第16課

Verber i て form kan kombineres med et andet verbum for at tilføje en grammatisk eller semantisk nuance til verbet. I har allerede setている, てしまう,てみる, てくる, ていく m.fl. Meget udbredt er brugen af て formen sammen med donatoriske verber for at indikere at nogen gør en anden en tjeneste.

Som bonus kan I læse om Vておく, som betyder, at man på forhånd sørger for at gøre noget:

Til sidst om とき(に) som tidsangivende konjunktionspartikel.

Ekstra: