Logbog

Hjemmeopgaver og næste uges program – uge for uge:

56 thoughts on “Logbog

 1. 6月22日
  終わり!ケーキ!🍪🍰
  Vi fortsætter med bøjningsarket (ikke kigge hjemmefra!)
  Repetition 2: beskrivende sætninger
  Sidste del af ねずみのすもう
  Hvis tid – lidt flere opsummerende øvelser.

 2. 6月15日
  なつやすみのよてい: hvad skal vi i sommerferien?
  Repetition 1: bøjninger (formelt & uformelt), citationspartiklen と og 何か/何も.
  Øvelser med ovenstående.
  ねずみのすもう – fortsættelse.

 3. 6月8日
  I stedet for 会話: lav spørgsmål i grupper til かさじぞう-teksten.
  Vi fortsætter med 新年を祝う
  Resten af øvelserne fra kap 10.
  – og øvelser fra JLPT 5.

  しゅくだい
  Hør historien om jizoerne en sætning ad gangen her – det kræver login. I kan også høre det normalt oplæst (altså ikke delt op i sætninger) her.

 4. 6月1日
  Vi begynder med at lytte til en lidt anderledes udgave af historien om かさじぞう. Efter endt gennemlytning laver I i grupper 5 spørgsmål til historien – og svarer på den anden gruppes spørgsmål.
  Resterende øvelser fra kapitel 10.

  宿題
  Oversæt 新年をいわう (gloseliste her) og send oversættelsen til mig.
  Find verber, der passer til jeres まち-mindmap. Vi hører dem i klassen.
  Repeter 漢字 og gloser t.o.m. kapitel 10!!!

 5. 5月18日
  Word cloud: byen (se foregående post).
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med かさじぞう.
  Sætningsde- og -rekonstruktion.

  しゅくだい
  Øvelse 6A/side 244 & 8A/side 246

 6. 5月11日
  漢字テスト – kapitel 10, begge sider.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Word cloud (mindmap): i byen. I sidder i grupper og skriver alle de gloser ned, som har med byen at gøre.
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 10 (2B, 5A+B, 6A)
  第10か、よみもの

  しゅくだい
  Øvelse 1B/238 (bare lav komparative sætninger med nøgleordene – ikke spørgsmål + svar) og øvelse 2A/238.

 7. 5月4日
  5分のかいわ: Fortæl om hvad I ser på jeres vej til skolen – tag gerne billeder med jeres telefon.
  Repetition: negativformer.
  ききとり
  Mere om hensigt
  Øvelser med komparativ og hensigt

  (第10か、よみもの)

 8. 4月27日
  5分の会話: ペットについて. Brug もう og まだ.
  Repetition: lidt om perioder og antal gange.
  Anden side af ねずみのすもう.
  第10課、dialogerne.
  Vi taler om sammeligninger og om at udtrykke hensigt.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Øvelse 8B. Checker i klassen (husk dagbogen イスター休みの日記).

 9. 4月20日
  Husk, der er ingen undervisning den 13. april – vi holder påskeferie!

  5分のかいわ: om jeres イスター休み.
  Repetition: tællere.
  Øvelser med もう og まだ (6A&B) og øvelse 8B.
  Vi fortsætter historien om sumomusene: ねずみのすもう, del 2.

  しゅくだい
  Skriv dagbog fra ferien. Sendes til mig.
  Hør meget gerne podcasten igen!

 10. 4月6日
  5分の会話: いスター休みのよてい
  ききとり – på en ny måde
  Vi checker hjemmearbejdet
  だい9か、よみもの (vi satser på at læse begge stykker).

  宿題
  Øvelse 4A, side 220 & 7A, side 223. Checkes i klassen.

 11. 3月30日
  5分のかいわ: 週末。Benspænd: brug den nye formålskonstruktion V[ます]に + bevægelsesverbum (行く, 来る eller かえる).
  漢字テスト: kapitel 9, begge sider.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Repetition: tidsudtryk.
  Øvelser med formålskonstruktionen og med beskrivende sætninger.
  だい9か、よみもの (vi satser på at læse begge stykker).

