Logbog

Hjemmeopgaver og næste uges program – uge for uge:

104 tanker om “Logbog

 1. 6月12日
  Husk, at der ikke er undervisning den 5 juni!
  会話ゲーム – grammatisk repetition
  第23課、会話. Vi taler først og fremmest og om kausativ-passiv.

  宿題
  4A/245 – checkes i klassen & 6C/249 – sendes.

 2. 5月29日
  会話ゲーム – grammatisk repetition 第17-19課
  漢字復習: kapitel 20-22. Husk compounds!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第22課からの練習
  Resten af よみものen (side 339-340).

  宿題
  Husk at repetere 漢字!
  Øvelse 5A (side 242) – checkes i klassen.

 3. 5月22日
  会話ゲーム
  Vi fortsætter 漢字復習: kapitel 17-19. Husk compounds!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第22課からの練習
  第22課、 よみもの (side 339-340).

  宿題
  Husk at repetere 漢字!
  Øvelse 1D (side 242) メールで送る。
  Øvelse 2A (side 243) – checkes i klassen.

 4. 5月15日
  いい天気の日、何をする?
  漢字復習: kapitel 14-16 – husk at kigge på compounds
  Vi fortsætter med 第22課 og taler om kausativ. Husk at læse 会話 (side 230-231).

  宿題
  Repeter jeres 漢字!

 5. 5月8日
  日本のことわざ: ordsprogsrekonstruktion 🙂
  Vi checker hjemmearbejdet.
  聴解力: 北風と太陽
  JLPT dummy: 単語、文法、読解力

  宿題
  3B/223: メールで送る。
  4A/223: クラスで直す。

 6. 5月1日
  漢字テスト、第21課、一枚目のページ (side 330)
  読み物 (side 333)
  Øvelser med passiv m.m.

  宿題
  Øvelse 1B, side 219. Checkes i klassen – eller sendes, hvis I ikke kan komme til undervisning.

 7. 4月24日
  10分の会話: 自分の趣味のついて
  特別な漢字テスト: 漢字 fra kapitel 18-20
  第21課、会話 (side 208)
  Vi taler først og fremmest om passivformen.
  Øvelser med denne.

 8. 4月17日
  漢字テスト: anden side af kapitel 20 (kanji in context)
  ききとり: Easy news with Sakura. I får fire-fem nøgleord, hvorefter vi hører ‘nyheden’ ad flere omgange. Slutteligt hører I nyheden igen, mens udfylder de blanke steder i teksten (schweizerost-øvelsen 🙂 ).
  げんきからの練習
  読み物、第20課

  宿題
  Øvelse 6A – checkes i klassen

 9. 4月10日
  10分の会話: 一番嫌な日本の食べ物
  特別な漢字テスト – første side i kapitel 20 (side 323)
  第20課、会話 (side 184-185)
  けいご revisited, plus indlejrede sætninger og præciserende という

  宿題
  Frivilligt: dagbog fra jeres weekend, max 10 sætninger.

 10. 4月3日
  Husk, at der er påskeferie den 27. marts!
  会話: イースター休みについて.
  かえるの王子様 – I finder den originale udgave med gloser her og en furiganaudgave her.
  Mini JLPT test, inkl. lytteøvelser.

  宿題
  Brug meget gerne den ekstra tid på at repetere gloser og 漢字 fra kapitel 16 til 19 – og huske at læse かえるの王子様 hjemmefra 🙂

 11. 3月20日
  漢字テスト: 第19課, begge sider – sorte per
  checker hjemmearbejde
  よみもの1+2 (side 319 & 321)
  Fortsætter med はず øvelser.

  宿題
  Øvelser 5A, side 179. Checkes i klassen.

  For sjov:
  Familiær :
  (Mand): Kimi mo asu kuru ka?
  (Kvinde): Anta mo ashita kuru?
  (Kvinde): Anata mo ashita irassharu?

  Høflig (Teineigo)
  Anata mo kimasu ka?

  Høflig – første niveau:
  X-san mo ashita koraremasu ka?
  X-san mo ashita irasshaimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita irasshaimasen ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide ni narimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide ni narimasen ka?

  Høflig – andet niveau:
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasu ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasen ka?
  X-san/Sensei ni mo ashita oide itadakemasu ka?
  X-san/Sensei ni mo ashita oide itadakemasen ka?
  X-san/Sensei mo ashita oide kudasaimasen deshoo ka?
  X-san/Sensei ni mo myoonichi oide itadakemasen deshoo ka?

 12. 3月13日
  Snakkespil.
  漢字テスト!第19課、første side
  第19か、会話。
  Vi taler om 敬語 og はず og genopfrisker donatoriske verber.

  宿題
  Resten af øvelse 5C (side160). メールで送って下さい.

 13. 2月27日
  やさしいニュース – efterfulgt af ディスカッション & schweizerost-øvelse.
  第18課:読物 (大学生活 )
  Øvelser med と og ながら.
  (hvis tid: teksten アルバイトをする)

  宿題
  Øvelse 2B/153

 14. 2月20日
  漢字テスト! 第18課 – begge sider (308-309)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第18課: 会話 fortsat
  Vi taler om transitiv / intransitiv.
  Øvelser med ovenstående, Vてしまう, Sと, Vながら og Vばよかった.

  宿題
  Øvelse 3A / side 155 – checkes i klassen.

 15. 2月13日
  Husk: vi holder ikke vinterferie!
  会話: 冬休みについて. Hvor kan man tage på vinterferie, hvorfor, hvad kan man anbefale til andre?
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 18, 会話 (side 140). Vi taler bl.a. om en ny と og andre måde at udtrykke betingelser på.

  宿題
  Øvelse 3 i handoutet (den med de attributive sætninger). Vi checker det i klassen.

 16. 12月12日
  終わり😢
  Vi checker lektierne.
  Vi fortsætter med (og gerne afslutter) 歌う骸骨 teksten.
  楽しいゲーム: 本当かうそか
  (Hvis tid: Vi oversætter Imagine og/eller taler om 冬休みの予定)

  宿題
  Øvelse 5B/135

 17. 12月5日
  Nogen køber pebernødder!
  10分の会話: クリスマスのじゅんび (forberedelser).
  やさしいニュース
  Vi checket hjemmearbejdet.
  Resten af よみものen (anden side)
  Øvelse 3A/307

  宿題
  Øvelse 4A/132

 18. 11月28日
  漢字テスト: 第17課、begge sider
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser fra kapitel 17.
  第17課: よみもの

  しゅくだい
  Øvelse 1A / 129

 19. 11月21日
  Vi forsætter med 医者で
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第17課、会話. Vi taler om formodningsudtryk og igen om udvidet tidsangivelse: てから, ときに, 前に og あとで.
  Øvelser med ovenstående

  宿題
  3B sendes til mig. 4C&D/115&116 checkes i klassen.

 20. 11月7日
  Vi checker hjemmearbejdet
  第10課、よみもの – ドラえもん!
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 10.

  宿題
  Øvelser 1C+E & 4B.

 21. 10月31日
  Gloseleg (新しいゲーム 🙂 )
  漢字テスト – kapitel 16, begge sider (295-296)
  Hvornår skete det? Vi taler specifikt om とき og mere generelt om tidsangivelser.
  Øvelser med ovenstående.
  … og en lille overraskelse

  しゅくだい
  Øvelse 1A, side 108. Vi checker den i klassen.

 22. 10月24日
  gloseleg
  Vi checker hjemmearbejdet
  第16課、会話
  Tjenester: Vi taler om en ny måde at anvende de donatoriske verber.
  時 som tidsangivende ‘partikel’: de kriglede regler.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  JLPT-øvelserne – checkes i klassen
  Oversæt resten af shogun-teksten (side 3) og send den til mig. Besvar også spørgsmålene – dem checker vi i klassen.

 23. 10月10日
  Resten af yomimono’en – vi starter ved Mie 🙂
  Teksten om shogunens dagligdag – resten.
  Repetition: første (lille) halvdel af kurset: ほしい, あげる/もらう & vennerne, Vたほうはいい & Vたらどうですか, も vs しか, よう/おうと思っている og Vておく.
  (れんしゅう fra JLPT4.)

