Logbog

Ugens program og hjemmeopgaver – uge for uge:

51 thoughts on “Logbog

 1. 4月25日
  10分の会話: けさについて。Brug udelukkende uformelle former.
  漢字テスト: anden side i kapitel 9 (side 329)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med bl.a. beskrivende sætninger.
  だい9か、よみもの (første læsestykke – スーさんの日記) – side 330-331.

  宿題
  Øvelse 4A / side 220. Checkes i klassen.

 2. 4月18日
  10分の 会話: デンマークのてんき. Benspænd: brug formålskonstruktionen V[ます]に + bevægelsesverbum (行く, 来る eller かえる)
  漢字テスト: kapitel 9, første side.
  Øvelser fra kap 9 (øvelsesgruppe 2, 3 og 4).

  Og med tak til Rolf: man kan købe finde kanji-plakater og alt muligt andet japansk hos White Rabbit Japan.

  しゅくだい
  Øvelse 1A&B. I skal repetere de uformelle former, fordi de er nødvendige, når I skal formulere beskrivende sætninger. Checkes kun hvis I har spørgsmål.

 3. 4月11日
  10分のかいわ: 週末について
  漢字テスト: kapitel 8, begge sider (side 323-324).
  Kapitel 9, 会話 (side 208)
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.
  Øvelser med emner fra kapitel 9.

 4. 4月4日
  Husk, at der ikke er undervisning den 28. marts!
  15分の会話: イースター休みについて
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser resten af いなか-teksten.
  JLPT N5 øvelser (inkl lytteøvelser).

  しゅくだい
  Øvelser 5A & B og 6A (s.202). Checkes i klassen.
  Brug også meget gerne den ekstra tid på at repetere gloser og 漢字 fra kapitel 6-8!

 5. 3月21日
  Vejen til Studieskolen: hvordan kommer I i skole, hvor lang tid tager det, ser I noget spændende på vejen?
  Resten af øvelserne i kapitel 8.
  いなか teksten færdig (I må ikke læse hjemmefra!)

  しゅくだい
  Øvelse 3B, side 199-200 & resten af øvelse 4A, side 201 (fra ロバート). Checkes i klassen.

 6. 3月14日
  イスタート休みについて – hvad skal I lave?
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser fra kapitel 8 (3A&B og 4A, 5A)
  En lille overraskelsestekst.

  しゅくだい
  Øvelse 8A / 204. Checkes i klassen.

 7. 3月7日
  10分のかいわ: vi snakker om vejret
  よみもの (s 326)
  Øvelser fra kapitel 8 (3A&B og 4A, 5A)

  しゅくだい
  Øvelse 6B / 203.

 8. 2月28日
  Påklædningsverber
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om navnemåde.
  Øvelser fra kapitel 8.
  [だい8か、よみもの (side 326)]

  しゅくだい
  Bøjningsarket. Checkes i klassen.

 9. 2月21日
  かいわ: ともだちについて. Benspænd: brug en と思う
  Vi checker hjemmearbejdet.
  だい8か、resten af 会話.
  Vi taler fortsat om と, uformelle former, herunder ない.

  しゅくだい
  Øvelse 7A / side 183

 10. 2月14日
  Pararbejde: Hjælp hinanden med at skrive en minidagbog fra weekenden. I skal bruge både ている-former og almindelig nutid/datid – og mindst en V[masu] に行く.
  Øvelser med ている-formen og med formålskonstruktionen V[masu]に行く.
  Kapitel 8, かいわ (side 186). Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.

 11. 2月7日
  Velkommen på trin 3!
  Vi starter med en kanjileg med kanji fra kapitel 7, begge sider (s318-319).
  Vi fortsætter med øvelser med ている-formen og med formålskonstruktionen V[masu]に行く.
  よみもの i kapitel 7 (s321).

 12. 1月24日
  Sæsonafslutning – med dobbelttime! Vi begynder kl. 17.15.
  Gloseleg (overraskelse)
  Kort oprids af de emner, vi har gennemgået på trin 2.
  Vi fortsætter med ている-formen og laver øvelser med den.
  Pause
  Snakkeøvelse i par: hvad lavede du, da…
  Vi taler om 何か og 何も.
  Flere øvelser fra kapitel 7.

  しゅくだい
  Øvelse 1 A / side 176.