  しゅくだい
  Handoutet (behøver ikke checkes) og øvelser 3A+B.

 12. 3月23日
  週末の話 (vi taler om weekenden)。Benspænd: brug min en て-form og en ない-form.
  Repetition: verber & deres bøjninger (relaterer til dagens emne).
  だい9か, fortsat. Vi taler først og fremmest om beskrivende (attributive) sætninger. Desuden: もう og まだ.
  Øvelser med beskrivende sætninger.

  Hvis tid: vi begynder at læse よみもの’en i kapitel 9 (すーさんの日記, side 330). Begynd gerne at øve 漢字 fra kapitel 9 – I får en test næste gang 🙂

 13. 3月16日
  週末の話 (vi taler om weekenden)。Benspænd: brug min en て-form og en ない-form.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  いちばんむずしい日本語
  Nem ききとり. Efter gennemlytning laver I spørgsmål til det, I har hørt.

  Kapitel 9. 会話
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.

  しゅくだい
  5B, 6A & 8A

 14. 3月2日
  Husk, vi starter kl. 17.00. Kl 18.30 kan interesserede høre en præsentation af World Campus Japan.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi forsætter med øvelserne i kapitel 8.
  だい8か, よみもの.

  宿題
  Øvelser 2A, resten af 3A og 3B.

 15. 2月23日
  5分の会話: 先週末. Benspænd: brug Xと言いました eller Xと思いました
  漢字テスト, 第8か, anden side.
  Holdets verbumliste
  Øvelser 1, 3 og 4 (ikke hjemmearbejde!)
  Hvis tid: 第8か, よみもの.

  宿題
  Repeter, repeter, repeter!

 16. 2月16日
  5 minutters かいわ: せんしゅうのしゅうまつ
  漢字テスト – første side i kapitel 8 (s 323).
  Kapitel 8, かいわ. Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.
  Øvelser med と.

 17. 1月19日
  5 minutters 会話: hvordan & hvornår kommer I til undervisningen?
  漢字テスト: ande side fra kapitel 7.
  Vi fortsætter med øvelser med bl.a Vている.
  第7か: よみもの
  (ポドキャスト med te-iru)

  しゅくだい
  Øvelse 1 og 3 i handoutet.
  Repeter te-former: kig i gloselisten for kapitel 7-7, find verberne og bøj dem i te-form.

 18. 1月12日
  漢字テスト: kap 7, første side
  Lotterisamtale – free style!
  Opsamling om ている.
  Øvelser med ている og formåls-に.
  第7か: よみもの
  (ポドキャスト med te-iru)

  しゅくだい
  Anden side af handouten. Checkes i klassen.

 19. 1月5日
  明けましておめでとうございます!

  Hængeparti: てもいい og てはいけません
  第7課、かいわ.
  Vi taler om ている og に行く
  Øvelser med ovenstående.

  Repetition: datoer

 20. 12月1日
  5分のかいわ: クリスマスやすみ (om juleferien).
  漢字テスト: første side i kapitel 6 (side 312).
  Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra!
  Vi begynder med et nyt større emne: te-formen.
  Øvelser med te-formen.

 21. 11月27日
  Show & tell: Tag et feriebillede med og fortæl om det (B/143).
  よみもの 2 + ekstra tekst: 金魚. Teksten er lagt på i tre ‘udgaver’, men det er den samme tekst 🙂
  漢字 øvelser (side 308-309)

  しゅくだい
  Sidste side i handoutet – husk de årsagsangivende sætninger! Mailes til mig.