  宿題
  Repeter kanji kapitel 13-15

 24. 10月3日
  Snakkeøvelse/task.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみものen!!
  Hvis tid, flere kommunikative øvelser med attributive konstruktioner.

  宿題
  Oversæt sætningerne i handoutet – både japansk-dansk og dansk-japansk. Vi checker dem i klassen. OBS! I anden sætning står det ドイツの女性 – det skal retteligt stå ドイツ人の女性.

 25. 9月26日
  おしゃべり:今朝について (igen 🙂 )
  Schweizerosten
  Vi fortsætter med øvelse 2C og 4 A-D
  読み物en (side 291)

  宿題
  Compound-sætningerne – mailes til mig.

 26. 9月19日
  おしゃべり – 今朝、何をしましたか?
  漢字テスト: 第15課、anden side (side 257 i bogen).
  Vi checker hjemmearbedjet.
  ポドキャッス + schweizerostøvelse
  Øvelser med attributive sætninger og hensigtskonstruktioner.
  第15課: よみもの 

  宿題
  Øvelse 3A, side 87. Checkes i klassen.

 27. 9月12日
  10分の会話: 旅行について
  漢字テスト: 第15課、første side (side 288 i bogen).
  第15課、会話
  Vi taler om volitional (hensigt), Vておく og attributive sætninger.
  Øvelser med おう/ようと思っている.

 28. 5月9日
  5分の会話: vejen til skolen. Hvordan kom i (fx じてんしゃできます)? Hvad gik/kørte I forbi (fx ノレポルトえきをとおります)? Har I set noget spændende? har I mødt nogen? I må gerne tage billeder.
  ききとり
  Øvelser fra kap 14.
  (第14課、よみもの – side 286)

  宿題
  Lav sætninger med compounds, der inkluderer testens kanji. Benspænd: brug potentielle former.

 29. 5月2日
  5分の会話: vejen til skolen. Hvordan kom i (fx じてんしゃできます)? Hvad gik/kørte I forbi (fx ノレポルトえきをとおります)? Har I set noget spændende? har I mødt nogen? I må gerne tage billeder.
  漢字テスト: anden side i kapitel 14 (side 252 i bogen).
  げんき14 かいわ 
  Vi taler om desiderativ (ønskeform), donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Svar på spørgsmålene i ききとり-handoutet.

 30. 4月25日
  5分の会話: ペットについて
  漢字テスト: 第14課、første side (side 251 i bogen).
  Repetition: ない
  ききとり (easy news, med gloser)
  げんき14 かいわ 
  Vi taler om desiderativ (ønskeform), donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .

  宿題
  øvelse 6A. Checkes i klassen.

 31. 4月18日
  Husk! Påskeferie den 11 april.
  5分の会話: いスター休み. Benspænd: brug mindst en てみる og en そうだ.
  Diana kommer med wasabiærter 🙂
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの 2 i kap 13.
  Resten af øvelserne i kapitel 13.
  (JLPT øvelser)

  しゅくだい
  2B (sendes til mig), 3AB&C, 4A (sendes til mig).

 32. 4月4日
  5分の会話: 好きなりょうり
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelse 1 D&G
  Vi taler om そうです og laver øvelser med den.
  第13か、よみもの – vi starter på dem.

  しゅくだい
  Øvelse 2A, side 39.

 33. 3月28日
  5分の会話. Benspænd: brug mindst en potentiel form.
  漢字テスト fra kapitel 13, begge sider
  ききとり!
  Vi taler om そうです og lever øvelser med den og de andre emner i kap 13.

  (Vi læser よみもの)

  しゅくだい
  1B+E (kun de potentielle former – uden ‘expand the conversation’)

 34. 3月21日
  5分の会話: 先週末の話し 🙂
  げんき1 – en opsummering
  げんき2: だい13か、かいわ. Hent かいわ her og よみもの her.
  Vi taler om potentielle former og そうです.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Gå igennem kanjilisterne i げんき1, med ekstra stor opmærksomhed på kapitlerne 8 til 12 (hvor mere ‘avancerede’ 漢字 begynder at dukke op).

