Logbog

Program og hjemmeopgaver – uge for uge:

85 tanker om “Logbog

 1. 12月2日
  会話ゲーム: gæt makkerens rejsedestination. Forbered hver især tre til fem stiksordssætninger om en rejsedestination.
  漢字テスト 第15か、første side (s 288)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om Vておく og attributive/beskrivende sætninger.
  Øvelser med ovenstående emner.

  宿題
  Øvelse 2A, side 86.
  Husk endelig at lytte til jeres 聞くれんしゅう igen!

 2. 11月25日
  聞くれんしゅう fra kapitel 14.
  第15か: intentioner og planer. 会話文を読む – husk at læse hjemmefra!
  I dag taler vi fortrinsvis om おう/ようと思う, med afstikkere til つもり og よてい. Her er der en god oversigt over de tre beslægtede former.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Øvelse 4.1 og 4.2 / side 24 i workbooken. Skriv til mig, hvis I mangler bogen.

 3. 11月18日
  Vi checker det manglende hjemmearbejde fra sidste uge.
  Opsummering af emnerne i kapitel 14.
  Øvelser med donatoriske verber og たらどうですか fra workbooken.
  Vi læser よみもの færdigt (sidste to stykker).
  Lille tekst: パンダのしゃんしゃん.Denne tekst skal I ikke forberede hjemmefra. Vi læser og oversætter sammen i klassen, så I kan øve en hensigtsmæssig fremgangsmåde for denne type opgaver.

 4. 11月4日
  漢字テスト: 第14か, første side (side 283) + et par lumske 漢字 fra げんき1. Det bliver en quiz igen.
  Vi checker hjemmearbejdet
  Vi fortsætter med øvelser fra kap 14 (øvelsesgruppe 3 og 4).
  Vi begynder at læse 第14か、よみもの (s.286). Husk at læse den hjemmefra.

  宿題
  Øvelse 3A / side 65 – rettes i klassen.

 5. 10月28日
  会話ゲーム: しんじつとうそ. Forbered tre forholdsvis korte sætninger – to løgne og en sandhed. Jeres makker skal gætte, hvad der er hvad. Benspænd: brug なきゃいけない.
  げんき14 会話 fra linje 3 i dialog 3.. 
  Vi taler om først og fremmest om donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .
  Øvelser med ovenstående.

 6. 10月21日
  Husk, at der er efterårsferie den 14. oktober – ingen undervisning!

  10分の会話: 秋休みに何をしましたか。I skal bruge ことがある og たり.
  Vi læser 会話 2 (side 281).
  Hurtig opsummering af emnerne i kapitel 13: potentielform, し og そうだ.
  Vi går i gang med kapitel 14. I må meget gerne have læst dialogerne hjemmefra, men I behøver ikke kigge på grammatikken!

  宿題
  Repetition og genopfriskning. Brug meget gerne loggen fra 9月9日. I må også meget gerne arbejde med 漢字. Her finder I alle 漢字 fra げんき 1, klar til terpning 🙂 Det kræver dog, at I laver en (gratis) account.

 7. 9月30日
  会話りれんしゅう: まいあさ何をしますか (det behøver ikke være sandt 🙂)
  宿題をなおします。
  Vi fortsætter med øvelser med そうです, し og なら.
  読み物を読みはじめます (fra side 279).

  宿題
  Resten af øvelse 2A/side40 & 3B/side 41 (I skal kigge på billederne fra 3A).

 8. 9月23日
  ききとりれんしゅう: vi prøver en lytteøvelse fra JLPT, niveau 5. Lad endelig være med at klikke på linket i forvejen, hvis I gerne vil udfordre jer 🙂
  しゅくだいをなおす。
  I dag taler vi videre om そうです, し og なら.
  Vi fortsætter med øvelser med potentielt og begynder på øvelser med de øvrige emner.

  宿題
  Øvelse 2/side 13 i WB. Vi checker det i klassen. Lav gerne øvelse 1 / på side 11 også, men den gennemgår vi ikke.

 9. 9月16日
  Den gule japanskgrammatik, som alle bør have, finder I her.
  Desuden har Shanice været så sød at lave en facebookgruppe for holdet, som I kan bruge til at koordinere bogindkøb med mere.

  自分のたんざくを書きましょう。I par/ grupper.
  … og så videre til げんき2!Vi læser dialogen i kapitel 13 og taler om potentielle former.
  文法れんしゅう: øvelsesgruppe 1. Bliver I hurtigt færdige, får I øvelser fra げんきWB.

 10. 9月9日
  皆さん、5級にようこそ!