 22. 11月17日
  5分のかいわ: 週末. Denne uges benspænd: brug mindst en af følgende: 好きな/きらいな og tal/tæller.
  漢字テスト: fra kapitel 5 (side 306)
  ポドキャスト: opfordringer
  Vi læser den sidste dialog (会話 3, side 129) og taler om uformel tale: hvornår, med hvem og hvordan? Fokus på verber.
  Øvelser: en almindelig dag.
  (Hvis vi har mere tid, går vi i gang med よみもの)

 23. 11月10日
  5 minutters snak om hvad I har lavet i weekenden. Denne gang med benspænd: I skal bruge to adjektiver, bundet sammen med くて (i-adjektiver) eller で (na-adjektiver) mindst en gang.
  Kanjitest igen! (Det vil ikke være helt så ofte fremover 🙂 ) Kanji fra kap. 3 og 4, så øv gerne kanji’erne i de to kapitler. I husker bedst, hvis I skriver hver kanji et antal gange (hvor mange gange afhænger af jeres tid og ihærdighed).
  だい4か: よみもの – sidste læsestykke i dette handout.
  だい5か: かいわ (kapitel 5 – dialogen). Ferier – og beskrivelser.
  Klassearbejde: En almindelig dag

 24. 11月3日
  5 minutters fri snak (日本語で 🙂 ) om hvad I har lavet sidste weekend.
  Den allerførste kanjitest (漢字テスト) – en nem en! Det betyder, at I lige skal kigge kanji fra kapitel 3 igennem.
  カタカナ øvelser
  Yomimono (よみもの) & Reading Practice, kapitel 2-4. Vi læser så meget, vi når, og fortsætter med evt hængepartier i næste uge.
  Øvelser fra yomimono-delen, kapitel 3.

  しゅくだい
  Dagbog fra efterårsferien – brug adjektiver! Mailes til mig.

 25. 10月27日
  Vi checker hjemmearbejdet
  Genki kapitel 4, かいわ. Hvis tid, går vi i gang med よみもの.

  しゅくだい
  Indsæt adjektiver – i kan hente handoutet (hvor der også er gloser med) her.
  Øvelse 1F, side 135 (adjektiver-handoutet).
  Frivilligt: skriv dagbog fra efterårsferien – brug adjektiver! Mailes til mig.

 26. 10月13日
  kanamemory
  Flere øvelser med adjektiver.
  Overgang: Vi læser og oversætter denne tekst.
  (Øvelser med partikler).

  しゅくだい
  Øvelser fra handoutet – checkes i klassen.
  Øvelse 1F, s139 i げんき handoutet – mailes til mig. Deadline: efterårsferien

 27. 9月29日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om na-adjektiver.
  Flere øvelser med begge slags adjektiver (hjemmebryg & げんき)
  Vi læser kapitel 12 og 13

  しゅくだい
  Forbind halvdelene-øvelsen

 28. 9月22日
  Øvelser med から.
  Vi begynder med det næste helt store tema: adjektiver.
  I-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

  しゅくだい
  Øverste øvelse på side 2 i handoutet – lav så mange sætninger, som I kan.

 29. 6月9日
  Præsentationer.
  Vi gennemgår resten af teksten i kapitel 8, og de, der ikke nåede at læse op, gør det.
  Vi taler om specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).
  Øvelser med stedsangivelser
  Kapitel 9
  Se også gæstelæreren:

  しゅくだい
  Forbered en kort præsentation om jer selv:
  – navn
  – nationalitet
  – alder
  – profession
  – hvor I bor (X ni sunde imasu)
  – ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

  I fremfører i klassen – meget gerne (men ikke absolut nødvendigvis) fra hukommelsen.

  Og husk at øve かな!

 30. 5月26日
  Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
  Vi laver partikeløvelserne færdig.
  Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Ekstemporal tekst (download den endelig ikke i forvejen!)
  Repeter gerne dyrenavnene her! Vælg Match 3 for quizze jer (og brug en anden browser end Safari).
  (Kapitel 7)

  しゅくだい
  かな かな かな!Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, der er listet i posten fra 5. maj (inkl datid- og negativendelserne).

 31. 5月19日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Mere om partikler – vi fortsætter slides’ene fra sætningskonstruktion.
  Øvelser med partikler
  (かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)).
  Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
  (Bonus: kroppen
  Vi læser kapitel 7.)

  しゅくだい
  Øvelse 3/C i kore/sore/are-handoutet: ‘Please make question and answers in Japanese as in the example. (word order exercise)’. Checkes i klassen.