 35. 3月14日
  漢字 sjov: sorteper med 漢字 fra kapitel 6-12
  Skriv jeres 七夕 ønske på en strimmel papir (たんざく). Gerne to sætninger forbundet af ので! For eksempel: ビールが好きなのでオクトーバーフェストに行きたい 🙂
  ききとり
  Ekstra tekst: アルバイトをする – med meget omfattende gloseliste efter teksten.
  Resten af øvelserne fra kapitel 12.

  しゅくだい
  Øvelse 4B – sendes til mig.

 36. 3月7日
  Vi checker hjemmearbejdet
  第12か, よみもの
  Vi fortsætter med øvelserne i kapitel 12.

  しゅくだい
  4A & 5A

 37. 2月28日
  漢字ゲーム、第6か–第12
  Vi arbejder videre med øvelser fra kapitel 12: 3B+C, 4A
  第12か、よみもの

  宿題
  Øvelse 3A, s 280. Checkes i klassen.

 38. 2月21日
  5分の会話: 先週末. Benspænd: brug んです.
  漢字テスト: 第12か, anden side
  Øvelser fra kapitel 12 (1D, 2A+B, 3A+B+C )
  第12か、よみもの

  宿題
  Resten af øvelse 1A og øvelse 1B (s 276-277).

 39. 2月14日
  Husk, vi starter kl 19.00 i lokale 500.
  漢字テスト: 第12課, første side
  第12課, 会話
  Vi taler om んです, ほうがいい, ので, すぎる og Vなければなりません.
  Øvelser med すぎる, ほうがいい og Vなければなりません

 40. 1月24日
  わさび ærter!
  5 minutters かいわ: つぎのりょこう (næste rejse). Benspænd: brug たい-formen midst en gang og gerne たり.
  漢字 memory, kapitel 8-11
  第11課、よみもの 2
  Flere øvelser med ønskeform og たり.

  しゅくだい
  Øvelse 2A/261

 41. 1月17日
  かいわ: ふつうの日. Benspænd: brug Xになる.
  漢字テスト – begge sider fra kapitel 11.
  Vi taler om たい, ことがある og たり i detaljer.
  Øvelser med ovenstående.
  (第11課、よみもの)

  しゅくだい
  Øvelse 1A /259.

 42. 1月10日
  I kan kan høre historien igen her.
  Vi checker hjemmearbejdet og laver øvelser 6A/244 og 8A/246. I må gerne kigge på de to øvelser hjemmefra, men I har dem ikke som hjemmearbejde.
  第11課: かいわ.
  Vi taler om ønskeformen たい (vi gennemgår たり og ことがある i næste uge).

  しゅくだい
  Øvelse 5B/243 – de andre to øvelser laver vi sammen i klassen. OBS! Kanjitesten udgår (så vi har tid til at lave de to øvelser) – I får den i næste uge.

 43. 12月13日
  漢字テスト: だい10か, begge sider.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Flere øvelser med komparativ og なる.
  だい10か: よみもの
  … og lidt ekstra

  しゅくだい
  Resten af øvelse 2A (s.238). Checkes i klassen。

 44. 12月6日
  第10課、会話
  Vi taler om sammeligninger og om nominaliserende の.

  宿題
  Øvelse 6A, side 222

 45. 11月29日
  5分のかいわ>クリスマスやすみのよてい (planer for juleferien). Samme benspænd som sidste gang: mindst en attributiv sætning (det kan fx være: かぞくといっしょにいるよていです – plan om at være sammen med familien).
  ききとり
  Øvelser med まだ
  Vi starter på eventyret om musene: ねずみのすもう, del 1.

 46. 11月22日
  5分のかいわ: 週末。Benspænd: brug mindst en attributiv (beskrivende) sætning. For eksmpel: 土曜日に食べたりょうりはおいしかった。(Den mad, jeg spiste i lørdags, var lækker).
  Flere øvelser med beskrivende sætninger og uformelle former. Vi satser på at nå 2B, 3A, 4B og 5A (disse øvelser skal helst ikke laves hjemmefra 🙂 ).
  だい9か、よみもの.

