第13課

Der findes en række partikler, der bruges til at sidestille sætninger. Den første, som I har lært, er が, som ofte udtrykker et modsætningsforhold. En anden er し, som er en mere emfatisk ‘og’. Det andet emne i kapitlet er そうだ, som er et af de SAU’er, der bruges til at udtrykke formodning.

ボナス

会話