Logbog4 春18

Ugens program og hjemmeopgaver – uge for uge:

73 tanker om “Logbog4 春18

 1. 6月20日
  おわり! 🍪🍰!
  会話ゲーム – fortsat
  Vi ser et afsnit af ドラえもん
  Gennemgang af de emner, vi har talt om denne sæson
  (Hvis tid: hyggelig lille tekst)

  しゅくだい
  Øvelse 5A/116 sendes til mig.

 2. 6月13日
  会話ゲーム (repetition af grammatik fra kap 13-14)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Resten af øvelserne i kap. 16
  Resten af ドラえもん (fra linje 16). Vi ser en ドラえもん sidste undervisningsgang.

  宿題
  Sætningerne med compounds fra testen. Sendes til mig.
  Øvelse 4A/side 114. Checkes i klassen.

 3. 6月6日
  漢字テスト – anden side af kapitel 16
  Checker hjemmearbejdet
  Fortsætter med øvelser med 時
  よみもの (side 298)

  宿題
  Øvelse 1C/109 – checkes i klassen & 1D/109 – sendes til mig.

 4. 5月30日
  いい天気の日、何をする?
  漢字テスト, første side (side 295)
  だい16か、会話 (side 96) – husk at læse dialogerne hjemmefra”
  Et gammelt emne: donatoriske verber, og et nyt: 時 som tidsmarkør

 5. 5月23日
  いい天気の日、何をする?
  Checker hjemmearbejdet.
  Vi læser de sidste to よみもの-stykker.
  Resten af øvelserne i kapitel 15.

  しゅくだい
  Øvelse 4D (side 90). Vi checker den i klassen.

 6. 5月2日
  Taleleg: gæt makkerens rejsedestination.
  漢字テスト 第15か、anden side ()
  Fortsætter med øvelser fra kap.15.

  宿題
  Øvelse 1B, side 84-85.

 7. 4月25日
  10分の会話: 旅行について
  漢字テスト: 第15課、første side (side 288).
  第15課、会話 (side 74)
  Vi taler om hensigt (‘har tænkt mig’), Vておく (sørger for) og lidt mere om beskrivende sætninger.
  Øvelser med おう/ようと思っている.

  宿題
  Repeter gerne tællerne: つ、 ほん、だい、まい osv

 8. 4月18日
  10分の会話: 先週の週末
  Resten af øvelserne i kapitel 14.

  しゅくだい
  Oversæt アドバイス – afsnittet og send det til mig.
  Øvelse 3A – checkes i klassen.

  Radical-videoen:

 9. 4月11日
  ききとり og schweizerost-øvelse
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Video med kanji-radikaler.
  Vi fortsætter med øvelserne fra kapitel 14 (2 B & øvelsesgruppe 3)
  Resten af よみもの’en

  宿題
  Øvelse 2A (side 63)

 10. 4月4日
  Husk, der ikke er undervisning onsdag den 28.marts!
  会話: イスター休みについて
  漢字テスト: 第14課, 2.side (side 288)
  Øvelser med donatoriske verber.
  Vi læser よみもの (side 286).

  しゅくだい
  Øvelse 1A & B (side 61). Checkes i klassen.
  Frivillig しゅくだい:
  Skriv en kort 日記 fra イスター休み (max 5 sætninger). Sendes til mig.

 11. 3月21日
  10分の会話: vejen til skolen. Hvordan kom i skole (fx じてんしゃできました)? Har I set noget spændende? Har I mødt nogen? I må gerne tage billeder.
  漢字テスト: første side i kapitel 14 (side 283).
  げんき14 会話 (side 50). 
  Vi taler om desiderativ (ønskeform), donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .
  Øvelser med ovenstående.

 12. 3月14日
  第13か、よみもの 2. linje 3
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med frekvens.

  しゅくだい
  Øvelse 4C, side 44 – sendes til mig.
  Øvelse 5A – checkes i klassen.

 13. 3月7日
  Vi ser begyndelsen af første afsnit af Terrace House, hvor deltagerne møder hinanden for første gang. Derefter fortæller I til hinanden, hvad der sker og hvad I synes om deltagerne.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser begge よみもの (side 279 og 281).

  宿題
  Øvelse 4A/43. Checkes i klassen.

 14. 2月28日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om そうです og laver øvelser med den og de andre emner i kap 13.
  Vi læser よみもの (side 279).