  Vi starter trin 5 med en repetition af (nogle) de emner, vi har haft på trin 4:
  ・uformelle former for verber og adjektiver + eksempler på sammenhænge, hvor de uformelle former er obligatoriske (bl.a. kap. 9. pkt. 2, side 213)
  ・sammenlignende konstruktioner – og relateret til det: opfordringer / anbefalinger (kap. 10 pkt. 1, side 232 & kap. 12 pkt. 3, side 272)
  ・hensigt (kap. 10 pkt. 4, side 234)
  ・ubestemte og ubestemte negative stedord (kap. 9 pkt. 6, side 235)
  ・ønskeform たい (kap. 11 pkt. 1, side 254)
  ・たり-formen + andre endelser, der følger sammen bøjningsmodel (kap. 11 pkt. 2, side 255)
  ・ことがある, んです og mere om SAU’er (kap. 11 pkt. 3, side 256 & kap. 12, side 230)
  ・må & skal (kap. 6, pkt. 3 & 4, side 152 & kap. 12 pkt. 5, side 273).

  練習
  beskrivende sætninger
  negativ bydeform (lad venligst være med …)
  ‘instantaneous translation’: sammenligninger (sætninger 1, 2, 7 og 8)
  ‘instantaneous translation’: ことがある

 11. 6月17日
  シーズンのおわり! (Sæsonafslutning 😀)
  Første time mødes vi på zoom og læser たなばた (side 349). Når vi er færdige, kører vi alle hen til Vinhanen på Baggesensgade 13, 2200 København, hvor Nicholas har sørget for, at der er plads til os. Og så er der tid til hyggelig sæsonafslutning med 漢字クゥイズ og lækker 🍷 eller 🥂 eller hvad man nu har lyst til.
  Jeg glæder mig til at se jer!

 12. 6月10日
  1. 漢字テスト!Opsamlingstest kapitel 6-12 😱I grupper, som sædvanligt.
  2. Vi kommer tilbage i plenum og retter hjemmearbejdet.
  3. Vi forbliver i plenum og taler om すぎる, ほうがいい og ので.
  4. Tilbage i grupper: øvelser 2 A&B og 3 A&B

  しゅくだい
  Øvelse 5A/ side 282, fra sætning 6. Vi retter i klassen.
  Øvelse 5B/ side 282. Sendes til mig.
  Husk at repetere 漢字 fra kapitel 6 til 12!

 13. 6月3日
  Her kan I stemme om hvordan vi skal afholde sidste undervisningsgang. Stem gerne senest onsdag den 3. juni.

  1. 漢字テスト!第12か – første side (side 346). I quizzer hinanden i grupper, som vi har hjort de sidste mange gange.
  2. Vi vender tilbage i plenum og læser 会話 færdigt. Vi rekapitulerer のです og taler om なきゃいけない.
  3. Øvelser med de to ovennævnte udtryk: 1 A, B & C og 5A. Vi arbejder med øvelserne dels i plenum og dels i grupper.
  (4. (Næsten) freestyle-øvelse: I forbliver i grupper og skriver 4 sætninger med de 漢字, I lige har testet. De kan både bruges selvstændigt og i compounds. Ekstra benspænd: I skal bruge たい, たり, ことがある og en sammenlignenden konstruktion – en per sætning.)

  しゅくだい
  Repeter gloser (de grå sider i hvert kapitel) og/eller 漢字 fra kapitel 9-11.

 14. 5月27日
  1. 聞くれんしゅう. Vi gør det i grupper, så det er vigtigt, at en af jer skærmdeler og styrer videoen. Vi satser på at høre de første fem (meget) korte dialoger.
  2. I forbliver i grupper og genfortæller to af de dialoger, I lige har hørt, med egne ord.
  3. 第12課, 会話 (side 266). Huske at læse dialogerne hjemmefra!
  4. Vi taler først og fremmest om SAU’er og om ‘skal’.
  (5. I går tilbage i grupper og lav er øvelse 1A&B/ side 276-277.)

  しゅくだい
  Øvelse 2/ side 100 og øvelse 1/ side 101. Sendes til mig.

 15. 5月20日
  1. 漢字テスト i grupper (breakout-rooms): I quizzer hinanden. Husk at terpe 漢字 🙂
  2. Vi forbliver i grupper laver en skriveøvelse. I kan vælge mellem:
  – Eメールを書きます. I skriver en email til en ven om jeres hverdag lige nu.
  – I skriver en kontaktannonce efter modellen i 読物’en
  Brug たり og ことがある. Max 8 linjer, i grupper.
  3. Vi læser 読物’en – side 342, 343 & 344.
  4. Har vi mere tid, laver vi øvelser med たい og たり fra workbook’en.

  宿題
  Ingen øvelser, men I skal repetere følgende emner:
  – Sammenligninger: 232-233
  – つもりだ: side 234
  – たい: side 254
  – たり: side 255

 16. 5月13日

  Klasseundervisning med zoom. Linket til mødet er i den mail, jeg sender til jer 12.05.


  1. 漢字テスト i grupper (breakout-rooms): I quizzer hinanden. Husk at terpe 漢字.
  2. 会話ゲーム – emner og grammatik. You know the drill. I kaster digitale terninger her.
  3. Vi repeterer たり og ことがある.
  4. Øvelser i grupper 2A & 2B/ side 261.
  5. Vi begynder at læse 読物 side 342-343. Husk at læse den hjemmefra.

  宿題
  Øvelse 3A/ side 262. Sendes til mig

 17. 5月6日
  Klasseundervisning med zoom. Linket til mødet er i den mail, jeg har sendt til jer 05.05.


