A wa B desu

A wa B desu er en grundlæggende sætningskonstruktion på japansk og betyder ganske enkelt A er (lig med) B. Desu forbinder sætningens grundled (A) med et ord eller en udvidet konstruktion (B), der udtrykker et egenskab ved A og beskriver det nærmere.

Den oplagte faldgrube skyldes de to forskellige betydninger, er har på dansk:

  • er lig med: bruges som nævnt til forbinde en person eller en ting med et bestemt egenskab:
    Takahashi-san er advokat.
    Jeg er kvinde.
  • eksisterer, befinder sig
    Jeg er i klasselokalet.
    Takahashi er i Japan.

Desu kan ikke bruges i betydningen eksisterer, befinder sig‘.