  宿題
  Øvelse 2A, side 39-40

 15. 2月21日
  会話: 冬休み
  漢字テスト fra kapitel 13, begge sider (276-277).
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om そうです og laver øvelser med den og de andre emner i kap 13.
  Vi læser よみもの (side 279),

  しゅくだい
  1E (kun de potentielle former – uden ‘expand the conversation’). Checkes i klassen.

 16. 2月14日
  会話 – vi taler om os selv: Hvad laver jeg nu for tiden? Benspænd: Vている, 好きだ、たいと思う、つもりだ.

  げんきⅡ!Vi går i gang med 第13課、会話 (s. 26).
  Vi taler om potentielle former og laver øvelser med dem.

 17. 2月7日
  Den helt store repetition (inkl. kapitel 12):
  må, må ikke: てもいい og てはいけません
  igangværende handlinger: Vている-formen
  – formål med en bevægelse: Xに行く
  – uformelle former for verber og adjektiver (affirmativ og negativ, nutid og datid) og hvad vi bruger dem til
  citations と og ytrings- og tænkeverber (fx 言う og 思う).
  attributive sætninger
  komparativ
  hensigt
  ønskeform

  Øvelser fra kapitel 12.
  第12課、よみもの
  God grammatikordbog: A Dictionary of Basic Japanese Grammar [Seiichi Makino, Michio Tsutsui]

 18. 1月17日
  Sidste gang! Vi taler og læser.
  Styret 会話 (jeg skriver spørgsmål på tavlen): om jeres yndlingsfilm(type).
  第11課、よみもの 2 (side 344)
  第12課, 会話 (side 266) og 第12課、よみもの side (side 349).

 19. 1月10日
  Styret 会話 (jeg skriver spørgsmål på tavlen): om jeres yndlingsfilm(type).
  漢字 memory (kap 8-11)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第11課、よみもの 2 (side 344)
  Flere øvelser med ønskeform og たり.
  Hvis tid: vi begynder med at læse 第12課, 会話

  しゅくだい
  Side 2 i JLPT-testen.

 20. 1月3日
  10分の会話: クリスマス休みについて. Vi ser to videoer om nytårstraditioner i Japan: en pædagogisk en fra Japanesepod101.com og en fra en youtubekanal med fokus på japansk madlavning (de taler engelsk, I kan godt checke ).
  漢字 memory, kapitel 8-11
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第11課、よみもの 2
  Flere øvelser med ønskeform og たり.

  クリスマス休みの宿題
  JLPT øvelser. Lav dem i jeres ferie, og vi gennemgår dem i klassen.

 21. 12月13日
  モルテンさんはちゃいろいクッキーをもってきます 🙂
  10分の会話: Hvad ønsker I jer til jul? Benspænd: brug たい og ほしい.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi laver øvelser med emnerne i kapitel 11.
  Vi læser よみものen.

  宿題
  Øvelse 3A / 262.

 22. 12月6日
  Back to the board: クリスマス
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Hængeparti: ほしい.
  Jeg har blandet andet prøvet at … Vi taler om ことがある og たり i detaljer.
  Øvelser med ovenstående.
  (第11課、よみもの)

  しゅくだい
  Øvelse 1A + 1C/259.

 23. 11月29日
  10っ分の会話: ふつうの日. Benspænd: brug Xになる.
  漢字テスト – side 2 fra kapitel 11.
  第11課: かいわ.
  Jeg vil gerne: Vi taler om ønskeformen たい (vi gennemgår たり og ことがある i næste uge).

  しゅくだい
  Og hør meget gerne podcasten med じぞうerne igen!

 24. 11月22日
  Vi lytter til den anderledes かさじぞう, og laver derefter spørgsmål i grupper, som en anden gruppe efterfølgende besvarer.
  漢字テスト: 第11か, første side
  第11課: かいわ.
  Jeg vil gerne: Vi taler om ønskeformen たい (vi gennemgår たり og ことがある i næste uge).

  しゅくだい
  Øvelse 4A/241 – checkes i klassen.
  Øvelse 1A/336 – checkes slet ikke.
  Frivilligt: 5A: lav fulde sætninger (med fx から). Sendes til mig.

 25. 11月15日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser かさじぞう færdig (fra linje 13 på side 339).
  Derefter lytter vi til en lidt anderledes udgave af historien om かさじぞう. Efter endt gennemlytning laver I i grupper 5 spørgsmål til historien – og svarer på den anden gruppes spørgsmål.

  Resten af øvelserne fra kapitel 10 – vi satser på at gennemgå 2B+C, 3B og 6A.