 32. 5月5日: Ingen undervisning!
  5月12日

  Podcast
  Tællere og verber: NAN-X og SHOPPINGU handoutet
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Sætninger i Ikutsu arimasu ka-handoutet.Vi cheker dem i klassen.
  ひらがな: か og さ-rækken!
  Husk også at øve:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere (nogle af) tællerne, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

 33. 4月7日
  Præsentationer.
  Kapitel 4: dialogen
  KO-SO-A-DO systemet og lidt (mere) om partiklerne ‘も’ og ‘が’
  Gruppearbejde: dit og dat:)

  Shukudai
  1. Forbered en præsentation af jer selv: navn, profession, nationalitet, alder, (fødselsdag), telefonnummer. Fremføres for jeres sidekammerat – I må gerne freestyle den, men I må lige så gerne læse den op.
  OBS. Hvis I har eksotiske professioner såsom socialrådgiver eller indkøbsansvarlig, så lad være med at bruge oceaner af tid på at prøve at slå det op. Brug i stedet ‘nihongo no gakusei’ – det er I nemlig allesammen!

  2. Resten af sætningerne i handoutet, øvelse 1 (minus kattesætningen) – checkes i klassen.

 34. 24.03
  IISUTAA YASUMI!
  Brug påskeferien på at repetere gloser – både dem, der står i den nederste grå stribe på de fleste af bogens sider (kapitel 1-3) og de ekstra gloser, som i kan finde i mine handouts. Lav gerne egne gloselister, fx delt i kategorier: beklædningsgenstande, dyr, professioner, dagligdagsobjekter, tal, mad og drikke.

 35. 10.03
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Talsystemet (handout udleveret).
  Talquiz
  Gruppearbejde:
  Små tal
  Store tal
  AはBです og tal

  Hjemmearbejde
  Oversæt sætningerne i handoutet. Checkes i klassen. Hvis I skriver det med kana, må I meget gerne maile det til mig eller aflevere i hånden.
  HINTS:
  min = jeg’s (jeg = watashi; ‘s = no)
  advokat hos NHK = NHK’s advokat
  namae = navn
  nan-jin = hvilken nationalitet
  OBS 1: Brug ikke for meget tid på sætninger, der driller urimeligt meget – vi gennemgår oversættelserne meget grundigt i klassen.
  OBS 2: Bruger kun ord og sætningskonstruktioner, som I har lært. Ingen opslag!

  Lær tallene fra 1 til 10. Måske hjælper det med en lille video:

 36. 03.03
  Revolverrunde: bøjningen af desu.
  Vi færdiggør de sidste to siders øvelser med no og desu fra sidste uges handout.
  Flere øvelser med no
  . Først kigger vi på en lille ekstraforklaring.
  Bonus: hilsener
  Kapitel 2: dialogen
  Det japanske talsystem

  Shukudai
  Øv bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
  nutid affirmativ: desu
  nutid negativ: de wa arimasen
  datid affirmativ: deshita
  datid negativ: de wa arimasen deshita

 37. 25.02
  Vi læser kapitel 1 igen – nu er det jeres tur.
  Forklaring om wa, no og om desu.
  Bonus: om at spørge på japansk (pkt 2 i handoutet) + lidt om kono og kore
  Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B.
  (Den allerførste podcast: Præsentationer)

  Shukudai
  Skriv jeres navn med katakana.
  Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

 38. 18.02
  Så er vi i gang!
  Vi begynder med at gennemgå den japanske lydinventar.
  Kapitel 1, dialogen.
  Vi taler om partiklerne wa og no og om desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

 39. 11.02
  Hajimemashite! Vi præsenterer os for hinanden, prøver en quiz og skriver også et par tegn. I får en kort general intro til det japanske sprog – skriftsystem og lyde. Sidst men ikke mindst taler vi om de forskellige digitale hjælpemidler (fra hjemmesider til apps), som I kan benytte jer af, mens I lærer japansk. I kan se en løbende opdateret liste på ‘Digitale ressourcer’-siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s