  1. 漢字テスト i grupper (breakout-rooms): I quizzer hinanden.
  2. Vi kommer tilbage i plenum og laver en runde bøjningsbingo med verber og adjektiver fra kapitel 9-11.
  3. Vi repeterer たい formen.
  4.Vi går i grupper igen og laver øvelse 1C/ side 259 & øvelse 1E/ side 260.
  5. Grammatik: Vi fortsætter hvor vi slap og taler om たり og ことがある.

  宿題
  1. Øvelse 1F / side 260. Sendes til mig.

 18. 4月29日

  Klasseundervisning med zoom! Linket til mødet er i den mail, jeg har sendt til jer 28.04.


  1. 10 minutters 会話ゲーム i grupper (breakout-rooms): emner & grammatik fra kapitel 9-10. I åbner dette dokument på jeres computer og kaster jeres terninger her. Jeg skal nok instruere nærmere.
  2. Vi kommer tilbage i plenum og læser 第11課、会話 (side 250-251).
  3. Grammatik: Vi taler om ønskeformen たい. I kan læse i forvejen i げんき på side 254-255 og i dette dokument.
  4. Øvelser: Vi laver øvelse 1A & 1C / side 259.
  (5. Breakout rooms: øvelse 1D /side 260. Hvis vi ikke når det, starter vi med denne øvelse næste gang).

  宿題 til 29. april:

  1. Blandet repetitionsøvelse: selvrettende øvelse med mange af de emner, vi har gennemgået indtil nu.
  2. Læs dialogerne i kapitel 11 (side 250-251) til næste gang.

 19. 4月22日

  Klasseundervisning med zoom! I kan tilgå møderne her:

  – første møde kl 17.00:
  https://us04web.zoom.us/j/78944263666?pwd=RU9lY1RGblh5cEI4VndLV21BN3ArZz09
  – andet møde kl 18.00:
  https://us04web.zoom.us/j/78385360878?pwd=d2xIS2xqK25saEd0c0FHcmM5cDVodz09

  1. Vi snakker 10 minutter i grupper (breakout-rooms) om forår i Japan og i Danmark. I kan få idéer fra denne præsentation. Denne gang har I også et benspænd: I skal bruge komparativer (Aの方がBより) og/eller superlativer (いちばん).

  2. Vi kommer tilbage i plenum og læser og oversætter かさじぞう færdigt. Som præmie får I her en lidt anderledes udgave af historien – på japansk, men med mulighed for at sætte engelske undertekster til (som for en gangs skyld ikke er ude i hampen).

  3. Lytteforståelsesøvelse (ききとり): øvelse 7B / side 97, som også handler om sammeligninger. Lydfilerne ligger her. Vi satser på at høre det hele og svare på alle spørgsmål.

  4. Repetition: 何か og 何も. Genopfrisk jeres viden på side 196 i げんき. Vi laver så mange ‘instantaneous composition’ sætninger som vi kan nå. Hvad vi ikke når sammen, fortsætter I med som hjemmearbejde.

  5. Øvelse 2/side 79 i workbook’en.

  宿題 til 29. april:
  I finder hjemmearbejdet til næste uge i næste post – 29.april.

 20. 4月15日

  Første del: en klasseundervisning med zoom! I kan tilgå møderne her:
  – første møde kl 17.00: https://us04web.zoom.us/j/78944263666 
  – andet møde kl 18.00: https://us04web.zoom.us/j/78385360878 
 


  1. Vi snakker 10 minutter i grupper (jeg sender jer i breakout-rooms) om hvad vi har lavet i påskeferien – ligesom sidste gang med hjælp fra i en præsentation. I må meget gerne kigge på den i forvejen og tænke lidt over, hvad I har lyst til at sige. 

  2. Vi kommer tilbage i plenum og begynder at læse よみもの’en på side 338-339 (husk, at det starter på side 339).

  3. Hvis vi har tid: Lytteforståelsesøvelse (ききとり): øvelse 7A / side 97. Lydfilerne ligger her. Vi hører den første del og svarer på spørgsmålene om メアリ.

  Anden del: I fortsætter derhjemme
  1. Repetition: For at undgå, at basisgrammatikken går i glemmebogen, skal vi løbende repetere de vigtigste emner. Vi starter med citationspartiklen と. Læs igen om と i sammenhæng med verberne 思う og 言う på side 193 i げんき og i denne præsentation. Eftersom と kræver, at verber og adjektiver står i uformel form, skal I også genopfriske denne. Det kan I med fordel gøre her:
  – forklaring om hvordan man danner negativ: http://www.guidetojapanese.org/learn/grammar/negativeverbs
  – øvelser med negativ: http://www.guidetojapanese.org/learn/grammar/negativeverbs_ex
  – forklaring om hvordan man danner datidsform: http://www.guidetojapanese.org/learn/grammar/past_tense
  – øvelser med datid: http://www.guidetojapanese.org/learn/grammar/pasttense_ex
  2. Øvelse 1/side 75 i workbook’en. (Nogle af jer har allerede lavet det i klassen – lad endelig være med at kigge i jeres gamle noter). Øvelsen sendes til mig.

