Logbog Trin3 Efterår 15

Hjemmeopgaver og næste uges program – uge for uge:

54 tanker om “Logbog Trin3 Efterår 15

 1. 1月25日
  第12課、よみもの: 七夕 (たなばた)
  Øvelser んです, ほうがいい, ので, すぎる og Vなければなりません.

 2. 1月18日
  第12課 : 会話
  Vi snakker om んです, ほうがいい, ので, すぎる og Vなければなりません.
  Vi fortsætter med attributivøvelserne – husk arket!
  Adjektivbøjninger
  (Øvelser med すぎる, ほうがいい og Vなければなりません)

  宿題
  Øvelser 3A s262.

 3. 1月11日
  漢字テスト: 第11課, begge sider
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med たり og ことがある.
  Vi læser よみもの færdig.
  Vi laver adjektivetarket færdigt (lav det ikke derhjemme).

  宿題
  Øvelse 4 s 263. Checkes i klassen.

 4. 1月4日
  あけましておめでとう!
  Vi fortsæter med øvelser fra 第11課: たり, ことがある og ønskeformen たい.
  Bøjninger adjektiver: repetition igen igen
  (hvis tid: 第11課: よみもの)

 5. 12月14日
  Vi hører den anden udgave af かさじぞう
  第11課: かいわ.
  Vi taler om og laver øvelser med たり og ことがある og ønskeformen たい.

  ELLER:

  カエルのおうじさま

 6. 12月7日
  Vi læser かさじぞう færdig (fra linje 10).
  Flere øvelser fra kap 10 i klassen: 2D, 3B, 7A+B,
  (ききとり uden tekst!)

  宿題
  Øvelse 4A, side 241. Checkes i klassen.

 7. 11月30日
  漢字テスト: anden side i 第10課、よみもの (s. 335)
  Øvelser med つもりだ og adjektiv + なる
  Vi læser 第10課、よみもの: かさじぞう

 8. 11月23日
  5分の会話: さむくなりましたね!Diana kommer med hjælpespørgsmål.
  漢字テスト第10課, første side
  Vi snakker om つもりだ og adjektiv + なる
  Øvelser med ovenstående.
  Vi begynder på 第10課、よみもの: かさじぞう

  宿題
  Øvelse 1A, picture c, side 237 og 2A, side 238. Checkes i klassen.

 9. 11月16日
  kapitel 10, かいわ
  Vi taler om den komparative konstruktion (sammenligning).
  Øvelser med denne.
  Bøjningsøvelser, inkl adjektiver.

 10. 11月9日
  漢字テスト第9課
  kapitel 9, yomimono
  Restøvelser fra kapitel 9 (と思う, という, もう og まだ)
  Bøjningsøvelser, inkl adjektiver.

 11. 10月26日
  Marianne og Jens holder 1 til 3 minutters oplæg – og denne gang gør de det! (forhåbentlig)
  だい8か: よみもの (side 326)
  漢字テスト: だい9か, første side (side 328)
  だい9か, かいわ (side 208)
  Vi taler om attributive sætninger.
  (Vi fortsætter med bøjningsøvelser)

  しゅくだい
  Øvelse 1B, side 325.

 12. Husk! Ingen undervisning den 12 oktober
  10月19日
  Marianne og Jens holder 1 til 3 minutters oplæg 🙂
  Vi checker hjemmearbejdet

  ききとり (げんき self study room)
  (Bøjningsrurunde: verber. Fra handoutet.)
  Øvelser med と言う og と思う – fortsætter
  第8課、よみもの: 日本の会社員

  宿題
  Øvelse 3B på side 199. Checkes i klassen.
  Øv 漢字!

 13. 10月5日
  第8課: かいわ
  Vi taler om uformelle former, nominaliserende (navnemåde) の og と言(い)う/と思(おも)う
  Øvelser med uformelle former og nominaliserende の

  しゅくだい
  Øvelse 5 A+ B, side 181 – checkes i klassen.

 14. 9月28日
  Fremlæggelser.
  Vi fortsætter med よみもの, kapitel 7.
  Den anden ている-podcast
  Øvelser med ている og に行く fra げんき.
  (kort tekst uden forberedelse)

  Shukudai
  Show & tell (efter modellen på side 143) : 2 minutters minifortælling om en rejse: Ai og Anders.
  Repeter kanji og katakana 🙂

 15. 9月21日
  Fremlæggelser – den første halvdel
  漢字 test: kapitel 7, begge sider
  ポドキャスト med te-iru
  Yomimono kap 7 (s 321).
  Flere øvelser med te-iru og og med formåls-に.

  Shukudai
  Show & tell (efter modellen på side 143) : 2 minutters minifortælling om en rejse: Ai, Astrid og Lars. Det er en god idé, at I forbereder jeres fremlæggelse, uanset om I skal holde den den første eller anden uge – så I ikke sidder med dobbelt hjemmearbejde 🙂

  • Hej Diana, jeg kan ikke finde en Yomimono på side 321 i min bog. Kan det være side 166?