 13. 1月17日
  5分のかいわ: ペットについて
  Repetition: tidsangivelser.
  第7課、かいわ (side 166).
  Vi taler om ている og に行く.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Repeter gloser fra kapitel 3-6.

 14. 1月10日
  10分のかいわ: 私の日 (min dag). Benspænd: brug てformer.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの i kapitel 6 (side 316).
  Ekstra tekst. I må godt kigge den igennem hjemmefra, men vi oversætter i klassen.
  De resterende øvelser fra kapitel 6.

  しゅくだい
  Øvelse 5 A (side 161).

 15. 1月3日
  10分のかいわ: クリスマス休み. Benspænd brug en から og てform.
  漢字テスト – repetition kapitel 3-6
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの i kapitel 6 (side 316).
  Ekstra tekst. I må godt kigge den igennem hjemmefra, men vi oversætter i klassen.

  しゅくだい
  Øvelse 4 A&B/159-160
  Lille tekst til at oversætte – sendes til mig.

 16. 12月13日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug mindst en て- form!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om bede om og give tilladelse: Vてもいい, Vてはいけません.
  Flere øvelser med て, Vてもいい, Vてはいけません
  (Hvis tid: yomimono kapitel 6 / side 316).

  しゅくだい
  Øvelse 1C, anden halvdel & 1D (begge på side 157). Checkes i klassen.
  Og brug gerne denne video til at øve te-formen:

 17. 12月6日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
  Kanjitest: anden side i kapitel 6, よみもの-delen (side 313).
  Vi fortsætter med te-formen: bøjningerne.
  Øvelser med て.
  Hvis tid, taler vi om てもいいです og てはいけません.

  しゅくだい
  Husk at øve kanji!

 18. 11月29日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
  Kanjitest: første side i kapitel 6, よみもの-delen (side 312).
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra! (side 146)
  På vej til flydende japansk: Hvordan vi forbinder sætninger med te-formen og mere om verber.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Øvelser 3A/side 140. Checkes i klassen. Frivilligt: 4B/side 141 – sendes til mig.

 19. 11月22日
  10 minutters かいわ: sidste weekend.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  漢字テスト: anden side fra kapitel 5 (side 307)
  Vi fortsætter med øvelserne fra kapitel 5.
  Hvis tid, læser vi kapitel 5, よみもの – de to postkort på hhv. side 309 & 310.

  しゅくだい
  Øvelse 5A, side 142.

 20. 11月15日
  漢字テスト!Kanji’erne på side 306.
  Vi læser kapitel 5 i Genki, かいわ (side 128).
  Øvelser med adjektiver.

  しゅくだい
  Skriv 4-5 sætninger om jeres weekend. Sendes til mig.

 21. 11月8日
  漢字テスト!Kanji’erne på side 303.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser よみものen (305).
  Vi laver øvelser fra よみもの-delen og skriver egne post-its.

  しゅくだい
  Øvelse 7B, side 124-125. Vi checker det i klassen

 22. 11月1日
  Alleførste kanjitest! Kanji’erne på første side i kapitel 4, yomimono (side 302).
  Vi fortsætter med at læse kapitel 4, dialogen – sidste del (på side 103).
  Hvor ligger det? Øvelser med lokation (fra げんき og mere).
  Hvis tid: lytteøvelse fra mykikitori.com.

  しゅくだい
  Øv kanji’erne på side 302 – og fortsæt med at øve hiragana, hvis I har behov for det 🙂

 23. 10月25日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi går i gang med Genki! Vi starter med kapitel 4 (hvis I ikke har bogen, kan I hente kapitlet her).
  Vi repeterer: eksistensverberne あります / います, udvidet stedsangivelse (ovenpå, nedenunder osv) og varighed.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Efterårsferie-opgaverne (se posten herunder).

 24. 10月11日 & 10月18日
  Ingen undervisning! Men til gengæld en masse opgaver:
  ひらがな、ひらがな、ひらがな!Øv tegnene på jeres apps, eller brug øvelsesark – fx denne, denne eller denne. Hiragana har højeste prioritet!
  あきやすみの しゅくだい: Læs kapitel 3 i Genki og lav øvelserne 1B/95, 1C/96 & 3A+B/99
  Vi checker opgaverne i klassen efter efterårsferien.

 25. 10月4日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Flere øvelser med begge slags adjektiver (hjemmebryg & げんき)
  Vi læser kapitel 12 og 13

  しゅくだい
  Øvelse 1B&C, s 137.