  宿題 til 22. april:

  1. Repetitionsøvelse med partikler (selvrettende øvelse). Skriv, hvis I får fejl og ikke kan forstå hvorfor.

  2. Lytteforståelse: de sidste tre personer i lytteøvelsen (eller alle fire, hvis vi ikke har nået メアリ sammen). 


  Alle skriftlige opgaver sendes til mig.

 21. 4月1日

  Første del: en halv times klasseundervisning med zoom! I har forhåbentligt allerede hentet programmet, så I kan tilgå mødet her.

  1. Vi snakker lidt om hvad vi har lavet i denne her mærkelige tid med lidt hjælp fra en lille præsentation.
  2. (Næsten) ny grammatik og øvelser: Først taler vi om verbet ‘at blive’ og hvordan det bruges sammen med navneord og tillægsord. Dernæst repeterer vi de ubestemte stedord: 何か (noget), だれか (nogen) og どこか (et eller andet sted) og de ubestemte negative stedord: 何も (ingeting), だれも (ingen), どこにも (ingen steder). Læs forklaringerne på side 234 og 235 i forvejen.
  3. Vi laver øvelse 6A/side 244 i bogen sammen. Hvis vi har tid, går vi også i gang med øvelse 1/side 95 i workbook’en (hvis vi ikke når det, bliver set som selvstudium). De relevante sider fra workbook’en er vedhæftet.

  Anden del: I fortsætter derhjemme med:
  1. 漢字べんきょう. Jeg har lavet en quiz med 漢字 fra kapitel 9 og 10. Kør flashcard-sættet indtil I mener, I har styr på alle 漢字, og test jer selv bagefter med ‘Test’ og ‘Match’.
  2. Øvelser fra workbook’en: 1/side 95 og 2/ side 96.

  宿題 til 15. april:
  1. Øvelser 2/ side 95 og 8/ side 99 i workbook’en.

  2. Læs kapitel 10, よみもの (side 338-339). Det er たてがき, dvs læseretningen går fra højre mod vestre – så historien starter på side 339. Hvis vi får lov til at have undervisning, så læser vi og oversætter i klassen. Hvis ikke, så læser og oversætter vi det på et zoom-møde – så meget vi kan nå. De, der ikke kan være med på zoom, sender mig deres oversættelse for hele teksten.

  Alle skriftlige opgaver sendes til mig.

 22. Fjernundervisning den 25. marts
  Lav gerne opgaverne i den rækkefølge, jeg har angivet. Alt skriftligt arbejde skal sendes til mig 🙂

  Sammenligninger
  Skriv fem sætninger, hvor i sammenligner København og Tokyo. Det skal ikke være kompliceret! Bare noget i stil med: 東京の方がコペンハーゲンより大きいです eller 東京の方がコペンハーゲンより人が多い (der er flere mennesker i T end i K. 人が多い er nemlig også et parameter, man kan sammeligne på).
  Bonus: I kan arbejde mere med sammenligninger på denne her side. Der er instruktioner i toppen af siden og 10 ‘instantaneous translation’ sætninger. Når i selv har prøvet – og ikke før! – kan I høre lydfilen. De nemmeste sætninger, som I med fordel kan lave først, er 1, 2, 7 og 8. Med de andre er det i orden at snyde lidt og trykke på den sorte felt under den engelske sætning.

  Hensigt
  Læs forklaringen i bogen på side 234. Husk, at つもり, som betyder ‘hensigt’, er et navneord – så alt det, der kommer forud, er i virkeligheden en beskrivende sætning. Derfor gælder det den samme regel som ved beskrivende sætninger: aldrig formelle før つもり!
  Jeg har fundet en video, som forklarer つもりです – på japansk 😱 Men det er med undertekster, og Nami-san er ret sød, så prøv at se, om det ikke går an 🙂

  Har I yderligere spørgsmål, tøv ikke med at skrive til mig.

  Lav øvelse 4A / side 241.

  Hjemmearbejde til den 1. april:
  Øvelse 1 og 2 på side 239 i workbook’en.
  Hvis muligt, send jeres hjemmearbejde vedhæftet som .docx med jeres fornavn og datoen som titel – fx Takeshi_25.03. S kan jeg bruge ændringer-funktionen til at rette og samtidigt holde styr på jeres arbejde.

  God fornøjelse – og skriv / mail / ring med spørgsmål! Jeg er ved telefonen hver onsdag mellem 17 og 19.

 23. Fjernundervisning den 18. marts:
  Lav gerne opgaverne i den rækkefølge, jeg har angivet. Husk også at sende mig øvelser 3 og 4 fra workbook’en, som I havde for til på onsdag!

  1. Skriv en takkemail (おれいのてがみ) for en (imaginær) gave. Skriv mindst 1/3 A4-side og send det til mig.
  2. Læs dialogerne i kapitel 10 på side 228. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, læs dem højt – det er god træning!
  Det vigtigste i kapitel 10 er, hvordan man sammenligner to eller flere ting på japansk. Læs forklaringen i bogen omhyggeligt. I kan supplere med denne video:

  Har I yderligere spørgsmål, tøv ikke med at skrive til mig.
  3. Lav følgende øvelser: 1A, side 237, og 1B, side 238. I øvelse 1B skal I kun lave spørgsmålene. Begge øvelser sendes til mig.

  Hjemmearbejde til den 25. marts:

  1. Øvelse 2B på side 239 – sendes også til mig.
  2. 漢字! Jeg har lavet en quiz til at hjælpe jer med at terpe kanji i kapitel 10. Her finder I en vejledning til, hvordan I bruger quizlet. Som ekstra arbejde kan I prøve alt lave alle de compounds, I kan, med de 16 kanji i testen.

  God fornøjelse – og skriv / mail / ring med spørgsmål!

 24. 3月11日
  書きましょう!I skriver en kort dagbog efter modellen fra よみもの i kapitel 9 – i grupper.
  Vi fortsætter med øvelser med den uformelle form – TB og WB.
  Vi læser よみものerne færdigt (fra første linje på side 331).

  しゅくだい
  Lav 4 sætninger efter anvisningerne nederst i kanjitesten. Sendes til mig.

 25. 3月4日
  漢字テスト: kapitel 9, anden side.
  Attributiv leg 🙂
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Begge よみもの i kapitel 9 (330-331 og 332).
  Øvelsersgrupper 3 & 4.

  しゅくだい
  Øvelse 3 A, side 219. Lav både ja- og nej-svar. Vi checker det i klassen.

 26. 2月26日
  漢字テスト! 第9課, første side (s328). 漢字を勉強してください!
  Øvelser med beskrivende sætninger – fra げんき (øvelsesgruppe 5) og げんきWB.

  しゅくだい
  1A&B/217-218. Vær søde at lave dem, selv om vi ikke checker det i klassen!

 27. 2月19日
  漢字 recap: kapitel 6-8. Husk at repetere!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  会話 i kapitel 9 (side 208). Husk at læse dem hjemmefra!
  Vi repeterer uformelle former og begynder på den næste store emne: beskrivende sætninger

  しゅくだい
  5B/202. Lav kun de negative sætninger i bydeform, uden årsagsangivelse – fx nr 1: たばこを吸わないでください.
  6B/203. Lav kun spørgsmålene – fx nr 1: 食べるのが好きですか.

 28. 2月12日
  Vi læser よみもの færdig.
  øvelser med
  – negativ uformel brugt i høflig bydeform: ‘Vær sød at lade være med …’
  – nominaliserende の.

 29. 2月5日
  Første gang i den sammenbragte familie!

  Vi starter med at repetere de korte former igen igen igen og bruger dem i:
  – øvelser med と言う.
  – negativ uformel brugt i høflig bydeform: ‘Vær sød at lade være med …’
  – nominaliserende の.

 30. 1月27日
  Hygge! Vi ser Kiki den lille heks – 魔女の宅急便
  Diana og andre tager ケーキ og / eller あめ med 🍰🧁🍬🍫

 31. 1月22日
  漢字テスト fra kapitel 7 til 9
  よみもの (side 330-331)
  まとめの練習 (opsamlingsøvelser)

  宿題
  Repeter 漢字 fra kapitel 7 til 9.

 32. 1月8日
  あけましておめでとうございます!
  お正月 traditioner – vi ser en video.
  Videre med げんき: allerede (もう) og endnu ikke (まだ). Øvelse 6A og 6B.
  Lille, hyggelig, nem ekstemporaltekst – dvs I ikke kan forberede det hjemmefra!

  クリマスのしゅくだい
  Har I ekstra tid i juleferien, brug den på at repetere 漢字 og gloser – de grå sider ved hvert kapitel (kap. 7, 8 og 9).
  … og husk endelig at tilmelde jer næste trin!

 33. 12月18日
  Nogen kommer med kage 🍰
  漢字テスト: anden side i kapitel 9 (side 329)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med attributive (beskrivende) sætninger.

  しゅくだい
  Øvelse 4A / 220. Checkes i klassen.

 34. 12月11日
  Hvis folk har tid og lyst, kan vi mødes på Nicholas’ vinbar Vinhanen til gløgg efter undervisning.
  漢字テスト: første side i kapitel 9 (side 328)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser fra kapitel 9 – først og fremmest med attributive (beskrivende) sætninger.

  しゅくだい
  Øvelse 1A&B, side 217-218 og øvelse 7A/ side 223. Checkes i klassen.

 35. 12月4日
  10分のかいわ: 何をするのが好きですか。どうして。
  10 minutters bøjning
  Checker hjemmearbejdet.
  第9か: Vi læser dialogen (side 208-209). Husk at læse den hjemmefra!
  Vi taler først og fremmest om attributiv form og om まだ.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Øvelse 8B / side 204
  Repeter gloserne fra kapitel 6 til 8 og bøj verberne i te-form og i negativ uformel. Gør det, selv om vi ikke kontrollerer det i klassen 🙂

 36. 11月27日
  Vi fortsætter med 10 minutters bøjningsøvelser.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser よみものen på side 326.
  Øvelsesgrupper 7 og 8.

  Hjemmearbejde
  Øvelse 6B/ side 203 – vi checker den i klassen.
  (Øvelse 5B – send den til mig, hvis I har behov for det)

 37. 11月20日
  10 minutters bøjningsbingo! Verber & adjektiver fra kapitel 8.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om のが og laver øvelser med den (øvelsesgruppe 6)
  Vi læser よみものen på side 326.

  Hjemmearbejde
  Øvelse 4A / side 201 (vi checker det ikke, men lav det alligevel!) og 5A / side 202 – vi checker den i klassen.

 38. 11月13日
  10 minutters フリー会話 (og ikke mere end 10!). 11月の天気 (novembervejr). benspænd: brug と思います!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelser med と og med のが.
  (よみもの – side 323 – læs den gerne hjemmefra!)

  宿題
  De sidste sætninger i øvelse 3A/199 (fra sætning 8) + 5A/202.
  Her får I igen bøjningsarkene med adjektiver og verber. Brug dem gerne igen og igen og igen – indtil de virkelig sidder 🙂

 39. 11月6日
  10分の会話: しゅみ (hobby)
  漢字テスト: kapitel 8, anden side (side 324)
  Vi læser 会話2 (s 186).
  Øvelser med と (og のが)
  Vi taler om ubestemte stedord.

  宿題
  Repeter ordforråd kapitel 5-7 (tag listerne fra hver kapitel!)

 40. 10月30日
  Vocabulary buildup 🙂ord for påklædningsgenstande.
  Pararbejde: Hjælp hinanden med at skrive et はがき fra efterårsferien. I skal bruge almindelig nutid/datid uformelt – og mindst en V[masu] に行く.
  漢字テスト: første side i kapitel 8, よみもの (side 323)
  Kapitel 8, かいわ (side 186). Husk at læse det hjemmefra!
  Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations-と.
  Øvelser med と.

 41. 10月23日
  Husk, at der ikke er undervisning den 16 oktober!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi starter med en overblik over formelle og uformelle former.
  Ekstra øvelser med ている (ikke fra げんき) og en ekstra forklaring om det.
  よみもの (s 321)

  しゅくだい
  3B/178.

 42. 10月9日
  Vocabulary buildup 🙂 påklædningsverber.
  Pararbejde: Hjælp hinanden med at skrive en minidagbog fra weekenden. I skal bruge både ている-former og almindelig nutid/datid – og mindst en V[masu] に行く.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med resten af øvelserne fra kapitel 7 (Øvelsesgruppe 2, 3 og 4).
  よみもの (s 321)

  しゅくだい
  4A/179. Vi checker det i klassen.

 43. 10月2日
  10 minutters fri 会話. 雨の日、何をしますか。(Hvad laver I, når det regner) Benspænd: brug minimum en て form.
  漢字テスト: anden side i kap 7 (side 319).
  Vi laver øvelse 1B færdig.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi forsætter med flere øvelser fra kapitel 7 – fra げんき og mere.
  (よみもの – side 321 – husk at læse den hjemmefra!)

  しゅくだい
  Øvelse 5A /181

 44. 9月25日
  漢字テスト! Kapitel 7, første side (side 318).
  Kapitel 7, 会話 nr 2. (side 167). Vi fortsætter med at tale om ている-formen og om formålskonstruktioner.
  Øvelser med ている og formål.

 45. 9月18日
  Vi fortsætter med oversættelsesøvelserne.
  げんき!
  Kapitel 7, 会話 (side 166). Vi taler først og fremmest om ている-formen.
  Øvelser med ている.

  Hjemmearbejde
  Repeter repetitionen 🙂

 46. 9月11日
  3級へようこそ!
  Det har været en lang sommerferie, så vi begynder med en repetition af al den grammatik, vi har haft på trin 2: ledsætninger, adjektiver og verbale bøjninger: uformelle former, て,ても og ない .
  … og så sætter vi det på prøve med nogle oversættelsesøvelser, som vi laver sammen i klassen.

 47. I ferien:
  – ひらがな øvelser – så meget så muligt! Gerne hver dag – fx 10-15 minuten om dagen 🙂 To gode apps: Dr. Moku’s hiragana mnemonics, Hiragana Pro (Android). Skriv gerne en kommentar, hvis i kender til flere.
  – Kanji fra kapitel 3-6. Genki har sin egen kanji app, som hedder GENKI kanji cards – den konster 49 kr for iOS og 54 kr for Android. Man kan vælge at øve enkelte kapitler, så det er ret godt.
  – Adjektivbøjninger.
  – Te-formen for verber (genbrug evt bøjningsarkene for adjektiver og for verber).

 48. 6月26日
  Resten af さくぶん’erne (stk 6, 7 og 8).
  Resten af øvelserne i kapitel 6 i げんき (gruppe 5 og gruppe 6).
  Hvis I har spørgmål, I vil stille, så er det nu!