 16. 9月14日
  Lille tekst til at gå i gang med: きんぎょ – Guldfisk.
  第7課、かいわ (dialogdelen).
  Grammatik: vi taler om ている og に行く
  Øvelser med ている og に行く
  Geografiske カタカナ øvelser

  OBS: ingen kanjitest denne gang – I får en test fra begge sider af kapitel 7 næste uge.

 17. 9月7日
  3きゅうようこそ!
  Vi starter med at repetere hovedemnerne fra trin 2: adjektiver og te-form.
  Kan I huske 漢字? En lille kanjileg.
  En video til at mindes de gode gamle partikler:

  … og en nem tekst til at komme i gang med.

 18. Anbefalinger til sommerferien:
  Repeter kana! Først og fremmest hiragana, derefter katakana.
  Husk kanji! Test jer i de kanji, som vi har haft t.o.m. kapitel 6.
  Lav øvelserne fra kapitel 4-6 (også gerne de tidligere kapitler)! Også dem, vi allerede har lavet i klassen.
  Repeter de gloser, der er listet ved hver kapitel (単語 – Vocabulary).

 19. Sjov 漢字テスト, kap. 3-6
  kapitel 6 よみもの
  Vi taler omてもいい og てはいけません og laver øvelser med dem

  しゅくだい
  Kanjitesten. Lav så mange compounds med de 6 kanji, som I kan. Lav derefter sætninger med de compounds, som indeholder en te-form. Eksempel:
  先生: 先生にきいて、わかりました。eller 先生にっきいてください。

 20. 6月1日
  漢字テスト kapitel 6, begge sider
  Vi taler om てもいいい og ましょう
  Øvelser med ovenstående

  しゅくだい
  Har I stadig udfordringer med kana, så giv den en kæmpeskalle. Ellers repeter kanji kap 3-6.
  Repeter te-formen for konsosnantstammeverber .

 21. 5月18日
  Vi fortsætter med te-formen:
  – inddeling af verber i kategorier og konversion fra masu-form til opslagsform og tilbage
  – bøjningsmønstre for konsonantstammeverber (U-verber)
  – hvordan fungerer te-formen i den overordnede sætning
  Faste vendinger: Vてください, Vてもいい, Vてはいけません.
  Øvelser med te-form
  (Kapitel 6, よみもの)

 22. 5月11日
  Vi færdiglæser det andet postkort.
  memoryspil ひらカタ
  たのしい日本語: sæt sætningerne sammen
  だい6か, かいわ – find det her. Vi går i gang med det næste store emne – te-formen.

 23. 5月4日
  漢字テスト – fra kapitel 5, anden side (s. 307).
  だい5か、よみもの (side 309 & 310)
  Flere øvelser med adjektiver og kanji.
  memoryspil ひらカタ
  たのしい日本語: sæt sætningerne sammen.

 24. 4月27日
  漢字テスト – fra kapitel 5
  だい5か、かいわ
  Vi repeterer adjektivbøjninger.
  memoryspil ひらカタ
  たのしい日本語: sæt sætningerne sammen.

  I kan se en en liste over kanjiradikaler her. Radikalernes navn og betydning er angivet korrekt, men listen er lidt svært at overskue. Et bedre layout finder I på denne liste, men her er radikalernes navne og betydning lidt popsmartificeret. Brug evt den ene for dens oplysninger og den anden for dens bedre grafik. Men start gerne med videoen herunder – meget pædagogisk! (Og wikipedia har en liste over de mest hyppigt anvendte radikaler).

 25. 4月20日
  イースターやすみにはなにをしますか? 2-3 minutters oplæg til sidemanden. Føler I jer mere ambitiøse, så lav en længere udgave og mail det til mig.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  だい4か、よみもの
  Vi kigger på de første 漢字!
  Øvelser med partikler
  (Øvelser fra よみもの-delen)

  しゅくだい
  Oversæt sætningerne. Vi checker i klassen.

 26. 4月13日
  Vi går i gang med げんき! I har fået udleveret kapitel 4, og vi læser かいわ-delen.
  Vi repeterer de grammatiske punkter i kapitel 4 – der er ingen nye emner.
  Flere øvelser med adjektiver
  indsæt adjektiver. (Shinjuku-teksten)
  opsamlingsøvelser med adjektiver og から.

  しゅくだい
  Husk at læse samtaledelen (かいわ) i kapitel 4. Grammatik og øvelser gennemgår vi i klassen.
  Hvis I stadig har udfordringer med かな: brug de tre uger på at øve, øve, øve!
  Hvis かな er på plads: Læs og oversæt denne tekst og send oversættelsen til mig.