 26. 9月27日
  Vi fortsætter med at tale om adjektiver, denne gang na-adjektiver.
  Vi læser kapitel 13 i JfBP
  Øvelser med begge slags adjektiver

  Shukudai
  Resten af øvelsen øverst på side 2 i handoutet – sendes til mig. Her kan I finde en meget god liste over de mest almindelige i-adjektiver.

 27. 9月20日
  Diana husker tre øvelsesark.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 12 i JfBP.
  Vi begynder med det næste helt store tema: adjektiver.
  I-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

  しゅくだい
  Nederste øvelse på side 2 i handoutet.

 28. 6月14日
  Repetition: hvad har vi lært på trin 1?
  Lille overraskelsestekst
  Gloseleg
  (Vi fortsætter i genki-handoutet. Det behøver I ikke forberede hjemmefra!)

  Shukudai
  Lav sætninger med ordene i handoutet og send dem til mig allersenest onsdag den 21.

 29. 5月24日
  Præsentationer & gennemgang af hjemearbejdet.
  Vi læser kapitel 8.
  Vi taler om specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).

  しゅくだい
  Øvelse C med destinationer
  Forbered en kort præsentation om jer selv:
  – navn
  – nationalitet
  – alder
  – profession
  – hvor I bor (X ni sunde imasu)
  – ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

  I fremfører i grupper – meget gerne (men ikke absolut nødvendigvis) fra hukommelsen.

  Og husk at øve かな!

 30. Hej, den er ret svær at finde når du søger på gruppens navn. Jeg har dog fundet den, så hvis andre har svært ved at finde den, så kan jeg evt. linke til den.
  Hilsen Julie

 31. 5月10日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
  Flere partikeløvelser.
  Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Ekstemporal tekst (download den endelig ikke i forvejen!)
  Kapitel 7

  しゅくだい
  Sidste to sider i handoutet.
  かな かな かな!Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, der er listet i posten fra den 30. november (inkl datid- og negativendelserne).

 32. 5月3日
  Mere om partikler: slides med partikler og sætningskonstruktion.
  Øvelser med partikler
  かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)
  (Bonus: kroppen)

  Shukudai
  Repeter tal og verber, inkl. de fire bøjninger.

 33. 4月26日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Podcast
  Tællere og verber: SHOPPINGU handoutet
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Sætninger i NAN-X-handoutet.Vi cheker dem i klassen.
  Husk også at øve:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere (nogle af) tællerne, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

  Og en til video med tidsangivelser:

 34. 15.03
  Vi hører en podcast.
  Kapitel 3: tidsangivelser.
  Vi taler om klokken og om hvordan man udtrykker varighed.

  Hjemmearbejde
  Øvelsen i handoutet. I skal kun skrive hvad de laver og hvor gamle de er (uden tilhørende spørgsmål). Vi checker det i klassen, men hvis I skriver med hiragana, må I gerne efterfølgende aflevere det til mig, så jeg kan checke det.

  Og her finder I det website, hvor Det Nationale Museum for Moderne Tider i Tokyo har lagt 64 gamle anime op.

 35. 1.03
  Revolverrunde: bøjningen af desu.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 2: dialogen. Vi taler om hvordan man udveksler personlige informationer (adresse, mailadresse, telefonnummer) og hvordan man hilser, afhængigt af lejlighed.
  Det japanske talsystem
  Bonus: hilsener

  Shukudai
  Øvelsen på handoutet.
  Lær bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
  nutid affirmativ: desu
  nutid negativ: de wa arimasen
  datid affirmativ: deshita
  datid negativ: de wa arimasen deshita

 36. 22.02
  Vi begynder kl 19.15!
  I præsenterer jer for hinanden.
  Vi taler om spørgsmål og svar – hvilket svar passer til hvilket spørgsmål?
  Bonus: lidt om kono og kore
  Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B.
  (Den allerførste podcast: Præsentationer)

  Shukudai
  Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

 37. 15.02
  Husk – vi begynder kl. 19.00!
  Vi er i gang!
  Kapitel 1, dialogen. I må meget gerne læse dialogen hjemmefra. Hvis I stadig ikke har fået jeres bog, skriv til mig på diba@studieskolen.dk, så mailer jeg en kopi til jer.
  Vi taler bl.a. om hilsener, præsentationer og tiltaleformer og gennemgår wa, no og desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s