Logbog 水trin2春17

Ugens program og hjemmeopgaver – uge for uge:

37 thoughts on “Logbog 水trin2春17

  1. Opsamling trin 2:
    – Årsagsangivende sætninger [から] (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/karaprezi.pdf)
    – Adjektiver: i-adjektiver (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/adjektiver.ppt) og na-adjektiver (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/02/na_adjektiver.ppt)
    – 好きな/きらいな
    – Invitationer og opfordringer: ませんか / ましょう(か)
    – て-formen (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/05/te-formen-funktion-og-boejning.pdf)
    – てもいい vs てはいけません
    – ている-formen (https://japanskblog.files.wordpress.com/2014/01/te-iru.pdf)
    – formål: Vます+に+ bevægelsesverbum
    – uformelle former: nutid & datid, affirmativ & negativ
    – citationspartiklen と (https://japanskblog.files.wordpress.com/2013/09/citation-to.pdf).

  2. 6月14月
    終わり! ケーキ!
    会話: 私の日 (min dag)
    Vi taler om という.
    Øvelser med と思う og という fra げんき: 4 A&B, 5 A&B, 6 A&B.

    しゅくだい
    Bøjningsarket – checkes i klassen

  3. 6月7日
    5分のかいわ: なつやすみ
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Vi taler om という.
    Bøjningsarket.
    Øvelser med と思う og という fra げんき: 4 A&B, 5 A&B, 6 A&B.
    だい8か、よみもの (side 326).

    しゅくだい
    Øvelse 1 A&B

  4. 5月31日
    5 minutters かいわ: せんしゅうのしゅうまつ
    Lidt JLPT.
    漢字テスト – første side i kapitel 8 (s 323).
    Kapitel 8, かいわ. Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.
    Øvelser med と.

  5. 5月24日
    漢字-leg: kapitel 5-7
    Vi checker hjemmearbejdet.
    En lille smagsprøve fra den internationale JLPT, niveau 5. Lav det endelig ikke derhjemme!
    Resten af øvelserne i kapitel 7.

    しゅくだい
    Øvelse 3B/178, 4A/179

  6. 5月17日
    5分の会話: えいがについて
    Øvelser fra kap 7
    第7か、よみもの (side 321)
    Taleleg

    宿題
    Lav en dialog med podcasten som model: en person ringer til en anden person for at høre, hvad vedkommende er i gang med at lave. Brug kun verber, som I kender.

  7. 5月10日
    漢字テスト – kapitel 7, begge sider
    ききとり
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Øvelser fra kap 7
    第7か、よみもの (side 321)
    (Opfordring: kom med egne spørgsmål!)

    しゅくだい
    Øvelse 5A+B – checkes i klassen.

  8. 5月3日
    5分のかいわ: ペットについて
    Vi checker hjemmearbejdet
    ききとり med te iru.
    Repetition: adjektivbøjninger.
    Vi taler om に行く.
    Øvelser fra kapitel 7.
    (Kapitel 7, よみもの, side 321)

    しゅくだい
    Øvelse 1A&B (side 176)
    Husk sætningerne!

  9. 4月26日
    5分の会話: いちばん好きなりょうり.
    Vi checker hjemmearbejdet
    Øvelser med てもいい fra げんき.
    Videre til kapitel 7, dialogerne.
    Vi kommer til at tale først og fremmest om ている.

    しゅくだい
    Anden side af handoutet.
    Lav sætninger med fem af testens kanji (gerne i compounds). Benspænd: brug てもいい. Sendes til mig, deadline om to uger.

  10. 4月19日
    Husk! Vi har påskeferie, derfor ingen undervisning den 12. april.

    5分のかいわ: いスター休み. Benspænd brug en から og てform.
    漢字テスト – repetition kapitel 3-6
    Øvelser med てもいい.
    よみもの i kapitel 6 (side 316).

    しゅくだい
    Handoutet. Checkes i klassen.
    Ekstra しゅくだい: repeter kanji!

  11. 4月5日
    5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug min. to て-former.
    Øvelser med て og ても.
    (だい6か、よみもの).

    しゅくだい
    Øvelser 1A&C, s 156.
    Brug gerne denne video til at øve te-formen:

  12. 3月29日
    Repetition.
    Kapitel 6, dialogerne (fra side 146).
    Vi taler først og fremmest om て og også lidt om てもいい og てはいけません.
    Øvelser med て-formen.

    しゅくだい
    漢字漢字漢字! Og repeter også meget gerne adjektiver og deres bøjninger (side 5).

  13. 3月22日
    5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Kanjitest: begge sider i kapitel 5.
    いちばんむずしい日本語 …
    Vi læser andet postkort, side 310

    Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra! (side 146)
    Hvordan vi forbinder sætninger: te-formen.
    Øvelser med ovenstående.

    しゅくだい
    Øvelse 2D, side 140. Og hør gerne ugens podcasts igen!

  14. 3月15日
    5分のかいわ: しゅうまつ. Denne uges benspænd: brug mindst en af følgende: 好きな/きらいな .
    ポドキャスト: opfordringer
    いちばんむずしい日本語
    Vi forsætter med øvelser fra kapitel 5. Husk at læse den hjemmefra!
    よみもの (side 309-310).

    しゅくだい
    Øvelse 2C (s139) & 3A (s140)

  15. 3月8日
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Jeres allerførste kanjitest! Kabnji fra kap 3 & 4 (side 298-299 og 302-303)
    Vi læser kapitel 5 i Genki, かいわ (side 128-129).
    Øvelser med adjektiver.

    しゅくだい
    Genki 1D, 2A+B (s 138-139).

