Udvidet tidsangivelse

De findes kun en eneste ‘ren’ tidsangivende partikel – に. Til gengæld er der en del såkaldte sammensatte partikler, som sædvanligvis består af et navneord efterfulgt af partikel. Eftersom det første element er et navneord, forudsætter det, at det foregående verbum står i attributiv form.

I tillæg lidt opfriskningsøvelser med den attributive (beskrivende) form:

Og til sidst en opsamling på de emner, vi foreløbig har arbejdet med i sæsonen: