Logbog6  秋19

Ugens program og hjemmeopgaver – uge for uge:

113 tanker om “Logbog6  秋19

 1. 12月17日
  I skriver historien om Tomomi, Natsuko og Ken’ichi færdigt. Max en halv side.
  Ekstemporaltekst: 漢字について.

  しゅくだい
  6C / 249. Brug kendisser i stedet for klassekammerater. Sendes til mig.

 2. 12月11日
  漢字テスト – begge sider (336-337)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  ともみの日記

  宿題
  4B/246 & 5A/247

 3. 会話ゲーム (先週の)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelse 2E og går i gang med øvelsesgrupper 4 & 5.
  Surprise text!

  宿題
  2D / 244

 4. 11月20日
  会話ゲーム
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med kausativ, ば og のに。

  宿題
  1B/240. Checkes i klassen.

 5. 11月13日
  漢字 – opsamlingstest: 第20課と第21課から
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第22課, 会話
  Vi taler først og fremmest om kausativ.
  Øvelser med kausativ.

  宿題
  C side 335. Checkes i klassen.

 6. 11月6日
  会話ゲーム: To løgne og en sandhed.
  宿題を直す
  Resten af 読み物en (fra linje 21).

  宿題
  5A & B

 7. 10月30日
  10分の会話: En ubehagelig hændelse. Forbered et kort oplæg (3 min) hjemmefra – og husk at bruge passivformer! Jeres partner stiller min spørgsmål til jeres oplæg.
  漢字テスト、第21か – begge sider (s 330-331 )
  宿題を直す
  第21か、読み物 (s 333).
  (Hvis tid: Resten af øvelserne fra 第21か (øvelsesgruppe 5)).

  宿題
  4A/223

 8. 10月23日
  Husk – ingen undervisning den 16. oktober!

  特別な漢字テスト: 漢字 fra kapitel 18-20
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 21 (øvelsesgruppe 3 og 4).
  (読み物, side 333 – læs den gerne hjemmefra!).

  宿題
  Øvelse 1C & 1D/220. I øvelse 1D skal I kun oversætte sætningerne.

 9. 10月9日
  10分の会話: 自分の趣味について
  特別な漢字テスト: 漢字 fra kapitel 18-20
  第21課、会話 (side 208)
  Vi taler først og fremmest om passivformen.
  Øvelser med denne.

 10. 10月2日
  10分のフリー会話: 雨の日、何をするのが好きですか。
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 20 (øvelsesgruppe 5 og 6).
  Vi læser 猫の皿 færdigt.

  宿題
  Øvelse 6A/ 203. Vi checker det i klassen

 11. 9月25日
  漢字テスト, anden side i kapitel 20 (side 324)
  Diana finder mere relevant info om 敬語
  Vi fortsætter med øvelser med bl.a. indskudte spørgsmål, という og やすいにくい
  Vi begynder med at læse 読物’en: 猫の皿 (side 327).

  宿題
  Øvelse 3B (side 200). Vi checker det i klassen.

 12. 9月18日
  漢字テスト: første side i kap. 20 (side 323)
  第20か (side 184). Vi taler først og fremmest om indskudte sætninger, という og やすい / にくい.
  Øvelser med ovenstående.

 13. 9月11日
  6級へようこそ!
  Vi lægger ud med en gennemgang af de vigtigste emner fra trin 5: たら og ば, formodningsudtryk og はずだ.
  En tekst til at komme i gang med (furiganaudgave her).
  Vi hører en lille ‘nyhed‘ fra Easy news with Sakura.
  Har vi mere tid, går vi i gang med kapitel 20 i げんき.

 14. 7月3日
  Vi checker hjemmearbejdet
  第19か、よみもの
  Resten af øvelserne fra gruppe 5 (はず-øvelser)

  宿題
  4A/178 & 5A/179 (den, som vi har lavet i klassen)

 15. 6月26日
  サイコロゲーム – terninge-snakkespil
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Fortsætter med at læse 会話 i kapitel 19. Diana husker handouts med 敬語 & og et (lidt overdrevet) eksempel på anvendelsen af 敬語.
  Vi taler om og laver øvelser med sammensatte udtryk med donatoriske verber (Vてくれる, Vてもらう m.fl.) og はず.

  宿題
  1B/174

 16. 6月19日
  会話ゲーム – emner og grammatik.

  Vi læser resten af よみもの’en fra kapitel 18 (fra linje 14).

  Vi læser 第19か、dialogerne (side 164-165). Husk at læse dem hjemmefra!
  Vi taler om keigo, donatoriske verber redux / はずだ.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Find et emne fra kapitel 15-18, som I ønsker gen-gennemgået. Der vil højst sandsynligt være overlap, men しかたがないよ 🙂

 17. 6月12日
  会話ゲーム – emner og grammatik.
  Vi checker hjemmearbejdet (JLPT-øvelserne, se posten herunder).
  まとめの練習.
  第18か、読み物 (side 312). Vi kigger også på og taler om grafen på side 311.

 18. 5月15日
  風と太陽, del 4.
  漢字テスト første side (side 308)
  Vi checker hjemmearbejdet
  Øvelsesgrupper 2 og 3.
  カエルの王子様

  宿題
  Øvelse 1 A.

 19. 4月23日
  北風と太陽, del 2
  漢字テスト – だい17か, første side (side 301)
  Vi taler om formodningsudtryk (I får en oversigt over de væsentligste udtryk) og たら.
  Øvelser med ovenstående.

  Ingen しゅくだい, så brug gerne tiden på at repetere 漢字 fra kapitel 13-16 🙂

 20. 3月20日
  Eメールを書きましょう!Skriv en email til en ven om, at I kommmer til Japan og har brug for forskellige ting. Max 8 linjer, i grupper.
  Vi checker hjemmerarbejdet.
  Vi læser ドラえもん(side 298) og laver øvelser med 時.

  宿題
  Øvelse 2A/112

 21. 3月13日
  Den anden 漢字テスト
  Vi checker hjemmearbejdet – også den fra sidste uge!
  Flere øvelser med donatoriske verber og øvelser med 時.
  ドラえもん!(side 298)

  宿題
  1C/109 & 1E/110. Vi checker dem i klassen (+ øvelsen fra sidste gang).

 22. 3月6日
  10分の会話:一番好きな映画について話しましょう. Benspænd: komparative former, potentiel & donatoriske verber.
  漢字テスト: anden side af kap. 16 (296ページ)
  Forklaring om og øvelser med donatoriske verber og 時.

  宿題
  4F/91ページ
  I kan høre タヌキ-historien oplæst her.

 23. 2月27日
  ききとり
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser タヌキ historien færdig.
  漢字テスト、første side i kap. 16 (side 295).
  第16課、会話: donatoriske verber redux.

  宿題
  4F/91ページ

 24. 2月20日
  いい天気の日、何をする?
  漢字ゲーム、第14–15か
  Checker hjemmearbejdet.
  Hyggelig lille historie: にげだしたまつの木
  Resten af øvelserne fra kapitel 15

  宿題
  4B/89-90

 25. 2月13日
  聞き取り fra JLPT
  Øvelser med attributive sætninger og med とき.
  Vi fortsætter med 第15か, よみもの fra stykke 2 (沖縄).

 26. 1月30日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med ておく og attributive sætninger.
  第15課: よみもの, side 291 – 293 – vi læser så meget, som vi når.

  宿題
  øvelse 2B, side 86 – ikke med venner, men med dage 🙂 (Hvad har I tænkt at lave fredag, lørdag og søndag). Læses op i klassen.

 27. 1月23日
  Taleleg: gæt makkerens rejsedestination. Forbered hver især tre til fem stiksordssætninger om en rejsedestination.
  漢字テスト 第15か、anden side (s 289)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi fortsætter med dialogen og øvelser fra kap.15.

  宿題
  Øvelse 1B, side 84-85.

 28. 1月15日
  10分の会話: 旅行について
  Resten af よみもの’en – fra 悩み nr.2.
  漢字テスト: 第15課、første side (side 288).
  第15課、会話 (side 74)
  Vi taler om en ny måde at udtrykke hensigt på, Vておく (sørger for) og lidt mere om beskrivende sætninger.
  (Hvis tid går vi i gang med øvelser med おう/ようと思っている.

  宿題
  Repeter gerne tællerne: つ、 ほん、だい、まい osv

 29. 1月9日
  Øvelse 5C i klassen.
  Vi læser 第14か、よみもの (s.286)

  宿題
  Skriv en kort 日記 fra jeres クリスマスー休み (max 5 sætninger). I læser det op for jeres makkere i gruppen, som stiller spørgsmål til det.

 30. 1月2日
  あけましておめでとう!
  Nytår i Japan: video
  … og I laver en rekonstruktion af den første del af videoen.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser 第14か、よみもの (s.286)

  宿題
  Hvis I ikke har nået det i klassen: øvelse 4B/68 – sendes til mig.
  Øvelse 5A+B69/70 – checkes i klassen.

 31. 12月19日
  (Jeg har blot opdateret datoen – det er samme program som 12月12日, hvor jeg måtte aflyse undervisningen)

  ポドキャスト (podcast) med donatoriske verber
  Vi checker hjemmearbejdet
  Fortsætter med øvelser fra kap 14 (øvelsesgruppe 4 og 5).
  Vi læser 第14か、よみもの (s.286)

  宿題
  2A – rettes i klassen.

 32. 12月5日
  漢字テスすと, anden side i kapitel 14 (side 284)
  Øvelser med kapitlets mange ny emner

  しゅくだい
  Øvelse 3A/ 65

 33. 11月29日
  会話ゲーム: しんじつとうそ. Forbered tre forholdsvis korte sætninger – to løgne og en sandhed. Jeres makkere skal gætte, hvad der er hvad.
  Vi checker øvelse 2A/40
  漢字テスト: første side i kapitel 14 (side 283).
  げんき14 会話 (side 50). 
  Vi taler om først og fremmest om donatoriske verber, たらどうですか og も vs しか .
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Lav øvelse 2A/40 færdigt.

 34. 11月21日
  唐揚げビデオ
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの 2 (281ページ)
  Resten af øvelserne i kapitel 13

  宿題
  4C / 44

 35. 11月7日
  漢字テスト, begge sider
  Checker hjemmearbejdet.
  Øvelse 3C/42 – udvidet med attributive former.
  読み物/s279-280 (den med maden).
  Hvis mere tid: flere øvelser fra 第13か

  しゅくだい
  4A/43

 36. 10月31日
  会話 – skriv en たんざく i grupper. Benspænd: Vなければいけない, 好きだ、たいと思う、つもりだ.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med potentielle former og med そうです.
  読み物/s279-280 (den med maden).

  宿題
  1A&B / 37
  Repeter gloser!!! Fra kapitel 9 (de grå gloselister i hver kapitel).

 37. 10月24日
  会話 – skriv en たんざく i grupper. Benspænd: Vなければいけない, 好きだ、たいと思う、つもりだ.
  Vi checker hjemmearbejdet.

  げんきⅡ!Vi går i gang med 第13課、会話 (s. 26).
  Vi taler om potentielle former og laver øvelser med dem.

  宿題
  4A / 281.
  Repeter gloser!!! Fra kapitel 9 (de grå gloselister i hver kapitel).

 38. 10月10日
  10分の会話:秋休みに何をする?
  Vi fortsætter med øvelser fra kapitel 12: ので og ほうがいい
  七夕!

  宿題
  Øvelse 3A / 280

 39. 10月3日
  漢字テスト – kapitel 12, begge sider (side346-347)
  Skal og må: なければならない og sine varianter. Vi repeterer også andre lignede faste udtryk, som vi har lært indtil nu.
  Vi taler om årsagsangivende ので og sammenligner den med den velkendte から.
  Øvelser med ovenstående emner (inkl. んです).
  Hvis tid, begynder vi at læse たなばた (side 349).

  宿題
  Repeter 漢字 – især de nye fra kapitel 12, men kig også gerne på de ‘gamle’ 漢字 fra kapitel 6 og derefter.

 40. 9月26日
  5分の会話: 先週の週末
  漢字テスト: 第11課, begge sider (side 340-341)
  Vi checker hjemmearbejdet
  第12課, 会話 (side 266)
  Vi snakker først og fremmest om んです og なければなりません.

  宿題
  Øvelse 3A (side 262)

 41. 9月19日
  Husk, vi begynder kl 19.00!

  Jeg har blandet andet prøvet at … Vi taler om ことがある og たり i detaljer.
  Øvelser med ovenstående.
  第11課、よみもの (side 342 og 344- 2B og 2E)

  宿題
  Øvelse 1E/260 – sendes til mig.

 42. 9月12日
  4級ようこそ!
  Vi taler om, hvad der skal ske på trin 4.
  … og vi hopper direkte i: 第11課、会話 (side 250-251)
  Jeg vil gerne: Vi taler om ønskeformen たい (vi gennemgår たり og ことがある i næste uge).

 43. 6月13日
  会話ゲーム – emner & grammatik – denne gang grammatik fra kapitel 9-10.
  Vi checker hjemmearbejdet
  Vi læser かさじぞう (side 338-339) 
  Flere øvelser med komparativ

  しゅくだい
  Øvelse 2A/ 238. Checkes i klassen.
  Vi har repeteret følgende grammatiske emner:
  tællere, [sætning]から, Vて (te-formen), Vてもいい / Vてはいけません, Vている, Vましょうか, V[ます]に行く, [sætning]と思います
  … og lidt sjov, absolut uden relation til japansk, men dog lidt til sprog:

 44. 6月6日
  会話ゲーム – emner & grammatik
  Vi checker hjemmearbejdet
  Øvelser med komparativ
  Vi begynder at læse よみもの (side 338-339) 

  宿題
  5A & 5B/242-243

 45. 5月30日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  第10課、会話
  Vi taler om sammeligninger og igen om nominaliserende の.
  Øvelser med ovenstående.

  宿題
  Øvelse 6A, side 222

 46. 5月23日
  会話: Skriv en dagbog fra weekenden. Den læser I til jeres makker, som stiller spørgsmål til det.
  Vi læser きんたろう. I må gerne kigge teksten igennem hjemmefra, men brug ikke alt for meget tid på det – vi oversætter i klassen.
  Sætningsrekonstruktion (inkl beskrivende sætninger)
  Smagsprøve på en JLPT5 test.

  しゅくだい
  Husk at skrive jeres 週末の日記 (weekenddagbog)!
  Repeter 漢字 fra kap 7-9.

 47. 5月16日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi oversætter dansk til japansk.
  だい9か、よみもの (begge læsestykker) – side 330-332.

  しゅくだい
  Øvelse 7A, side 223

 48. 5月2日
  Taleleg: beskriv en rejsedestination og lad jeres makker gætte det! Frivilligt benspænd: brug beskrivende sætninger.
  Vi laver lidt flere øvelser med beskrivende konstruktioner (ikke kun fra げんき)
  だい9か、よみもの (første læsestykke – スーさんの日記) – side 330-331.

  しゅくだい
  Compound-sætnigerne fra kanjitesten. Husk – I behøver ikke have と思う eller beskrivende sætninger hver gang. Deadline om to uger – sendes til mig.

 49. 4月25日
  10分の会話: けさについて。Brug udelukkende uformelle former.
  漢字テスト: anden side i kapitel 9 (side 329)
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser med bl.a. beskrivende sætninger.
  だい9か、よみもの (første læsestykke – スーさんの日記) – side 330-331.

  宿題
  Øvelse 4A / side 220. Checkes i klassen.

 50. 4月18日
  10分の 会話: デンマークのてんき. Benspænd: brug formålskonstruktionen V[ます]に + bevægelsesverbum (行く, 来る eller かえる)
  漢字テスト: kapitel 9, første side.
  Øvelser fra kap 9 (øvelsesgruppe 2, 3 og 4).

  Og med tak til Rolf: man kan købe finde kanji-plakater og alt muligt andet japansk hos White Rabbit Japan.

  しゅくだい
  Øvelse 1A&B. I skal repetere de uformelle former, fordi de er nødvendige, når I skal formulere beskrivende sætninger. Checkes kun hvis I har spørgsmål.

 51. 4月11日
  10分のかいわ: 週末について
  漢字テスト: kapitel 8, begge sider (side 323-324).
  Kapitel 9, 会話 (side 208)
  Vi taler om uformelle former og påbegynder et nyt vigtigt emne: beskrivende sætninger.
  Øvelser med emner fra kapitel 9.

 52. 4月4日
  Husk, at der ikke er undervisning den 28. marts!
  15分の会話: イースター休みについて
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser resten af いなか-teksten.
  JLPT N5 øvelser (inkl lytteøvelser).

  しゅくだい
  Øvelser 5A & B og 6A (s.202). Checkes i klassen.
  Brug også meget gerne den ekstra tid på at repetere gloser og 漢字 fra kapitel 6-8!

 53. 3月21日
  Vejen til Studieskolen: hvordan kommer I i skole, hvor lang tid tager det, ser I noget spændende på vejen?
  Resten af øvelserne i kapitel 8.
  いなか teksten færdig (I må ikke læse hjemmefra!)

  しゅくだい
  Øvelse 3B, side 199-200 & resten af øvelse 4A, side 201 (fra ロバート). Checkes i klassen.

 54. 3月14日
  イスタート休みについて – hvad skal I lave?
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Øvelser fra kapitel 8 (3A&B og 4A, 5A)
  En lille overraskelsestekst.

  しゅくだい
  Øvelse 8A / 204. Checkes i klassen.

 55. 3月7日
  10分のかいわ: vi snakker om vejret
  よみもの (s 326)
  Øvelser fra kapitel 8 (3A&B og 4A, 5A)

  しゅくだい
  Øvelse 6B / 203.

 56. 2月28日
  Påklædningsverber
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om navnemåde.
  Øvelser fra kapitel 8.
  [だい8か、よみもの (side 326)]

  しゅくだい
  Bøjningsarket. Checkes i klassen.

 57. 2月21日
  かいわ: ともだちについて. Benspænd: brug en と思う
  Vi checker hjemmearbejdet.
  だい8か、resten af 会話.
  Vi taler fortsat om と, uformelle former, herunder ない.

  しゅくだい
  Øvelse 7A / side 183

 58. 2月14日
  Pararbejde: Hjælp hinanden med at skrive en minidagbog fra weekenden. I skal bruge både ている-former og almindelig nutid/datid – og mindst en V[masu] に行く.
  Øvelser med ている-formen og med formålskonstruktionen V[masu]に行く.
  Kapitel 8, かいわ (side 186). Vi taler først og fremmest om den nye og meget brugbare partikel: citations と.

 59. 2月7日
  Velkommen på trin 3!
  Vi starter med en kanjileg med kanji fra kapitel 7, begge sider (s318-319).
  Vi fortsætter med øvelser med ている-formen og med formålskonstruktionen V[masu]に行く.
  よみもの i kapitel 7 (s321).

 60. 1月24日
  Sæsonafslutning – med dobbelttime! Vi begynder kl. 17.15.
  Gloseleg (overraskelse)
  Kort oprids af de emner, vi har gennemgået på trin 2.
  Vi fortsætter med ている-formen og laver øvelser med den.
  Pause
  Snakkeøvelse i par: hvad lavede du, da…
  Vi taler om 何か og 何も.
  Flere øvelser fra kapitel 7.

  しゅくだい
  Øvelse 1 A / side 176.

 61. 1月17日
  5分のかいわ: ペットについて
  Repetition: tidsangivelser.
  第7課、かいわ (side 166).
  Vi taler om ている og に行く.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Repeter gloser fra kapitel 3-6.

 62. 1月10日
  10分のかいわ: 私の日 (min dag). Benspænd: brug てformer.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの i kapitel 6 (side 316).
  Ekstra tekst. I må godt kigge den igennem hjemmefra, men vi oversætter i klassen.
  De resterende øvelser fra kapitel 6.

  しゅくだい
  Øvelse 5 A (side 161).

 63. 1月3日
  10分のかいわ: クリスマス休み. Benspænd brug en から og てform.
  漢字テスト – repetition kapitel 3-6
  Vi checker hjemmearbejdet.
  よみもの i kapitel 6 (side 316).
  Ekstra tekst. I må godt kigge den igennem hjemmefra, men vi oversætter i klassen.

  しゅくだい
  Øvelse 4 A&B/159-160
  Lille tekst til at oversætte – sendes til mig.

 64. 12月13日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug mindst en て- form!
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi taler om bede om og give tilladelse: Vてもいい, Vてはいけません.
  Flere øvelser med て, Vてもいい, Vてはいけません
  (Hvis tid: yomimono kapitel 6 / side 316).

  しゅくだい
  Øvelse 1C, anden halvdel & 1D (begge på side 157). Checkes i klassen.
  Og brug gerne denne video til at øve te-formen:

 65. 12月6日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
  Kanjitest: anden side i kapitel 6, よみもの-delen (side 313).
  Vi fortsætter med te-formen: bøjningerne.
  Øvelser med て.
  Hvis tid, taler vi om てもいいです og てはいけません.

  しゅくだい
  Husk at øve kanji!

