Kapitel 11

Her tager vi en grammatisk kvantespring: I lærer om komplekse sætninger med både ledsætning (også kaldt bisætning) og hovedsætning. På japansk er strukturen meget enkel og konsekvent: alle ledsætninger kommer altid og uden undtagelse før hovedsætningen. Og ligesom verbet altid kommer til sidst i de enkelte sætninger, så kommer hovedsætningen også til sidst i den samlede sætning.

Derudover tager vi også hul på et andet kæmpetema: adjektiver. Til at starte med de såkaldte i-adjektiver.

Bonus

Herunder en udvidet japansk familie: