Kapitel 13

Mange verber kan bruges som støtteverber for at tilføje en bestemt nuance – enten grammatisk eller betydningsmæssig. I har allerede set いる og みる. Klik på linket og læs om くる, はじめる og いく.