  しゅくだい
  Øvelse 4A. Checkes i klassen.

 47. 11月15日
  5分のかいわ: 週末。Benspænd: brug den nye formålskonstruktion V[ます]に + bevægelsesverbum (行く, 来る eller かえる).
  漢字テスト: kapitel 9, begge sider.
  Øvelser med formålskonstruktionen og med beskrivende sætninger.
  だい9か、よみもの (vi satser på at læse begge stykker).

  しゅくだい
  Øvelse 1A (a+b) og B(a+b). I skal repetere de uformelle former, fordi de er nødvendige, når I skal formulere beskrivende sætninger.

 48. 11月8日
  週末の話 (vi taler om weekenden)。Benspænd: brug min en te-form
  Nem ききとり. Efter gennemlytning laver I spørgsmål til det, I har hørt.
  Kapitel 9. 会話
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.

  しゅくだい
  Øvelse 3C på side 179 i kapitel 7.

 49. Vi har aftalt følgende i ‘klassens time’:
  – de næste fire gange begynder vi undervisningen med ca 5 minutters fri samtale (2-3 personers grupper) om hvad I har lavet den foregående weekend. Derefter varierer vi temaerne.
  – vi bruger tre gange for hver kapitel, så vi når så mange øvelser som muligt, og de nye emner får tid til at bundfælde sig.
  – vi beholder 漢字テスト, men bruger mindre tid på dem.
  – ききとり (lytteøvelser) hver anden gang.
  – for hver tekst vi læser (både げんき og andre tekster) bruger vi 5 minutter, hvor I kort genfortæller det læste til jeres sidekammerat med egne ord.

  11月1日
  週末の話 (vi taler om weekenden)
  Vi læser ともだちのいなか færdig (og genfortæller det til hinanden)
  Resterende øvelser fra kapitel 8.
  [Hvis tid: rekapitulering af alle nye ting, I foreløbig har lært på trin 3. Hvis vi ikke når det, tager vi det som det første næste gang.]

  しゅくだい
  Hvis I ikke allerede har, skriv dagbog fra efterårsferien – et par sætninger per dag. Benspænd: brug mindst en (og gerne alle) af følgende: uformelle former (altså ingen ます), と思う og Xが好きだ. Mailes til mig.
  Øvelse 6A, side 202. Checkes i klassen.

 50. 10月25日
  ききとり
  Vi læser ともだちのいなか – teksten færdig. Efterfølgende laver I spørgsmål til teksten.
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 8 (fra 5B).
  Taleleg.

 51. 10月18日
  あきやすみ!Ingen undervisning.

  Brug gerne tiden på at repetere:
  てformer, herunder てもいいい og てはいけません. Lav gerne øvelserne 2A og 2B på side 158 og 3B på side 160 igen.
  formål: V[ます]に行く(som i おちゃを飲みに行きます). Lav gerne øvelse 5A og 5B på side 181 igen.

  Frivilligt hjemmearbejde: Skriv en superkort dagbog (en sætning eller to per dag) for hver dag i efterårsferien. Sendes til mig.

 52. 10月13日
  HUSK! Vi mødes torsdag 13.10 i stedet for tirsdag 11.10 i lokale 111.
  漢字テスト: kapitel 8, begge sider
  Øvelser fra kapitel 8 – først og fremmest med と og uformelle former.
  よみもの kapitel 8.

  しゅくだい
  Øvelse 3A. Checkes i klassen.

 53. 10月4日
  Vi læser de første 5 linjer i ともだちのいなか-teksten.
  Kapitel 8, かいわ. Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.
  Øvelser med と.

  しゅくだい
  Lyt igen til ugens podcasts, gerne flere gange!

 54. 9月27日
  De to podcasts med ている.
  Vi færdiggør よみもの’en fra kapitel 7.
  Flere øvelser med Vている og Vにいく.
  Vi påbegynder ともだちのいなか. Læs de første 5 linjer (i orginaludgaven, ikke furiganaudgaven). Ekstra forklaringer (uddybes i klassen):
  linje 4: つれて行ってくれました: くれます betyder, at en anden person gør den talende en tjeneste – dvs ‘far gjorde mig den tjeneste at tage mig med …’.
  linje 4 & 5: つっている人 og 乗っている人: folk, som fiskede og folk, som sejlede.