 66. 11月29日
  5分の会話: せんしゅうのしゅうまつ. Benspænd: brug から mindst en gang.
  Kanjitest: første side i kapitel 6, よみもの-delen (side 312).
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Dialogerne i kapitel 6 – husk at læse dem hjemmefra! (side 146)
  På vej til flydende japansk: Hvordan vi forbinder sætninger med te-formen og mere om verber.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Øvelser 3A/side 140. Checkes i klassen. Frivilligt: 4B/side 141 – sendes til mig.

 67. 11月22日
  10 minutters かいわ: sidste weekend.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  漢字テスト: anden side fra kapitel 5 (side 307)
  Vi fortsætter med øvelserne fra kapitel 5.
  Hvis tid, læser vi kapitel 5, よみもの – de to postkort på hhv. side 309 & 310.

  しゅくだい
  Øvelse 5A, side 142.

 68. 11月15日
  漢字テスト!Kanji’erne på side 306.
  Vi læser kapitel 5 i Genki, かいわ (side 128).
  Øvelser med adjektiver.

  しゅくだい
  Skriv 4-5 sætninger om jeres weekend. Sendes til mig.

 69. 11月8日
  漢字テスト!Kanji’erne på side 303.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser よみものen (305).
  Vi laver øvelser fra よみもの-delen og skriver egne post-its.

  しゅくだい
  Øvelse 7B, side 124-125. Vi checker det i klassen

 70. 11月1日
  Alleførste kanjitest! Kanji’erne på første side i kapitel 4, yomimono (side 302).
  Vi fortsætter med at læse kapitel 4, dialogen – sidste del (på side 103).
  Hvor ligger det? Øvelser med lokation (fra げんき og mere).
  Hvis tid: lytteøvelse fra mykikitori.com.

  しゅくだい
  Øv kanji’erne på side 302 – og fortsæt med at øve hiragana, hvis I har behov for det 🙂

 71. 10月25日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi går i gang med Genki! Vi starter med kapitel 4 (hvis I ikke har bogen, kan I hente kapitlet her).
  Vi repeterer: eksistensverberne あります / います, udvidet stedsangivelse (ovenpå, nedenunder osv) og varighed.
  Øvelser med ovenstående.

  しゅくだい
  Efterårsferie-opgaverne (se posten herunder).

 72. 10月11日 & 10月18日
  Ingen undervisning! Men til gengæld en masse opgaver:
  ひらがな、ひらがな、ひらがな!Øv tegnene på jeres apps, eller brug øvelsesark – fx denne, denne eller denne. Hiragana har højeste prioritet!
  あきやすみの しゅくだい: Læs kapitel 3 i Genki og lav øvelserne 1B/95, 1C/96 & 3A+B/99
  Vi checker opgaverne i klassen efter efterårsferien.

 73. 10月4日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Flere øvelser med begge slags adjektiver (hjemmebryg & げんき)
  Vi læser kapitel 12 og 13

  しゅくだい
  Øvelse 1B&C, s 137.

 74. 9月27日
  Vi fortsætter med at tale om adjektiver, denne gang na-adjektiver.
  Vi læser kapitel 13 i JfBP
  Øvelser med begge slags adjektiver

  Shukudai
  Resten af øvelsen øverst på side 2 i handoutet – sendes til mig. Her kan I finde en meget god liste over de mest almindelige i-adjektiver.

 75. 9月20日
  Diana husker tre øvelsesark.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Vi læser kapitel 12 i JfBP.
  Vi begynder med det næste helt store tema: adjektiver.
  I-adjektiver: bøjning og funktioner.
  Gruppeøvelser med i-adjektiver og årsagssætninger.

  しゅくだい
  Nederste øvelse på side 2 i handoutet.

 76. 6月14日
  Repetition: hvad har vi lært på trin 1?
  Lille overraskelsestekst
  Gloseleg
  (Vi fortsætter i genki-handoutet. Det behøver I ikke forberede hjemmefra!)

  Shukudai
  Lav sætninger med ordene i handoutet og send dem til mig allersenest onsdag den 21.

 77. 5月24日
  Præsentationer & gennemgang af hjemearbejdet.
  Vi læser kapitel 8.
  Vi taler om specifikke stedsangivelser (ovenpå, nedenunder, inden i osv).

  しゅくだい
  Øvelse C med destinationer
  Forbered en kort præsentation om jer selv:
  – navn
  – nationalitet
  – alder
  – profession
  – hvor I bor (X ni sunde imasu)
  – ting i kan lide, fx:
  Watashi wa koohi ga suki desu.
  … eller ikke kan lide:
  Watashi wa miruku ga suki de wa arimasen.