  宿題
  Øvelse 5A+B/242-243

 26. 11月8日
  レストランで:

  Vi checker hjemmearbejdet.
  Flere øvelser med komparativ og なる.
  だい10か: よみもの

  しゅくだい
  Øvelse 1A (s.237). Checkes i klassen。

 27. 11月1日
  Vi checker hjemmearbejdet
  Vi fortsætter med at læse dialogen i kapitel 10
  Vi taler om sammeligninger og om nominaliserende の.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Øvelse 6A, side 222 (kapitel 9)
  Besvar spørgsmålene i handoutet. Begge checkes i klassen.

 28. 10月25日
  Diana kommer med kage 🍰 (ja, hun gør!)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第10課、会話
  Vi taler om sammeligninger og om nominaliserende の.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Øvelse 6A, side 222

 29. 9月29日
  10分の会話: けさについて。Brug udelukkende uformelle former.
  だい9か、よみもの (første læsestykke – スーさんの日記) – side 330.
  Øvelser med beskrivende sætninger.

  宿題
  Øvelse 4A – resten. Vi checker i klassen.

 30. 9月20日
  10分のおしゃべり: デンマークのてんき. Benspænd: brug formålskonstruktionen V[ます]に + bevægelsesverbum (行く, 来る eller かえる)
  漢字テスト: kapitel 9, begge sider.
  Øvelser med beskrivende sætninger.
  だい9か、よみもの (første læsestykke – スーさんの日記) – side 330.

  しゅくだい
  Øvelse 2B & 3A /219. I skal repetere de uformelle former, fordi de er nødvendige, når I skal formulere beskrivende sætninger.

 31. 9月13日
  5分のかいわ: なつやすみ。
  漢字テスト: kapitel 9, første sider.
  Kapitel 9. 会話
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.
  Øvelser med formålskonstruktionen og med beskrivende sætninger.

 32. 9月6日
  3級ようこそ!
  Vi begynder med en taleleg 🙂

  Kapitel 9. 会話
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.

 33. Opsamling trin 2:
  – Årsagsangivende sætninger [から] (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/karaprezi.pdf)
  – Adjektiver: i-adjektiver (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/adjektiver.ppt) og na-adjektiver (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/na_adjektiver.ppt)
  – 好きな/きらいな
  – Invitationer og opfordringer: ませんか / ましょう(か)
  – て-formen (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/05/te-formen-funktion-og-boejning.pdf)
  – てもいい vs てはいけません
  – ている-formen (https://japanskblog.files.wordpress.com/2014/01/te-iru.pdf)
  – formål: Vます+に+ bevægelsesverbum
  – uformelle former: nutid & datid, affirmativ & negativ
  – citationspartiklen と (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/09/citation-to.pdf).

 34. 6月19日
  Dobbelttime! Vi mødes kl 17.15.
  Repetition af de emner, vi har gennemgået på trin 2.
  Det sidste af よみもの’en (fra 最後に) + hyggelæsning (det sidste behøver ikke forberedes).
  Restøvelser.
  Glose- og taleleg.

 35. 6月12日
  5分のかいわ: なつやすみ
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Adjektiver!
  Vi taler om という.
  だい8か、よみもの.
  Øvelser fra kapitel 8: 4 A&B, 5 A&B, 6 A&B.

  しゅくだい
  Bøjningsarket – fra MAGARANAI), resten af 3A/199 og 3B/200. Alle checkes i klassen.
  ピンセのしゅくだい: øv て-form og ない-form.

 36. 5月29日
  HUSK! DOBBELTTIME FRA 17.15 TIL 20.30!
  1.
  5 minutters かいわ: せんしゅうのしゅうまつ
  Lidt JLPT.
  漢字テスト – begge sider i kapitel 8 (s 323).
  Kapitel 8, かいわ. Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.
  Øvelser med と.

  2.
  Pararbejde: Hjælp hinanden med at skrive en dagbog fra weekenden. I skal bruge både ている-former og almindelig nutid/datid – og mindst en V[masu] に行く.
  Flere øvelser med と, ないでください og 好きです.
  Hvis tid: 第8か, よみもの.

 37. 5月22日
  Word cloud: byen
  Vi checker hjemmearbejdet.
  En lille smagsprøve fra den internationale JLPT, niveau 5.
  ききとり
  Resten af øvelserne i kapitel 7.

  しゅくだい
  Øvelse 5A/181

 38. 5月15日
  5分の会話: えいがについて (ロマンチック?アクション?アニメ?)
  漢字テスト – kapitel 7, begge sider
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの / side 321
  Flere øvelser fra kapitel 7.

  しゅくだい
  Øvelse 3C & 4A / side179
  Links til påklædningsverber:
  Maggie sensei: meget omfattende, men ret forvirrende layout på siden
  Tae Kim’s blog: mere overskueligt, men ingen eksempelsætninger.

 39. 5月8日
  OBS! (med tak til Julien): Japanesepod101 kører en kampagne for tiden, hvor de giver 65% rabat på abonnementer (med koden VIP65). Det betyder, at 1 års basic-abo koster $21. Det er værd at overveje!
  5分のかいわ:いちばん好きなりょうり.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Repetition: adjektivbøjninger.
  Vi taler om 何か og 何も og om に行く.
  Øvelser fra kapitel 7.
  (Kapitel 7, よみもの, side 321)

  しゅくだい
  Øvelse 1A&B (side 176)

 40. 5月1日
  5分のかいわ: ペトについて
  ききとり
  Repetition: tidsangivelser
  第7課、かいわ.
  Vi taler om ている og に行く.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Repeter gloser fra kapitel 3-6.
  Frivilligt: send en kort dagbog fra påskeferien. Brug gerne te-former.

 41. 4月24日
  Husk! Vi har to ugers påskeferie, derfor ingen undervisning den 10. og den 17. april.

  5分のかいわ: いスター休み. Benspænd brug en から og てform.
  漢字テスト – repetition kapitel 3-6
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Resten af よみもの i kapitel 6 (side 316).
  Ekstra tekst. I må godt kigge den igennem hjemmefra, men vi oversætter i klassen.

  しゅくだい
  Anden side i handoutet. Checkes i klassen.
  Øvelse 3A&C. Checkes i klassen.
  Lille tekst til at oversætte – sendes til mig.
  Husk at repetere kanji fra kap 3-6 – I får en opsamlingstest!

 42. 4月3日
  5分のかいわ: せんしゅうまつ, Benspænd: brug min en てform.
  Repetition: partikler.
  漢字テスト – begge sider af kapitel 6
  Øvelser med -て, -てもいい og -てはいけません.
  Vi læser よみもの.

  しゅくだい
  Resten af øvelse 1C og 1D.
  Og brug gerne denne video til at øve te-formen:

 43. 3月20日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
  Kanjitest: første side i anden del af kapitel 6.
  いちばんむずしい日本語 … (det snakker vi om i klassen)
  Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra! (side 146)
  Hvordan vi forbinder sætninger: te-formen.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Øvelser 2A,B og C på ss 309-310

 44. 3月13日
  漢字テスト: første side fra kapitel 5 (side 306)
  Vi fortsætter med øvelserne fra kapitel 5.
  Vi læser kapitel 5, よみもの – de to postkort på hhv. side 309 & 310.

  しゅくだい
  Øvelse 5B, side 142.

 45. 3月6日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Jeres allerførste kanjitest!
  Vi læser kapitel 5 i Genki, かいわ (side 128).
  Øvelser med adjektiver.

  しゅくだい
  Handoutet. Checkes i klassen.
  Øvelserne i Genki t.o.m 2D.

 46. 2月27日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 13 og 14 i JfBP
  Flere øvelser med begge slags adjektiver (hjemmebryg & げんき)
  Vi læser kapitel 12 og 13

  しゅくだい
  Øvelse 1C, s 137 – både affirmative & negative versioner.

 47. 2月20日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 12 i JfBP.
  Vi begynder med det næste helt store tema: adjektiver.
  I-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

  しゅくだい
  Nederste øvelse på side 2 i handoutet.

 48. 1月19日
  Husk, at vi har flyttet undervisningen i denne uge fra mandag den 16. til torsdag den 19.! Vi skal være i lokale 131.

  Kanaøvelser – med gloserepetition
  Kapitel 10. Vi taler om nutidsformen brugt til at udtrykke fremtid.
  Kulturel bonus: om kabuki.
  Vi begynder med katakana-øvelserne fra kapitel 2 i genki-handoutet. Det behøver I ikke forberede hjemmefra!

 49. 1月9日
  Husk, vi starter kl 19.00!

  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med de specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).
  Vi læser kapitel 9.
  Vi arbejder videre med kapitel 2 i Genki-handoutet.

  しゅくだい
  Øvelse H, side 292 i Genki-handoutet.
  Frivilligt hjemmearbejde: mail en præsentation af jer selv efter modellen fra Writing Practice, side 293 (skriv med ひらがな!).
  Se også gæstelæreren:

 50. 1月4日
  あけましておめでとうございます!

  Vi læser 8 – og taler bl.a om stedsangivelser. Ekstra forklaring her.
  Flere partikeløvelser.
  … og hvis tid, lidt げんき-preview

  Kurisumasu yasumi no shukudai
  Øv ひらがな og repeter gerne de gloser, I har haft indtil nu – både fra bogen og fra de handouts, jeg har udleveret til jer. Glem ikke verberne 🙂

 51. 1月2日
  あけましておめでとうございます!

  Vi læser 8 – og taler bl.a om stedsangivelser. Ekstra forklaring her.
  Flere partikeløvelser.
  … og hvis tid, lidt げんき-preview

  Kurisumasu yasumi no shukudai
  Øv ひらがな og repeter gerne de gloser, I har haft indtil nu – både fra bogen og fra de handouts, jeg har udleveret til jer. Glem ikke verberne 🙂

 52. 12月12日
  Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
  Flere partikeløvelser.
  Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Ekstemporal tekst (download den endelig ikke i forvejen!)
  Repeter gerne dyrenavnene her! Vælg Match 3 for quizze jer (og brug en anden browser end Safari).
  Kapitel 7

  しゅくだい
  かな かな かな!Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, der er listet i posten fra den 28. november (inkl datid- og negativendelserne).

 53. 11月28日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Podcast
  Tællere og verber: SHOPPINGU handoutet
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Sætninger i NAN-X-handoutet.Vi cheker dem i klassen.
  ひらがな: か og さ-rækken!
  Husk også at øve:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere (nogle af) tællerne, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

 54. 17.10
  AKI YASUMI!
  Brug efterårsferien på at repetere gloser – både dem, der står i den nederste grå stribe på de fleste af bogens sider (kapitel 1-3) og de ekstra gloser, som i kan finde i mine handouts. Lav gerne egne gloselister, fx delt i kategorier: beklædningsgenstande, dyr, professioner, dagligdagsobjekter, tal, mad og drikke.

 55. 10.10
  Podcast
  Kapitel 3: tidsangivelser.
  Vi taler om hvordan man fortæller klokken og hvordan man udtrykker varighed.

  Shukudai
  Oversæt sætningerne i handoutet. Checkes i klassen. Hvis I skriver det med kana, må I meget gerne maile det til mig eller aflevere i hånden.
  HINTS:
  min = jeg’s (jeg = watashi; ‘s = no)
  advokat hos NHK = NHK’s advokat
  namae = navn
  nan-jin = hvilken nationalitet
  OBS 1: Brug ikke for meget tid på sætninger, der driller urimeligt meget – vi gennemgår oversættelserne meget grundigt i klassen.
  OBS 2: Bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag!

 56. 26.09
  Revolverrunde: bøjningen af desu.
  Øvelser med no og desu på sidste side sidste uges handout.
  Flere øvelser med no
  .
  Kapitel 2: dialogen. Vi taler om hvordan man udveksler personlige informationer (adresse, mailadresse, telefonnummer) og hvordan man hilser, afhængigt af lejlighed.
  Det japanske talsystem
  Bonus: hilsener

  Shukudai
  Lær bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
  nutid affirmativ: desu
  nutid negativ: de wa arimasen
  datid affirmativ: deshita
  datid negativ: de wa arimasen deshita

 57. 19.09
  Vi læser kapitel 1 igen – nu er det jeres tur.
  Forklaring om wa, no og om desu.
  Vi taler om spørgsmål og svar – hvilket svar passer til hvilket spørgsmål?
  Bonus: lidt om kono og kore
  Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B.
  (Den allerførste podcast: Præsentationer)

  Shukudai
  Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

 58. 12.09
  Husk – vi begynder kl. 19.00!
  Vi er i gang!
  Vi begynder med at gennemgå den japanske lydinventar.
  Kapitel 1, dialogen. Det er en god idé, at I lige læser dialogen en gang hjemmefra.
  Vi taler bl.a. om hilsener, præsentationer og tiltaleformer.
  Vi gennemgår partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

  Hjemmearbejde (optionelt)
  Skriv jeres navne (eller blot fornavnet) med katakana.

 59. 05.09
  Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, prøver en quiz og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog – skriftsystem og lyde. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk. I kan se en løbende opdateret liste på ‘Digitale ressourcer’-siden.

  Undervisningsplan.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s