  しゅくだい
  Øvelse 4B (side 180).

 55. 9月13日
  第7課、かいわ (dialogdelen).
  Grammatik: vi taler om ている og に行く
  Øvelser med ている og に行く
  Geografiske カタカナ øvelser

  OBS: ingen kanjitest denne gang – I får en test fra begge sider af kapitel 7 næste uge.

 56. 6月7日
  Resterende øvelser med て og ても fra kapitel 6
  漢字テスト: første side i kapitel 7, よみもの (s 318)
  第7課: かいわ (læse gerne dialogerne hjemmefra)
  Vi taler om igangværende handlinger og formål.

  しゅくだい
  Repeter kanji’erne fra kapitel 3-6 – og fortsæt gerne med at øve かな, hvis det stadig driller! I kan også prøve at øve det med dette spil.

 57. 5月31日
  漢字テスト: 漢字 fra kapitel 3-6
  Vi checker hjemmearbejdet
  kapitel 6, よみもの (kun teksten på side 316, ikke opslagstavlen)
  Flere øvelser med て
  きんぎょ

  しゅくだい
  Øvelse 1D (s 157) og 2A (s 158)
  Øv te-formen, gerne med brug af denne video:

 58. 漢字テスト – anden side af kapitel 6
  Vi taler om -てもいい og -てはいけません.
  Vi læser よみもの.
  En masse øvelser med te-formen.

 59. 5月3日
  Vi checker hjemmearbejdet
  ポドキャスト: opfordringer
  Uformel tale: hvornår, med hvem og hvordan? Fokus på verber.
  Gloseleg
  第5課、よみもの
  漢字 øvelser (side 308-309)

  しゅくだい
  Anden side af ふつうの日

 60. 4月26日
  漢字テスト: kapitel 3 og 4
  I fortæller om jeres weekend
  Resten af kapitel 5, dialogen
  En masse øvelser med adjektiver fra げんき

  しゅくだい
  Repeter 漢字
  Forbered en enkel beskrivelse af jeres weekend. Brug de gloser og konstruktioner, I kender – ingen nye opslag!

 61. 4月19日
  Husk! Vinderne tager あめ med 🙂
  Den første – og nemmeste – kanjitest! Kanji fra kap. 3 og 4. Repeter kanjilisten i kapitel 3 og 4. I husker bedst, hvis I skriver hver kanji et antal gange (hvor mange gange afhænger af jeres tid og ihærdighed).
  だい4か: よみもの – sidste læsestykke i dette handout.
  だい5か: かいわ (kapitel 5 – dialogen). Ferier – og beskrivelser.
  En almindelig dag

 62. 4月5日
  kanamemory
  Vi repeterer og laver øvelser med lokationsord
  Yomimono kap 1-3
  ( Vi læser og oversætter denne tekst).

  しゅくだい
  ふつうのひ. Vi cheker det i klassen

  Gruppe-tovholderene skal huske at uploade gloselisterne på forum-siden – check listerne ud og tilføj gerne flere gloser!

 63. 3月15日
  Vi checker hjemmearbejdet
  Flere øvelser med adjektiver, bl.a. fra Genki
  Vi ‘lukker’ JfBP ved at læse lap 13 & 14. I får første preview af Genki かいわ og よみもの.
  Hvis tid: podokyasuto med adjektiver

  Shukudai
  Indsæt adjektiver – i kan hente handoutet (hvor der også er gloser med) her.

 64. 2月16日
  Husk, vi starter kl 19.00!
  kikitori (lytteforståelse) Vi hører det først i klassen, ingen smuglytning hjemmefra 🙂
  Kapitel 10: dialogen. Nutidsformen brugt til at udtrykke fremtid.
  Øvelser med partikler
  gloseleg
  Kulturel bonus: om kabuki.

  しゅくだい
  かな!

 65. 1月12日
  Vi fortsætter med kapitel 8. Ekstra forklaring her.
  Flere partikeløvelser.