 49. 6月19日
  10分のかいわ ([næsten ]fri samtale): なつやすみ. Benspænd: brug mindst en て-form og てもいい-form.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser さくぶん3&5 i dette handout. Husk at læse dem hjemmefra!
  Vi fortsætter med øvelser fra øvelsesgruppe 4 og 5.

  しゅくだい
  4A/159

 50. 6月12日
  Husk at tage bøjningsarket med verber – så kigger vi på NAI-formen.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelsesgruppe 3.
  Vi læser よみものen side 316 (husk at læse den hjemmefra).

  しゅくだい
  Øvelse 3C/159. Checkes i klassen.

 51. 5月22日
  Diana finder en liste over madvarer og retter.
  漢字テスト: kapitel 6, anden side (side 313)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelsesgruppe 2 og 3.
  (よみもの (side 316)).

  しゅくだい
  Øvelse 2A. Vi checker det i klassen.

 52. 5月15日
  漢字テスト: kapitel 6, første side (side 312)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelser med て-formen.
  Hvis tid: vi taler om てもいいてす og てはいけません.

  しゅくだい
  Øvelse 1C/156-157. Checkes i klassen.
  Og brug gerne denne video til at øve te-formen:

 53. 5月8日
  Vi checker hjemmarbejdet.
  Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra! (side 146)
  På vej til flydende japansk: Hvordan vi forbinder sætninger med te-formen.
  Bøjningsøvelser fra げんき.

  しゅくだい
  Øvelse 5B færdig.
  6A/ 142: oversæt spørgsmålene. Vi besvarer dem i klassen.

 54. 5月1日
  Vi læser resten af andet postkort i kapitel 5.
  Vi laver øvelserne 5 A&B (5A I har haft som hjemmearbejde til sidste uge) og i denne forbindelser taler vi overordnet om verber (opslagsformer og kategorier).
  6A i grupper.
  (Hvis tid, læser vi dialogerne i kapitel 6 / side 146 – så læs dem gerne hjemmefra)

  しゅくだい
  ひらがな、カタカナ og 漢字.

 55. 4月24日
  10分のかいわ: りょこう. Benspænd: brug から! Brug gerne postkortene i よみもの’en fra kap. 5 (som vi skal læse i klassen) som inspiration. Vi skriver eksempler til spørgsmål på tavlen.
  漢字テスト – første side i kapitel 5 (side 306)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの i kapitel 5 (postkortene på side 309 og 310) – læs dem meget gerne hjemmefra!

  しゅくだい
  Øvelse 5A / 142

 56. 4月3日
  かいわ (fri samtale): せんしゅうのしゅうまつに何をしましたか (se しゅくだい)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 5 i Genki, かいわ (side 128). Husk at læse den hjemmefra!
  Vi laver øvelser med opfordringer & まとめのれんしゅう.

  しゅくだい
  Skriv dagbog fra weekenden (fire-fem sætninger). Med udgangspunkt i det taler I om jeres weekend med jeres sidemand.
  Øvelse 4A/141. Lav ikke nogen spørgsmål – skriv en ting, I kan lide, og en ting, I ikke kan lide – dvs to sætninger per linje. Fx:
  わたしはにくがすきです。わたしはなっとうがきらいです。

 57. 3月27日
  Vi læser de to ekstra tekster uden forberedelse (først i grupper, så læs højt).
  De resterende adjektivøvelser fra kapitel 5.

  しゅくだい
  Adjektivarket – god fornøjelse!
  Husk at matche kanji med ugedage – side 304 🙂

 58. 3月20日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Adjektivøvelserne færdig.
  VI læser よみもの 4 (305) – læs den gerne hjemmefra. Hvis tid, får I et par tekster uden forberedelse.

  しゅくだい
  Øvelse 2B & C/139

 59. 3月13日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Lille ekstra tekst med ひらがな.
  Vi fortsætter med at at øve adjektiver.

  しゅくだい
  ひらがな!ひらがな!ひらがな!
  Øvelse 1D (lav både affirmative og negative svar). Checkes i klassen (side 138)

 60. 3月6日
  Øvelser med adjektiver fra げんき.
  よみもの(‘erne) fra kapitel 3 (og 4) – og de første 漢字!

  しゅくだい
  Øvelse 1A (hvor I skal skifte til datid uformelt) og 1B (hvor I skal skifte til negativ nutid og datid uformelt) i げんき-handoutet.
  ひらがな、ひらがな、ひらがな!Øv tegnene på jeres apps, eller brug øvelsesark – fx denne, denne eller denne.

 61. 2月27日
  Diana kommer med kage 🍰
  Vi læser kapitel 12 og 13 i JfBP.
  Vi går videre til na-adjektiver.
  Øvelser med begge slags adjektiver.

  Shukudai
  ひらがな!ひらがな!ひらがな!

 62. 2月20日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 12 i JfBP.
  Vi begynder på det næste store tema: adjektiver.
  I-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

  しゅくだい
  から-sætninger fra handoutet (hvis I ikke har været til undervisning, vent med det til næste gang).