  I fremfører i grupper – meget gerne (men ikke absolut nødvendigvis) fra hukommelsen.

  Og husk at øve かな!

 78. Hej, den er ret svær at finde når du søger på gruppens navn. Jeg har dog fundet den, så hvis andre har svært ved at finde den, så kan jeg evt. linke til den.
  Hilsen Julie

 79. 5月10日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Story Telling Game (tilføje ord+partikel)
  Flere partikeløvelser.
  Kana: kroppen. I kan se gloserne på forhånd her.
  Ekstemporal tekst (download den endelig ikke i forvejen!)
  Kapitel 7

  しゅくだい
  Sidste to sider i handoutet.
  かな かな かな!Repeter også gerne datoer, klokkeslet og de verber, der er listet i posten fra den 30. november (inkl datid- og negativendelserne).

 80. 5月3日
  Mere om partikler: slides med partikler og sætningskonstruktion.
  Øvelser med partikler
  かな øvelser! I kan selv hente filene her (tung pdf) – men husk, at vi starter med kun et par ark:)
  (Bonus: kroppen)

  Shukudai
  Repeter tal og verber, inkl. de fire bøjninger.

 81. 4月26日
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Podcast
  Tællere og verber: SHOPPINGU handoutet
  Kapitel 6: kaiwa. Vi taler om partikler.

  Shukudai
  Sætninger i NAN-X-handoutet.Vi cheker dem i klassen.
  Husk også at øve:
  1. de ni verber, vi har gennemgået:
  tabemasu
  nomimasu
  mimasu
  kikimasu
  yomimasu
  kakimasu
  kaimasu
  arimasu
  imasu
  2. masu-bøjningen:
  masu / masen
  mashita/ masen deshita

  Og så kan I repetere (nogle af) tællerne, hvis I synger med (eller bare lytter til) videoen:

  Og en til video med tidsangivelser:

 82. 15.03
  Vi hører en podcast.
  Kapitel 3: tidsangivelser.
  Vi taler om klokken og om hvordan man udtrykker varighed.

  Hjemmearbejde
  Øvelsen i handoutet. I skal kun skrive hvad de laver og hvor gamle de er (uden tilhørende spørgsmål). Vi checker det i klassen, men hvis I skriver med hiragana, må I gerne efterfølgende aflevere det til mig, så jeg kan checke det.

  Og her finder I det website, hvor Det Nationale Museum for Moderne Tider i Tokyo har lagt 64 gamle anime op.

 83. 1.03
  Revolverrunde: bøjningen af desu.
  Vi checker hjemmearbejdet.
  Kapitel 2: dialogen. Vi taler om hvordan man udveksler personlige informationer (adresse, mailadresse, telefonnummer) og hvordan man hilser, afhængigt af lejlighed.
  Det japanske talsystem
  Bonus: hilsener

  Shukudai
  Øvelsen på handoutet.
  Lær bøjningen af desu i nutid og datid, affirmativ og negativ. Se den herunder:
  nutid affirmativ: desu
  nutid negativ: de wa arimasen
  datid affirmativ: deshita
  datid negativ: de wa arimasen deshita

 84. 22.02
  Vi begynder kl 19.15!
  I præsenterer jer for hinanden.
  Vi taler om spørgsmål og svar – hvilket svar passer til hvilket spørgsmål?
  Bonus: lidt om kono og kore
  Klasse og gruppeøvelser med A wa B desu og A no B.
  (Den allerførste podcast: Præsentationer)

  Shukudai
  Se videoen herunder og øv en præsentation af jer selv (foran spejlet 🙂 ):

 85. 15.02
  Husk – vi begynder kl. 19.00!
  Vi er i gang!
  Kapitel 1, dialogen. I må meget gerne læse dialogen hjemmefra. Hvis I stadig ikke har fået jeres bog, skriv til mig på diba@studieskolen.dk, så mailer jeg en kopi til jer.
  Vi taler bl.a. om hilsener, præsentationer og tiltaleformer og gennemgår wa, no og desu. I kan eventuelt læse en kort forklaring om desu i forvejen her.
  Klasseøvelser med A wa B desu og A no B (det behøver I hverken downloade eller kigge på i forvejen).

Skriv et svar til Diana Annuller svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s