  Shukudai
  1. Resten af hiragana-arkene. I bliver testet med chokoladequizzen 🙂
  2. Skriv lidt om jer selv:
  nationalitet
  alder
  profession
  ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

  I fremfører i klassen – gerne (men ikke nødvendigvis) fra hukommelsen.

 66. 1月5日
  podokyasuto
  Vi ser resten af powerpointen og taler lidt mere om sætningsopbygning
  kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Vi læser kapitel 7 og 8 (ja, begge to) – og taler bl.a om stedsangivelser.
  Repeter gerne dyrenavnene her! Vælg Match 3 for quizze jer (og brug en anden browser end Safari).

 67. Kurisumasu yasumi no shukudai:
  かな かな かな! Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, jeg har listet i posten fra 8. december (inkl dativ og negativ bøjningerne).

 68. 12月15日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Mere om partikler – vi fortsætter slides’ene fra sætningskonstruktion.
  Øvelser med partikler
  (かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)).
  Bonus: kroppen
  (Vi læser kapitel 7).

  しゅくだい
  Øvelse 3/C i kore/sore/are-handoutet: ‘Please make question and answers in Japanese as in the example. (word order exercise)’. Checkes i klassen.

 69. 12月8日
  Opsamlingsøvelser
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  ひらがな: か-rækken! Gør det gerne sådan, at I træner både vokalrækken og か-rækken sammen.
  Husk at lære:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere lidt tællere, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

 70. 11月3日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 4: dialogen
  KO-SO-A-DO systemet og lidt (mere) om partiklerne ‘も’ og ‘が’
  Bonus: mo – grammatik og øvelser

  Shukudai
  Forbered en præsentation af jer selv: navn, profession, nationalitet, alder, (fødselsdag), telefonnummer. Fremføres for jeres sidekammerat – I må gerne freestyle den, men I må lige så gerne læse den op.
  OBS. Hvis I har eksotiske professioner såsom socialrådgiver eller indkøbsansvarlig, så lad være med at bruge oceaner af tid på at prøve at slå det op. Brug i stedet ‘nihongo no gakusei’ – det er I nemlig allesammen!

 71. 13.10
  AKI YASUMI!
  Brug efterårsferien på at repetere gloser – både dem, der står i den nederste grå stribe på de fleste af bogens sider (kapitel 1-2) og de ekstra gloser, som i kan finde i mine handouts. Lav gerne egne gloselister, fx delt i kategorier: beklædningsgenstande, dyr, professioner, dagligdagsobjekter, tal, mad og drikke.

 72. 06.10
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om talsystemet (handout udleveret).
  Talquiz
  Gruppearbejde:
  Små tal

  Hjemmearbejde
  Oversæt sætningerne i handoutet. Checkes i klassen. Hvis I skriver det med kana, må I meget gerne maile det til mig eller aflevere i hånden.
  HINTS:
  min = jeg’s (jeg = watashi; ‘s = no)
  advokat hos NHK = NHK’s advokat
  namae = navn
  nan-jin = hvilken nationalitet
  OBS 1: Brug ikke for meget tid på sætninger, der driller urimeligt meget – vi gennemgår oversættelserne meget grundigt i klassen.
  OBS 2: Bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag!

  Lær tallene fra 1 til 10. Måske hjælper det med en lille video:

 73. 22.09
  Vi taler om wa, no og om desu – fortsat.
  I læser teksten højt.
  (Bonus: om at spørge på japansk (pkt 2 i handoutet) + lidt om kono og kore)
  Den allerførste podcast: Præsentationer
  Klasse og gruppeøvelser.

  Shukudai
  Hjemmeopgaver
  Skriv jeres navn med katakana.
  Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

 74. 17.09
  Så er vi i gang!
  Vi gennemgår de japanske lyde.
  Kapitel 1 (Lesson 1), dialogen.
  Vi taler om partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Gruppeøvelser med A wa B desu og A no B

 75. 08.09
  Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, prøver en quiz og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog – skriftsystem og lyde. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk. I kan se en løbende opdateret liste på ‘Digitale ressourcer’-siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s