 63. 2月6日
  AFLYST PÅ GRUND AF SYGDOM 😦
  Vi begynder med en gennemgang af det, vi har lært på trin 1 – herunder verbale bøjninger og partikler.

  Vi fortsætter med et preview af げんき og lidt かな-træning på papir og online. Så ved I, hvad der venter jer 🙂

  Hvis der er tid tilovers, læser vi også en lille tekst, hvor I allerede møder nogle af de former, I kommer til at lære denne sæson (download den endelig ikke i forvejen!)

 64. 1月16日
  Resten af klassen læser kapitel 8
  Vi lærer om specifikke (relative) stedsangivelser.
  Flere opsummerende øvelser
  Hiragana-træning – denne gang med dyr 🙂

  Shukudai
  … får I ikke i denne omgang, så brug tiden på at repetere gloser!

 65. 1月9日
  Præsentationer & gennemgang af hjemearbejdet.
  Sætningsrekonstruktion.
  Vi læser kapitel 8.
  Vi taler om specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).

  しゅくだい
  Forbered en kort præsentation om jer selv:
  – navn
  – nationalitet
  – alder / hvornår I har fødselsdag
  – hvor I bor (X ni sunde imasu)
  – ting I kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu (eller ‘daisuki’, hvis man virkelig kan lide det).
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen / kirai desu.

  I fremfører i grupper – meget gerne (men ikke absolut nødvendigvis) fra hukommelsen.

  Og husk at læse kapitel 7 derhjemme og øve ひらがな!

  Listen over partikler finder I her.

 66. 1月2日
  あけましておめでとう!
  Vi taler om japanske jule- og nytårsskikke og ser en video.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 7 og måske også kapitel 8.

  Shukudai
  Sidste to sider i sider i handoutet

 67. 12月19日
  (Jeg har blot opdateret datoen – det er samme program som 12月12日, hvor jeg måtte aflyse undervisningen)

  Øvelser med partikler.
  Sætningsrekonstruktion.
  Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Kapitel 7

  しゅくだい
  かな かな かな!t Brug gerne Japanespod101’s video:

  Repeter også gerne datoer, klokkeslæt og de verber, der er listet i posten fra 11月28日 (inkl datid- og negativendelserne).

 68. 12月5日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 6: slides med partikler og sætningskonstruktion.
  Øvelser med partikler
  かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)
  (Bonus: kroppen)

  Shukudai
  Shoppingu

 69. 11月28日
  Vi fortsætter med ‘Ikutsu arimasu ka’ og de andre handouts med tællere.
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Find gloserne og deres tællere i ‘Ikutsu arimasu ka’-handoutet.
  Husk også at øve:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

 70. 24.03
  Husk, at der er efterårsferie i uge 42, og derfor ingen undervisning den 17. oktober

  I fremfører jeres korte præsentation.
  Vi læser dialogen i kapitel 3.
  Vi taler videre om tidsangivelser: klokken, ugedage, måneder, og om hvordan man udtrykker varighed: fra og til. I se det på forhånd her:

  Shukudai
  Oversæt sætningerne i handoutet. OBS: I skal kun bruge ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag i ordbogen! Checkes i klassen.
  Repetitionsøvelse: I skal lave en kort selvintroduktion: navn, profession, nationalitet, telefonnummer, evt alder. Fremføres i grupper.

 71. 09.10
  Diana prøver at huske genmaicha.
  Japans historie på 9 minutter 🙂
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Hvad er dit telefonnumre? Små tal.
  Hvad koster det? Øvelser med store tal.
  Hvis vi har tid, læser vi dialogen i kapitel 3 – den må I gerne kigge på hjemmefra.

  Hjemmearbejde
  Øvelsen ‘Mary’s host family’ fra handoutet. Husk! I skal slet ikke bruge spørgsmålene under tabellen – bare kig på informationerne i tabellen og fortæl hvad de fire personer laver og hvor gamle de er (8 sætninger i alt).
  Lær tallene fra 1 til 10, evt mens I synger med:

 72. 4.10
  Diana prøver at huske at tage genmaicha med!
  Kapitel 2: dialogen. Husk at læse den hjemmefra!
  Vi taler om hvordan man udveksler personlige informationer (adresse, mailadresse, telefonnummer) og hvordan man hilser, afhængigt af lejlighed.
  Det japanske talsystem
  Bonus: hilsener

  Shukudai
  Repeter gloserne fra det handout, I fik i klassen!

 73. 26.09
  Revolverrunde: bøjningen af desu (se herunder).
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

  Shukudai
  Lær bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
  nutid affirmativ (er) : desu
  nutid negativ (er ikke): de wa arimasen
  datid affirmativ (var): deshita
  datid negativ (var ikke): de wa arimasen deshita

 74. 19.09
  Vi præsenter os på japansk – øv gerne med videoen i posten herunder.
  … og så er vi i gang:
  Kapitel 1, dialogen. I må meget gerne læse dialogen hjemmefra. Vi taler bl.a. om hilsener, præsentationer og tiltaleformer og gennemgår wa, no og desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s