  16. 3月1日
    から & adjektiver: en opsummering
    Vi fortsætter med øvelser med både i- og na.adjektiver (げんき og handouts)
    Vi læser læsestykket i kapitel 4 i げんき.

  17. 2月22日
    Opvarmning: teksten i kap 3 i Genki (s 301).
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Vi læser kapitel 12 i JfBP.
    Vi begynder med det næste helt store tema: adjektiver.
    I-adjektiver: bøjning og funktioner.
    Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

    しゅくだい
    Nederste øvelse på side 2 i handoutet.

  18. 1月25日
    Resten af partikeløvelserne – vi laver dem sammen i klassen, det er ikke hjemmearbejde.
    ひらがな-memory (vendespil)
    Kryds-og-tværs
    Surprise tekst(er) 🙂

  19. 1月18日
    Vi fortsætter med de resterende øvelser med specifikke stedsangivelser.
    Vi læser kapitel 9.
    Vi begynder med katakana-øvelserne fra kapitel 2 i genki-handoutet. Det behøver I ikke forberede hjemmefra!

    しゅくだい
    Øverste øvelse på sidste side i dette handout. Gloser til det:
    bibliotek: としょかん (toshokan)
    park: こうえん (kouen)
    bank: ぎんこう (ginkou)
    hospital: びょういん (byouin)

    Men prioriter gerne hiragana-øvelser, hvis det stadigvæk føles op ad bakke!

  20. 1月11日
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Øvelser med de specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).
    Vi læser kapitel 9.
    Vi arbejder videre med kapitel 2 i Genki-handoutet.

    しゅくだい
    Øvelse E, F og H i Genki-handoutet.
    Frivilligt hjemmearbejde: mail en præsentation af jer selv efter modellen fra Writing Practice (med ひらがな!).
    Se også gæstelæreren:

  21. 12月14日
    Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
    Flere partikeløvelser.
    Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
    Ekstemporal tekst (download den endelig ikke i forvejen!)
    Repeter gerne dyrenavnene her! Vælg Match 3 for quizze jer (og brug en anden browser end Safari).
    Kapitel 7

    しゅくだい
    Sidste to sider i handoutet.
    かな かな かな!Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, der er listet i posten fra den 30. november (inkl datid- og negativendelserne).

  22. 11月30日
    Vi checker hjemmearbejdet.
    Podcast
    Tal, tællere og farver: SHOPPINGU
    Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

    Shukudai
    Sætninger i anden side af IKUTSU ARIMASU KA-handoutet og i NAN-X-handoutet.Vi cheker dem i klassen.
    ひらがな: か og さ-rækken!
    Husk også at øve:
    1. de ni verber, vi har gennemgået:
    arimasu
    imasu
    tabemasu
    nomimasu
    mimasu
    kikimasu
    yomimasu
    kakimasu
    kaimasu
    2. masu-bøjningen:
    masu / masen
    mashita/ masen deshita

    Og så kan I repetere (nogle af) tællerne, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

  23. 19.10
    AKI YASUMI!
    Brug efterårsferien på at repetere gloser – både dem, der står i den nederste grå stribe på de fleste af bogens sider (kapitel 1-3) og de ekstra gloser, som i kan finde i mine handouts. Lav gerne egne gloselister, fx delt i kategorier: beklædningsgenstande, dyr, professioner, dagligdagsobjekter, tal, mad og drikke.

  24. 12.10
    Podcast
    Kapitel 3: tidsangivelser.
    Vi taler om hvordan man fortæller klokken og hvordan man udtrykker varighed.
    Hjemmearbejde
    Oversæt sætningerne i handoutet. Checkes i klassen. Hvis I skriver det med kana, må I meget gerne maile det til mig eller aflevere i hånden.
    HINTS:
    min = jeg’s (jeg = watashi; ‘s = no)
    advokat hos NHK = NHK’s advokat
    namae = navn
    nan-jin = hvilken nationalitet
    OBS 1: Brug ikke for meget tid på sætninger, der driller urimeligt meget – vi gennemgår oversættelserne meget grundigt i klassen.
    OBS 2: Bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag!

  25. 28.09
    Revolverrunde: bøjningen af desu.
    Vi færdiggør de sidste to siders øvelser med no og desu fra sidste uges handout.
    Flere øvelser med no
    .
    Kapitel 2: dialogen. Vi taler om hvordan man udveksler personlige informationer (adresse, mailadresse, telefonnummer) og hvordan man hilser, afhængigt af lejlighed.
    Det japanske talsystem
    Bonus: hilsener

    Shukudai
    Lær bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
    nutid affirmativ: desu
    nutid negativ: de wa arimasen
    datid affirmativ: deshita
    datid negativ: de wa arimasen deshita

  26. 21.09
    Vi presenterer for hinanden.
    Vi læser kapitel 1 igen – nu er det jeres tur.
    Forklaring om wa, no og om desu.
    Vi taler om spørgsmål og svar (pkt 2 i handoutet) – hvilket svar passer til hvilket spørgsmål?
    Bonus: lidt om kono og kore
    Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B.
    (Den allerførste podcast: Præsentationer)

    Shukudai
    Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

  27. 14.09
    Vi er i gang!
    Vi begynder med at gennemgå den japanske lydinventar.
    Kapitel 1, dialogen.
    Vi taler bl.a. om hilsener, præsentationer og tiltaleformer.
    Vi gennemgår partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
    Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

    Hjemmearbejde (optionelt)
    Skriv jeres navne (eller blot fornavnet) med katakana.

  28. 07.09
    Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, prøver en quiz og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog – skriftsystem og lyde. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk. I kan se en løbende opdateret liste på ‘Digitale ressourcer’-siden.

    Undervisningsplan

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s