationalitet, telefonnummer. Fremføres i klassen!

 173. 18.02
  Revolverrunde: bøjningen af desu. Se den herunder:
  nutid affirmativ: desu
  nutid negativ: de wa arimasen
  datid affirmativ: deshita
  datid negativ: de wa arimasen deshita

  Om at spørge på japansk (pkt 2 i handoutet) + lidt om kono og kore
  Podcast
  Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B – fortsat.

  Shukudai
  Lær bøjningen af desu.

 174. 11.02
  Så er vi i gang!
  Kapitel 1, dialogen.
  Vi taler om partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.

  Hjemmeopgaver
  Skriv jeres navn med katakana!

 175. 04.02
  Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, ser en video og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s