 27. 3月23日
  Overvej, om I kan komme onsdag den 8. kl. 19.00, så undervisningspausen ikke bliver så lang.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 13 & 14: dialogen
  Vi fortsætter med øvelser med adjektiver (handouts fra Genki udleveret)
  Hængepartier:
  – oversigt over påklædningsverber og morgenaktiviteter.

  しゅくだい
  Øverste øvelse på anden side i handoutet

 28. 2月16日
  Opsummering fra trin 1:
  – AはBです: de grundlæggende regler
  – partikler og verber
  – specifikke stedsangivelser (som supplement finder I en liste med gode eksempler her).

  Vi læser en lille tekst – genopfriskning og preview.

  Husker I gloserne? Kroppen og farver.

 29. 1月19日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Skriveøvelser – denne gang med dyr. I kan repetere dyrenavne her.
  Kanaøvelser – med gloserepetition
  Kort tekst uden forberedelse – de sidste par sætninger med hiragana:) I skal ikke læse i forvejen:)
  (hvis tid: だい10か – dialogen)

  しゅくだい
  Lav sætninger med udgangspunkt i slides’ene – fra slide 5 (“er midt i …”). I har kreativ frihed – bare i bruger de rigtige partikler!

 30. 1月5日
  ポドキャスト
  Opsummering af hvad vi har lært indtil nu.
  Flere partikeløvelser.
  Vi fortsætter med kapitel 8. Ekstra forklaring her.

  Shukudai
  Skriv lidt om jer selv:
  nationalitet
  alder
  profession
  ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

  I fremfører i klassen – gerne (men ikke nødvendigvis) fra hukommelsen.

 31. 12月15日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  podokyasuto
  kana: kroppen. Repeter gloserne her.
  Kanaleg: sæt kana i den rigtige rækkefølge.
  Kapitel 8 – vi begynder at tale om specifikke stedsangivelser.

  Shukudai
  De sidste to sider i handoutet. Checkes hurtigt i klassen.
  OG ØV KANA! Brug videoen her til at blive motiveret:)

  (serien fortsætter med ‘Part 2’ osv – se listen til højre)

 32. 12月8日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Mere om partikler – vi fortsætter slides’ene fra sætningskonstruktion.
  Vi læser kapitel 7.
  Øvelser med partikler
  (かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)).
  Bonus: kroppen

  しゅくだい 
  Øvelse 4 i det gamle handout: ‘Please compose questions appropriate for the following…’. Checkes i klassen.

 33. 12月1日
  Efterslæb:
  Shoppingu

  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Øvelse C i det gamle handout (Interrogatives’).
  Husk at lære:
  1. de ni verber, vi har gennemgået i dag:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere lidt tællere, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

 34. 10月27日
  Vi checker hjemmearbejdet
  Tidsangivelser: ugedage og datoer – Læs en meget spændende forklaring om oprindelsen til de japanske betegnelser for ugedagene her.
  quiz 1 og quiz 2
  Pararbejde øvelser med から og まで

  Shukudai
  Forbered en præsentation af jer selv: navn, profession, nationalitet, alder, (fødselsdag), telefonnummer. Fremføres i klassen – I må gerne freestyle den, men I må lige så gerne læse den op.
  OBS. Hvis I har eksotiske professioner såsom socialrådgiver eller indkøbsansvarlig, så lad være med at bruge oceaner af tid på at prøve at slå det op. Brug i stedet ‘nihongo no gakusei’ – det er I nemlig allesammen!

 35. 13.10
  AKI YASUMI!
  Brug efterårsferien på at repetere gloser – både dem, der står i den nederste grå stribe på de fleste af bogens sider (kapitel 1-2) og de ekstra gloser, som i kan finde i mine handouts.Lav gerne egne gloselister, fx delt i kategorier: beklædningsgenstande, dyr, professioner, dagligdagsobjekter, mad og drikke.

 36. 06.10
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Talsystemet – fortsat
  Talquiz
  Gruppearbejde:
  Små tal
  Store tal
  AはBです og tal

  Hjemmearbejde
  Oversæt sætningerne i handoutet. Checkes i klassen. Hvis I skriver det med kana, må I meget gerne maile det til mig eller aflevere i hånden.
  HINTS:
  min = jeg’s (jeg = watashi; ‘s = no)
  advokat hos NHK = NHK’s advokat
  namae = navn
  nan-jin = hvilken nationalitet
  OBS 1: Brug ikke for meget tid på sætninger, der driller urimeligt meget – vi gennemgår oversættelserne meget grundigt i klassen.
  OBS 2: Bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag!

  Lær tallene fra 1 til 10. Måske hjælper det med en lille video:

 37. 15.09
  Så er vi i gang!
  Vi taler om de japanske lyde.
  Kapitel 1, dialogen.
  Vi taler om partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Gruppeøvelser med A wa B desu og A no B

 38. 08.09
  Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, prøver en quiz og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog – skriftsystem og lyde. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk. I kan se en løbende opdateret liste på ‘Digitale ressourcer’-siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s